Przynależność kulturowa

Deskryptory określające przynależność kulturową zapisuje się w polu 386 rekordu bibliograficznego.

 

Deskryptor przynależności kulturowej wyraża przynależność autora dzieła do określonego kręgu kulturowego ustalaną poprzez wskazanie właściwej cechy językowo-etnicznej. Jeśli autorstwo dzieła jest nieznane lub sporne, deskryptor przynależności kulturowej opisuje przynależność samego dzieła do określonego kręgu kulturowego.

 

Deskryptory przynależności kulturowej stosuje się dla dzieł z następujących dziedzin twórczości:

 • literatury (utwory literackie wszystkich rodzajów i gatunków przynależące do literatury pięknej bądź literatury faktu);
 • muzyki (zapis nutowy, dźwiękowy i audiowizualny muzyki w dowolnej postaci);
 • grafiki (ryciny wykonane dowolną techniką graficzną na dowolnym podłożu);
 • rysunku (rysunki wykonane dowolną techniką i na dowolnym podłożu);
 • fotografii (fotografie wykonane dowolną techniką odwzorowania obrazu);
 • filmu (zapis filmu niemego lub dźwiękowego na dowolnym nośniku);
 • malarstwa;
 • rzeźby.

 

Podstawowym kryterium ustalania przynależności kulturowej autora jest wskazanie kultury którą zasilają jego dzieła.

Wyróżnia się następujące przesłanki do określania przynależności kulturowej:

 • narodowość lub przynależność etniczna autora;
 • krąg kulturowy, do którego przynależy autor;
 • język (języki), w którym tworzy autor;
 • kraj, w którym tworzy autor;
 • kraj, którego publiczność była bezpośrednim i zamierzonym odbiorcą dzieł autora.

 

Deskryptory wyrażające przynależność kulturową tworzy się przez połączenie jednej z wyżej wymienionych dziedzin i przymiotnika wrażającego cechę językowo-etniczną, np. „Literatura francuska”.

Przymiotnik językowo-etniczny tworzy się od nazw:

 • narodowości,
 • grup etnicznych,
 • ludów,
 • plemion,
 • państw,
 • języków,

 

Deskryptor, zapisywany w podpolu $a, poprzedza się wyrażeniem wprowadzającym $m "Przynależność kulturowa".

 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do przynależności kulturowej autora dzieła zaleca się użycie więcej niż jednego deskryptora przynależności kulturowej.

 

Deskryptor przynależności kulturowej użyty w rekordzie bibliograficznym powinien być skorelowany z danymi zapisanymi:

 • w polu 380 – formą,
 • w polu 388 – chronologią,
 • w polu 655 – gatunkiem,
 • i uzupełniony opisem treści  – pola 6XX.

Przykład 1

 Literatura

100 _1$aMickiewicz, Adam$d(1798-1855)

245 10 $aPan Tadeusz czyli Ostatni zajazd na Litwie :$bhistoria szlachecka z roku 1811 i 1812 we dwunastu księgach wierszem /$cAdam Mickiewicz ; opracowanie Stanisław Pigoń ; aneks opracował Julian Maślanka.

380 __ $aKsiążki

380 __ $aPoezja

386 __ $mPrzynależność kulturowa$aLiteratura polska

388 1_ $a1801-1900

655 _7 $aEpos$2DBN

Przykład 2

Muzyka

W przypadku dzieł muzycznych, na potrzeby opracowania bibliograficznego, deskryptor przynależności etnicznej ustala się w odniesieniu do kraju kompozytora.

 

100 1_ $aJoteyko, Tadeusz$d(1872-1932)

245 10 $aSonatiny :$bna fortepian = Sonatines : for piano /$cTadeusz Joteyko ; redakcja Adam Wodnicki.

380 __ $aNuty

386 __ $mPrzynależność kulturowa$aMuzyka polska

388 1_ $a1901-2000

388 1_ $a1914-1918

655 _7 $a Sonata (fortepian)$2DBN

Przykład 3

100 1_ $a Kułakowski, Leszek$d(1955- )

245 10 $aLooking ahead /$cLeszek Kułakowski Ensemble.

380 __ $aMuzyka

386 __ $mPrzynależność kulturowa$aMuzyka polska

388 1_ $a2001-

655 _7 $aNagrania dźwiękowe$2DBN

655 _7 $aJazz$2DBN

Przykład 4

 Grafika

100 1_ $aStachlewski, Piotr Robert$d(1964- )

245 10 $a[Paradygmaty samotności /$c[P. Stachlewski 2011].

380 __ $aGrafiki

386 __ $mPrzynależność kulturowa$aGrafika polska

388 1_ $a2001-

650 _7 $aSamotność$2DBN

655 _7 $aLinoryt$2DBN

Przykład 5

 Rysunek

100 1_ $aKot, Andrzej$d(1946-2015)

245 10 $a[Głowa kota] /$cA. Kot.

380 __ $aRysunki

386 __ $mPrzynależność kulturowa$aRysunek polski

388 1_ $a1901-2000

388 1_ $a1989-2000

650 _7 $aKoty$2DBN

655 _7 $aRysunek kredką$2DBN

Przykład 6

 Fotografia

100 1_ $aMikulski, Maciej

245 10 $a[Scena ze spektaklu "Wenus w futrze" Davida Ivesa] /$cfotografie Maciej Mikulski.

380 __ $aFotografie

386 __ $mPrzynależność kulturowa$aFotografia polska

388 1_ $a2001-

600 17 $aIves, David$d(1950- ).$tVenus in Fur$2DBN

610 27 $aTeatr im. Wandy Siemaszkowej (Rzeszów)$2DBN

648 _7 $a2001-$2DBN

650 _7 $aAktorzy$2DBN

650 _7 $aTeatr polski$2DBN

655 _7 $aOdbitka barwna$2DBN

655 _7 $aFotografia teatralna$2DBN

Przykład 7

Filmy

W przypadku dzieł filmowych, na potrzeby opracowania bibliograficznego, deskryptor przynależności etnicznej ustala się w odniesieniu do kraju producenta.

 

245 10 $aWiedźmin /$creżyseria Marek Brodzki ; produkcja Lew Rywin, Paweł Poppe ; Telewizja Polska S.A., Heritage Films, Vision Film Production.

380 __ $aFilmy

386 __ $mPrzynależność kulturowa$aFilm polski

388 1_ $a2001-

655 _7 $aFilm fabularny$2DBN

655 _7 $aFantasy$2DBN

245 00 $aIda /$c Solopan & Opus Film, Phoenix Film przy współpracy z Portobello Pictures ; scenariusz Paweł Pawlikowski i Rebecca Lenkiewicz ; produkcja Eric Abraham, Piotr Dzięcioł, Ewa Puszczyńska ; reżyseria Paweł Pawlikowski.

380 __ $aFilmy

386 __ $mPrzynależność kulturowa$aFilm duński

386 __ $mPrzynależność kulturowa$aFilm polski

388 1_ $a2001-

655 _7 $aDramat$2DBN

[Film zrealizowany przez firmy producenckie zarejestrowane w Danii i w Polsce.]