Przynależność kulturowa

Deskryptory określające przynależność kulturową zapisuje się w polu 386 rekordu bibliograficznego.

 

Deskryptor przynależności kulturowej wyraża przynależność autora dzieła do określonego kręgu kulturowego ustalaną poprzez wskazanie właściwej cechy językowo-etnicznej. Jeśli autorstwo dzieła jest nieznane lub sporne, deskryptor przynależności kulturowej opisuje przynależność samego dzieła do określonego kręgu kulturowego.

 

Deskryptory przynależności kulturowej stosuje się dla dzieł z następujących dziedzin twórczości:

 • literatury (utwory literackie wszystkich rodzajów i gatunków przynależące do literatury pięknej bądź literatury faktu);
 • muzyki (zapis nutowy, dźwiękowy i audiowizualny muzyki w dowolnej postaci);
 • grafiki (ryciny wykonane dowolną techniką graficzną na dowolnym podłożu);
 • rysunku (rysunki wykonane dowolną techniką i na dowolnym podłożu);
 • fotografii (fotografie wykonane dowolną techniką odwzorowania obrazu);
 • filmu (zapis filmu niemego lub dźwiękowego na dowolnym nośniku);
 • malarstwa;
 • rzeźby.

 

Podstawowym kryterium ustalania przynależności kulturowej autora jest wskazanie kultury którą zasilają jego dzieła.

Wyróżnia się następujące przesłanki do określania przynależności kulturowej:

 • narodowość lub przynależność etniczna autora;
 • krąg kulturowy, do którego przynależy autor;
 • język (języki), w którym tworzy autor;
 • kraj, w którym tworzy autor;
 • kraj, którego publiczność była bezpośrednim i zamierzonym odbiorcą dzieł autora.

 

Deskryptory wyrażające przynależność kulturową tworzy się przez połączenie jednej z wyżej wymienionych dziedzin i przymiotnika wrażającego cechę językowo-etniczną, np. „Literatura francuska”.

Przymiotnik językowo-etniczny tworzy się od nazw:

 • narodowości,
 • grup etnicznych,
 • ludów,
 • plemion,
 • państw,
 • języków,

 

Deskryptor, zapisywany w podpolu |a, poprzedza się wyrażeniem wprowadzającym |m "Przynależność kulturowa".

 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do przynależności kulturowej autora dzieła zaleca się użycie więcej niż jednego deskryptora przynależności kulturowej.

 

Deskryptor przynależności kulturowej użyty w rekordzie bibliograficznym powinien być skorelowany z danymi zapisanymi:

 • w polu 380 – formą,
 • w polu 388 – chronologią,
 • w polu 655 – gatunkiem,
 • i uzupełniony opisem treści  – pola 6XX.

Przykład 1

 Literatura

100 _1|aMickiewicz, Adam|d(1798-1855)

245 10 |aPan Tadeusz czyli Ostatni zajazd na Litwie :|bhistoria szlachecka z roku 1811 i 1812 we dwunastu księgach wierszem /|cAdam Mickiewicz ; opracowanie Stanisław Pigoń ; aneks opracował Julian Maślanka.

380 __ |aKsiążki

380 __ |aPoezja

386 __ |mPrzynależność kulturowa|aLiteratura polska

388 1_ |a1801-1900

655 _4 |aEpos

Przykład 2

Muzyka

W przypadku dzieł muzycznych, na potrzeby opracowania bibliograficznego, deskryptor przynależności etnicznej ustala się w odniesieniu do kraju kompozytora.

 

100 1_ |aJoteyko, Tadeusz|d(1872-1932)

245 10 |aSonatiny :|bna fortepian = Sonatines : for piano /|cTadeusz Joteyko ; redakcja Adam Wodnicki.

380 __ |aNuty

386 __ |mPrzynależność kulturowa|aMuzyka polska

388 1_ |a1901-2000

388 1_ |a1914-1918

655 _4 |a Sonata (fortepian)

Przykład 3

100 1_ |a Kułakowski, Leszek|d(1955- )

245 10 |aLooking ahead /|cLeszek Kułakowski Ensemble.

380 __ |aMuzyka

386 __ |mPrzynależność kulturowa|aMuzyka polska

388 1_ |a2001-

655 _4 |aDokumenty dźwiękowe

655 _4 |aJazz

Przykład 4

 Grafika

100 1_ |aStachlewski, Piotr Robert|d(1964- )

245 10 |a[Paradygmaty samotności /|c[P. Stachlewski 2011].

380 __ |aGrafiki

386 __ |mPrzynależność kulturowa|aGrafika polska

388 1_ |a2001-

650 _4 |aSamotność

655 _4 |aLinoryt

Przykład 5

 Rysunek

100 1_ |aKot, Andrzej|d(1946-2015)

245 10 |a[Głowa kota] /|cA. Kot.

380 __ |aRysunki

386 __ |mPrzynależność kulturowa|aRysunek polski

388 1_ |a1901-2000

388 1_ |a1989-2000

650 _4 |aKoty

655 _4 |aRysunek kredką

Przykład 6

 Fotografia

100 1_ |aMikulski, Maciej

245 10 |a[Scena ze spektaklu "Wenus w futrze" Davida Ivesa] /|cfotografie Maciej Mikulski.

380 __ |aFotografie

386 __ |mPrzynależność kulturowa|aFotografia polska

388 1_ |a2001-

600 14 |aIves, David|d(1950- ).|tVenus in Fur

610 24 |aTeatr im. Wandy Siemaszkowej (Rzeszów)

648 _4 |a2001-

650 _4 |aAktorzy

650 _4 |aInscenizacje

650 _4 |aTeatr polski

655 _4 |aOdbitka barwna

655 _4 |aFotografia teatralna

Przykład 7

Filmy

W przypadku dzieł filmowych, na potrzeby opracowania bibliograficznego, deskryptor przynależności etnicznej ustala się w odniesieniu do kraju producenta.

 

245 10 |aWiedźmin /|creżyseria Marek Brodzki ; produkcja Lew Rywin, Paweł Poppe ; Telewizja Polska S.A., Heritage Films, Vision Film Production.

380 __ |aFilmy

386 __ |mPrzynależność kulturowa|aFilm polski

388 1_ |a2001-

655 _4 |aFilm fabularny

655 _4 |aFantasy

 Przykład 8

245 00 |aIda /|c Solopan & Opus Film, Phoenix Film przy współpracy z Portobello Pictures ; scenariusz Paweł Pawlikowski i Rebecca Lenkiewicz ; produkcja Eric Abraham, Piotr Dzięcioł, Ewa Puszczyńska ; reżyseria Paweł Pawlikowski.

380 __ |aFilmy

386 __ |mPrzynależność kulturowa|aFilm duński

386 __ |mPrzynależność kulturowa|aFilm polski

388 1_ |a2001-

655 _4 |aDramat

[Film zrealizowany przez firmy producenckie zarejestrowane w Danii i w Polsce.]