wyszukiwanie

  • z poziomu ekranu startowego przeszukiwany jest cały serwis.

- wyniki wyszukiwania pogrupowane są według działów.

- aktywne linki przenoszą do szukanej frazy/terminu.


  • z poziomu kolejnych ekranów przeszukiwany jest dany dział (aktywny wyświetlany dokument).

- wyniki kierują do szukanej frazy/terminu.