Deskryptory ujęciowe

1. Wprowadzenie

Deskryptory ujęciowe indeksowane są w polu 658 rekordu bibliograficznego i służą przypisaniu treści materiału bibliotecznego do wybranych dziedzin nauki i sztuki oraz poszczególnych sfer aktywności człowieka. Przedmiot publikacji może być rozpatrywany przez właściwą sobie (tożsamą z nim) dyscyplinę nauki bądź inną. W efekcie deskryptory wyrażające przedmiot mogą okazać się identyczne z deskryptorami ujęciowymi.

 

Deskryptorami ujęciowymi nie są opatrywane publikacje należące do:

 • literatury pięknej (380: Proza; Poezja; Dramat (rodzaj)),
 • zbiorów ikonograficznych (380: Fotografie; Grafiki; Rysunki),
 • zbiorów muzycznych (380: Muzyka; Nuty),
 • zbiorów dźwiękowych i audiowizualnych (380: Filmy i seriale; Programy radiowe i telewizyjne). Wyjątek stanowią filmy dokumentalne, seriale dokumentalne i programy dokumentalne, dla których w polu 655 występuje deskryptor „Film dokumentalny”, „Serial dokumentalny” lub „Programy dokumentalne”. Publikacje te otrzymują deskryptor ujęciowy zgodny z treścią publikacji.

 

Teksty literackie sprzed przełomu XVIII/XIX wieku mogą otrzymać deskryptory ujęciowe jedynie wtedy, gdy pod literacką formą kryje się przekaz czysto utylitarny.

 

Z uwagi na wielowymiarowy charakter ujęcia treści w opracowywanej publikacji dopuszcza się stosowanie dwóch lub więcej deskryptorów ujęciowych w ramach jednego opisu bibliograficznego, przykładowo:

prawne, etyczne i moralne aspekty eutanazji
ujęcie prawne i etyczne, książka z dziedziny prawa i filozofii  =
658 __ $aPrawo i wymiar sprawiedliwości
658 __ $aFilozofia i etyka 

Deskryptory ujęciowe dotyczące sfer życia, związane są z poszczególnymi aspektami życia codziennego, a opisywane przy ich pomocy materiały biblioteczne mają zazwyczaj charakter poradniczy.

2. Deskryptory dziedzin nauki i sztuki

2.1 Archeologia

Deskryptor „Archeologia” stosuje się do publikacji dotyczących:

 • wszystkich działów archeologii, niezależnie od okresu dziejowego i lokalizacji miejsca prowadzenia badań;
 • pradziejów, tj. historii ludzkości sprzed wynalezienia pisma;
 • rekonstrukcji zagadnień związanych z daną dziedziną wiedzy (w tym: ekonomii, historii, religii, sztuki) metodami archeologicznymi.

 

Uwaga:

 • prace dotyczące historii badań archeologicznych otrzymują trzy deskryptory : „Archeologia”, „Nauka i badania” oraz „Historia”.

 

Przykład 1

245 10 $aState of research on the inscriptions from Novae (Moesia Inferior) /$cJerzy Kolendo ; Center for Research on the Antiquity of Southeastern Europe. University of Warsaw.
380 __ $aArtykuły
380 __ $aPublikacje naukowe
648 _7 $a1901-2000$2DBN
648 _7 $a1945-1989$2DBN
648 _7 $a1989-2000$2DBN
648 _7 $a2001-$2DBN
650 _7 $aBadania archeologiczne$2DBN
650 _7 $aEpigrafika$2DBN
651 _7 $aBułgaria$2DBN
651 _7 $aNovae (miasto starożytne)$2DBN
655 _7 $aArtykuł z czasopisma naukowego$2DBN
655 _7 $aKomunikat$2DBN
658 __ $aArcheologia

Przykład 2

245 10 $aKultura grobów skrzynkowych i podkloszowych w Polsce południowo-zachodniej /$cStefan Nosek.
380 __ $aKsiążki
380 __ $aPublikacje naukowe
388 1_ $a1901-2000
388 1_ $a1945-1989
648 _7 $ado 801 p.n.e.$2DBN
650 _7 $aKultura pomorska$2DBN
650 _7 $aKultura grobów kloszowych$2DBN
651 _7 $aPolska$2DBN
655 _7 $aMonografia$2DBN
658 __ $aArcheologia

