2018

System Alma

21 grudnia 2018 r. Biblioteka Narodowa rozpoczyna pracę w Zintegrowanym Systemie Zarządzania Zasobami dla Bibliotek – systemie Alma. W związku z tym wprowadzone będą następujące zmiany w rekordach Biblioteki Narodowej:

 • ulegnie zmianie numer systemowy zapisywany w polu 001
 • dla rekordów założonych przed 21 grudnia 2018 r. numer systemowy systemu Sierra zostanie przeniesiony do pola 035.
 • wszystkie rekordy bibliograficzne i wzorcowe otrzymają unikalny identyfikator zapisany w polu 035 według wzoru:

Rekordy bibliograficzne: (PL)b0000010000069 (rekordy z Sierry) (PL)b1000000000170 (rekordy zakładane w Almie)

Rekordy wzorcowe: (PL)a0000010000069 (rekordy z Sierry) (PL)a1000000000170 (rekordy zakładane w Almie)

 

 • ulegnie zmianie drugi wskaźnik w grupie pól 6XX z „4” na „7”
 • do grupy pól 6XX zostanie dodane podpole $2

$2 Źródło hasła lub terminu (NP) - przyjmie wartość „DBN”

                np.: 650 _7 $a Kartodiagram $2 DBN

 

 

Transliteracja

Biblioteka Narodowa wprowadza zmianę w sposobie latynizacji alfabetu hebrajskiego i jidysz:

 • alfabet hebrajski i jidysz zapisuje się według transkrypcji Biblioteki Kongresu (https://www.loc.gov/catdir/cpso/romanization/hebrew.pdf);
 • w polu 246 rekordu bibliograficznego obowiązkowo zapisuje się tytuł w polskiej transkrypcji literackiej;
 • w polu 880 rekordu bibliograficznego obowiązkowo zapisuje się tytuł w alfabecie oryginalnym.

Tablice transkrypcji zob. Aneks 19 Tablice transkrypcji alfabetu hebrajskiego i jidysz

2017

Od 1 stycznia 2017 r. Biblioteka Narodowa wprowadza następujące zmiany:

 

 • forma dzieła

Deskryptory wyrażające formę dzieła zapisuje się w polu 380 i przejmuje się je z ustalonej listy: Forma dzieła;

 

 • grupa odbiorców

Przeznaczenie czytelnicze zapisuje się w polu 385  – zobacz: Grupa odbiorców;

 

 • przynależność kulturowa

Deskryptory określające przynależność kulturową zapisuje się w polu 386 - zobacz: Przynależność kulturowa;

 

 • chronologia

Deskryptory określające chronologię treści dzieła zapisuje się w polach 045 i 648.

Deskryptory określające czas powstania dzieła zapisuje się w polach 046 i 388.

Zasady zapisu chronologii zostały omówione: Chronologia oraz Deskryptor chronologiczny;

 

 • deskryptory ujęciowe

Deskryptory ujęciowe są indeksowane w polu 658 służą przypisaniu treści materiału bibliotecznego do wybranych dziedzin nauki i sztuki oraz poszczególnych sfer aktywności człowieka. Zasady stosowania zobacz: Deskryptory ujęciowe;

 

 • opracowanie utworów literackich

zobacz: Utwory literackie;

 

 • rozwinięcie skrótów w opisie

zgodnie z wykazem: Skróty;

 

 • zmiana w stosowaniu podpola $e i $j – określenie rodzaju współpracy

Podpole $e w polach 100, 110 i 700, 710 oraz $j w polach 111 i 711 jest podpolem obowiązkowym.

Jeśli dana osoba lub instytucja pełniała więcej funkcji przy powstaniu publikacji, wyraża się wszystkie funkcje  powtarzając podpole $e.

Określenie rodzaju współpracy stosuje się zgodnie z wykazem: Rodzaje współpracy.

 

 • zmiana w wypełnianiu pola 020 - Międzynarodowy znormalizowany numer książki ISBN

Od stycznia 2017 wprowadza się wypenianie podpola $q i $c w polu 020.

$c - warunki dostępności

Cena, warunki dostępności i/lub dodatkowe informacje na temat warunków dostępności.

 020 __ $a8449955289$czł 15.00


$q - dopowiedzenie

Uzupełniająca informacja dotycząca jednostki, do której odnosi się numer podany w podpolu $a lub podpolu $z.

020 __ $a8449955289$qt. 1$czł15.00 (za vol.)

020 __ $a9788374776233$qcałość