2018

Biblioteka Narodowa wprowadza zmianę w sposobie latynizacji alfabetu hebrajskiego i jidysz:

 • alfabet hebrajski i jidysz zapisuje się według transkrypcji Biblioteki Kongresu (https://www.loc.gov/catdir/cpso/romanization/hebrew.pdf);
 • w polu 246 rekordu bibliograficznego obowiązkowo zapisuje się tytuł w polskiej transkrypcji literackiej;
 • w polu 880 rekordu bibliograficznego obowiązkowo zapisuje się tytuł w alfabecie oryginalnym.

Tablice transkrypcji zob. Aneks 19 Tablice transkrypcji alfabetu hebrajskiego i jidysz

2017

Od 1 stycznia 2017 r. Biblioteka Narodowa wprowadza następujące zmiany:

 

 • forma dzieła

Deskryptory wyrażające formę dzieła zapisuje się w polu 380 i przejmuje się je z ustalonej listy: Forma dzieła;

 

 • grupa odbiorców

Przeznaczenie czytelnicze zapisuje się w polu 385  – zobacz: Grupa odbiorców;

 

 • przynależność kulturowa

Deskryptory określające przynależność kulturową zapisuje się w polu 386 - zobacz: Przynależność kulturowa;

 

 • chronologia

Deskryptory określające chronologię treści dzieła zapisuje się w polach 045 i 648.

Deskryptory określające czas powstania dzieła zapisuje się w polach 046 i 388.

Zasady zapisu chronologii zostały omówione: Chronologia oraz Deskryptor chronologiczny;

 

 • deskryptory ujęciowe

Deskryptory ujęciowe są indeksowane w polu 658 służą przypisaniu treści materiału bibliotecznego do wybranych dziedzin nauki i sztuki oraz poszczególnych sfer aktywności człowieka. Zasady stosowania zobacz: Deskryptory ujęciowe;

 

 • opracowanie utworów literackich

zobacz: Utwory literackie;

 

 • rozwinięcie skrótów w opisie

zgodnie z wykazem: Skróty;

 

 • zmiana w stosowaniu podpola |e i |j – określenie rodzaju współpracy

Podpole |e w polach 100, 110 i 700, 710 oraz |j w polach 111 i 711 jest podpolem obowiązkowym.

Jeśli dana osoba lub instytucja pełniała więcej funkcji przy powstaniu publikacji, wyraża się wszystkie funkcje  powtarzając podpole |e.

Określenie rodzaju współpracy stosuje się zgodnie z wykazem: Rodzaje współpracy.

 

 • zmiana w wypełnianiu pola 020 - Międzynarodowy znormalizowany numer książki ISBN

Od stycznia 2017 wprowadza się wypenianie podpola |q i |c w polu 020.

|c - warunki dostępności

Cena, warunki dostępności i/lub dodatkowe informacje na temat warunków dostępności.

 020 __ |a8449955289|czł 15.00


|q - dopowiedzenie

Uzupełniająca informacja dotycząca jednostki, do której odnosi się numer podany w podpolu |a lub podpolu |z.

020 __ |a8449955289|qt. 1|czł15.00 (za vol.)

020 __ |a9788374776233|qcałość