2018

Dział: Deskryptory – 1. Deskryptor – 1.5 Nazwa wyrażona pismem niełacińskim

Zmiana zasad latynizacji alfabetu hebrajskiego i jidysz:

Alfabet hebrajski i jidysz należy transliterować według normy PN-ISO 259:2009P „Transliteracja znaków hebrajskich na znaki łacińskie. Cz. 2, Transliteracja uproszczona”; 

zmiana na:Dział: Materiały metodyczne - Deskryptory ujęciowe - 2. Deskryptory dziedzin nauki i sztuki - 2.23 Nauka i badania

  • biografie poszczególnych uczonych otrzymują trzy deskryptory: „Historia”, „Nauka i badania” oraz deskryptor wyrażający pole działania osoby.

zmiana na:

  • biografie poszczególnych uczonych otrzymują dwa deskryptory: „Historia” oraz deskryptor wyrażający pole działania osoby.

2017

Dział: Aneksy - Rodzaje współpracy

Dodano rodzaj współpracy:

Autor przypisów (wydania krytyczne)                   Przypisy

 

Dział: Aneksy - Forma dzieła

Zmiana formy: Komiksy i powieści graficzne na Komiksy i książki obrazkowe