Przykład 3

245 10 $aBiskupin :$bpolskie Pompeje /$c[tekst Wiesław Zajączkowski, Andrzej Graniak].
380 __ $aKsiążki
380 __ $aPublikacje popularnonaukowe
385 __ $mGrupa wiekowa$aDzieci
388 1_ $a2001-
648 _7 $ado 801 p.n.e.$2DBN
648 _7 $a800-701 p.n.e.$2DBN
648 _7 $a700-601 p.n.e.$2DBN
648 _7 $a600-501 p.n.e.$2DBN
648 _7 $a500-401 p.n.e.$2DBN
650 _7 $aKultura łużycka$2DBN
651 _7 $aBiskupin (woj. kujawsko-pomorskie, pow. żniński, gm. Gąsawa)$2DBN
655 _7 $aOpracowanie$2DBN
655 _7 $aPublikacja bogato ilustrowana$2DBN
658 __ $aArcheologia
658 __ $aEdukacja i pedagogika

Przykład 4

245 10 $aSpołeczeństwa Europy pradziejowej :$bpodręcznik dla studentów archeologii i historii /$cAdriana Ciesielska ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
380 __ $aKsiążki
380 __ $aPublikacje dydaktyczne
385 __ $mPoziom nauczania$aSzkoły wyższe
388 1_ $a2001-
648 _7 $ado 801 p.n.e.$2DBN
648 _7 $a800-701 p.n.e.$2DBN
648 _7 $a700-601 p.n.e.$2DBN
648 _7 $a600-501 p.n.e.$2DBN
648 _7 $a500-401 p.n.e.$2DBN
648 _7 $a400-301 p.n.e.$2DBN
648 _7 $a300-201 p.n.e.$2DBN
648 _7 $a200-101 p.n.e.$2DBN
648 _7 $a100-1 p.n.e.$2DBN
648 _7 $a1-100$2DBN
648 _7 $a101-200$2DBN
648 _7 $a201-300$2DBN
648 _7 $a301-400$2DBN
648 _7 $a401-500$2DBN
650 _7 $aArcheologia$2DBN
650 _7 $aPradzieje$2DBN
651 _7 $aEuropa$2DBN
655 _7 $aPodręcznik$2DBN
658 __ $aArcheologia

Przykład 5

245 10 $aGród Grzybowo :$brezerwat archeologiczny : informator /$c[tekst Jacek Wrzesiński].
380 __ $aDruki ulotne
380 __ $aPublikacje promocyjne
388 1_ $a2001-
610 17 $aRezerwat Archeologiczny - Gród w Grzybowie$2DBN
648 _7 $a2001-$2DBN
650 _7 $aGrody$2DBN
650 _7 $aRezerwaty archeologiczne$2DBN
651 _7 $aGrzybowo (woj. wielkopolskie)$2DBN
655 _7 $aInformator$2DBN
658 __ $aArcheologia
658 __ $aBibliotekarstwo, archiwistyka, muzealnictwo

Przykład 6

245 10 $aAnaliza liścia pochodzącego z wykopalisk w Rhizon oraz pestki z wykopalisk w Novae /$cAgnieszka Jankowska, Paweł Kozakiewicz.
380 __ $aArtykuły
380 __ $aPublikacje naukowe
388 1_ $a2001-
648 _7 $a200-101 p.n.e.$2DBN
648 _7 $a1-100$2DBN
650 _7 $aBadania archeologiczne$2DBN
650 _7 $aLiście$2DBN
650 _7 $aNasiona$2DBN
650 _7 $aNektarynka$2DBN
650 _7 $aOlsza sercowata$2DBN
651 _7 $aBułgaria$2DBN
651 _7 $aCzarnogóra$2DBN
651 _7 $aNovae (miasto starożytne)$2DBN
651 _7 $aRhizon (miasto starożytne)$2DBN
651 _7 $aStarożytny Rzym$2DBN
655 _7 $aArtykuł z czasopisma naukowego$2DBN
655 _7 $aRaport z badań$2DBN
658 __ $aArcheologia

2.2 Architektura i budownictwo

Deskryptor „Architektura i budownictwo” stosuje się do publikacji dotyczących:

 • architektury (w tym: projektów architektonicznych, małej architektury);
 • architektury krajobrazu, przestrzeni, wnętrz;
 • kształtowania przestrzeni publicznej i gospodarki przestrzennej terenów wiejskich;
 • urbanistyki i budownictwa (w tym: inżynierii lądowej, budownictwa wodnego, budowy budynków, robót budowlanych);
 • materiałów budowlanych i badań nad nimi.

 

Uwaga:

 • publikacje dotyczące historii architektury i biografie architektów otrzymują dwa deskryptory „Architektura i budownictwo” oraz „Historia”;
 • publikacje dotyczące budowy dróg, mostów, lotnisk oraz portów mogą otrzymać dwa deskryptory „Architektura i budownictwo” oraz „Transport i logistyka”;
 • publikacje dotyczące zarówno historii sztuk plastycznych, jak i historii architektury otrzymują trzy deskryptory: „Architektura i budownictwo”, „Historia” oraz „Kultura i sztuka”.

 

Deskryptora „Architektura i budownictwo” nie stosuje się do:

 • publikacji poradnikowych, dotyczących urządzania domu, mieszkania, ogrodu, doboru mebli oraz dodatków, konserwacji i renowacji mebli, sprzątania oraz napraw domowych.
  Otrzymują one deskryptor „Dom i ogród”.

 

Przykład 7

245 00 $aKapliczki i krzyże przydrożne w pejzażu Ziemi Garbowskiej /$c[zespół redakcyjny: Renata Bartnik, Michał Wylaź, Zenon Małyszek].
380 __ $aKsiążki
380 __ $aAlbumy i książki artystyczne
388 1_ $a2001-
648 _7 $a1901-2000$2DBN
648 _7 $a2001-$2DBN
650 _7 $aKapliczki i krzyże przydrożne$2DBN
651 _7 $aGarbów (woj. lubelskie ; okolice)$2DBN
655 _7 $aAlbum$2DBN
658 __ $aArchitektura i budownictwo

Przykład 8

245 00 $aMosty betonowe :$bmateriały, budowa, diagnostyka i utrzymanie : jubileusz Wojciecha Radomskiego : seminarium szkoleniowe, Warszawa-Jachranka, 23 i 24 lutego 2012 roku /$cPolitechnika Warszawska. Instytut Dróg i Mostów. Zakład Mostów, Związek Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej. Oddział Warszawski.
380 __ $aKsiążki
380 __ $aPublikacje naukowe
388 1_ $a2001-
600 17 $aRadomski, Wojciech$d(1941- )$2DBN
650 _7 $aMosty betonowe$2DBN
650 _7 $aBudowa i konstrukcje$2DBN
655 _7 $aKsięga jubileuszowa$2DBN
655 _7 $aMateriały konferencyjne$2DBN
655 _7 $aPraca zbiorowa$2DBN
658 __ $aArchitektura i budownictwo

Przykład 9

245 10 $aOdkształcenia reologiczne betonu w świetle badań na mostach sprężonych statycznie wyznaczalnych /$cKazimierz Thiel ; Instytut Organizacji i Mechanizacji Budownictwa.
380 __ $aKsiążki
380 __ $aPublikacje naukowe
388 1_ $a1901-2000
388 1_ $a1945-1989
650 _7 $aBeton$2DBN
650 _7 $aMosty sprężone$2DBN
650 _7 $aNaprężenia i odkształcenia$2DBN
650 _7 $aReologia$2DBN
655 _7 $aMonografia$2DBN
658 __ $aArchitektura i budownictwo

Przykład 10

245 10 $aArchitektura Warszawy XVII wieku /$cJolanta Putkowska.
380 __ $aKsiążki
380 __ $aPublikacje naukowe
388 1_ $a1901-2000
388 1_ $a1989-2000
648 _7 $a1601-1700$2DBN
650 _7 $aArchitektura$2DBN
651 _7 $aWarszawa (woj. mazowieckie)$2DBN
655 _7 $aMonografia$2DBN
655 _7 $aPublikacja bogato ilustrowana$2DBN
658 __ $aArchitektura i budownictwo
658 __ $aHistoria

Przykład 11

245 00 $aAprobata Techniczna ITB AT-15-8742/2011 + Aneks nr 1 Rury i kształtki POLIphon i dBlue z polipropylenu PP do kanalizacji wewnętrznej niskoszumowej /$c[opracowała Izabella Rycaj] ; Instytut Techniki Budowlanej.
380 __ $aE-booki
380 __ $aPublikacje urzędowe i akty prawne
388 1_ $a2001-
650 _7 $aKanalizacja$2DBN
650 _7 $aBudowa i konstrukcje$2DBN
650 _7 $aKształtki$2DBN
650 _7 $aPolipropylen$2DBN
650 _7 $aRury$2DBN
655 _7 $aAprobaty techniczne$2DBN
658 __ $aArchitektura i budownictwo

Przykład 12

245 10 $aUstąpił przed pałacem :$buznanie tego gmachu za zabytek to decyzja konserwatora /$cTomasz Urzykowski.
380 __ $aArtykuły
388 1_ $a2001-
600 17 $aCzeredys, Maciej$d(1978- )$2DBN
648 _7 $a2001-$2DBN
650 _7 $aPałac Kultury i Nauki (PKiN)$2DBN
650 _7 $aWpis do rejestru zabytków$2DBN
651 _7 $aWarszawa (woj. mazowieckie)$2DBN
655 _7 $aArtykuł z gazety$2DBN
658 __ $aArchitektura i budownictwo

Przykład 13

245 00 $aOsiedle mieszkaniowe w strukturze przyrodniczej miasta /$cpod redakcją Barbary Szulczewskiej.
380 __ $aKsiążki
380 __ $aPublikacje naukowe
388 1_ $a2001-
648 _7 $a2001-$2DBN
650 _7 $aMiasta$2DBN
650 _7 $aOsiedle mieszkaniowe$2DBN
650 _7 $aGospodarka przestrzenna$2DBN
650 _7 $aTereny zielone$2DBN
655 _7 $aMonografia$2DBN
655 _7 $aPraca zbiorowa$2DBN
658 __ $aArchitektura i budownictwo
658 __ $aOchrona środowiska

Przykład 14

245 10 $aPlanowanie przestrzenne a ochrona konserwatorska :$bstudium przypadku dzielnicy Stare Miasto w Krośnie /$cWojciech Janusz Strzelczyk.
380 __ $aArtykuły
380 __ $aPublikacje naukowe
388 1_ $a2001-
648 _7 $a2001-$2DBN
650 _7 $aOchrona i konserwacja$2DBN
650 _7 $aPlanowanie przestrzenne$2DBN
650 _7 $aZespół urbanistyczny$2DBN
651 _7 $aStare Miasto (Krosno ; część miasta)$2DBN
655 _7 $aArtykuł problemowy$2DBN
655 _7 $aArtykuł z czasopisma naukowego$2DBN
658 __ $aArchitektura i budownictwo
658 __ $aBibliotekarstwo, archiwistyka, muzealnictwo

Przykład 15

245 00 $aGospodarka przestrzenna - uwarunkowania społeczno-ekonomiczne zarządzania rozwojem regionalnym :$bmonografia /$credakcja naukowa Anna Zelga-Szmidla, Agnieszka Ociepa-Kubicka ; Politechnika Częstochowska. Wydział Zarządzania.
380 __ $aKsiążki
380 __ $aPublikacje naukowe
388 1_ $a2001-
648 _7 $a2001-$2DBN
650 _7 $aGospodarka przestrzenna$2DBN
650 _7 $aRozwój regionalny$2DBN
651 _7 $aPolska$2DBN
655 _7 $aPraca zbiorowa$2DBN
658 __ $aArchitektura i budownictwo
658 __ $aGospodarka, ekonomia, finanse
658 __ $aPolityka, politologia, administracja publiczna

Przykład 16

245 10 $aStruktura przestrzenna miasta granicznego, jego przestrzeń publiczna i symboliczna na przykładzie Cieszyna /$cKatarzyna Kulczyńska, Roman Matykowski ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
380 __ $aArtykuły
380 __ $aPublikacje naukowe
388 1_ $a2001-
648 _7 $a1801-1900$2DBN
648 _7 $a1901-2000$2DBN
648 _7 $a2001-$2DBN
650 _7 $aPrzestrzeń publiczna$2DBN
651 _7 $aCieszyn (woj. śląskie)$2DBN
651 _7 $aCzeski Cieszyn (Czechy)$2DBN
655 _7 $aArtykuł problemowy$2DBN
655 _7 $aArtykuł z pracy zbiorowej$2DBN
658 __ $aArchitektura i budownictwo
658 __ $aSocjologia i społeczeństwo

Przykład 17

245 00 $aRewitalizacja budynku dworca w Ostródzie /$cprojekt i opracowanie mapy MacMap Mariusz Mamet ; Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.
380 __ $aMapy
380 __ $aPublikacje promocyjne
388 1_ $a2001-
648 _7 $a2001-$2DBN
650 _7 $aDworce kolejowe$2DBN
650 _7 $aDworzec kolejowy (Ostróda)$2DBN
650 _7 $aRewitalizacja$2DBN
651 _7 $aOstróda (woj. warmińsko-mazurskie)$2DBN
655 _7 $aPlany miast$2DBN
658 __ $aArchitektura i budownictwo
658 __ $aGeografia i nauki o ziemi

Przykład 18

245 00 $aBudownictwo morskie a środowisko :$bmateriały sympozjum [Gdańsk 15-16 września 1994 r. : praca zbiorowa /$cpod redakcją Zbigniewa Pruszaka, Piotra Wildego] ; Polska Akademia Nauk. Instytut Budownictwa Wodnego w Gdańsku.
380 __ $aKsiążki
380 __ $aPublikacje naukowe
388 1_ $a1901-2000
388 1_ $a1989-2000
648 _7 $a1901-2000$2DBN
648 _7 $a1945-1989$2DBN
648 _7 $a1989-2000$2DBN
650 _7 $aBudownictwo morskie$2DBN
650 _7 $aWpływ na środowisko$2DBN
650 _7 $aŚrodowisko człowieka$2DBN
651 _7 $aPolska$2DBN
655 _7 $aMateriały konferencyjne$2DBN
655 _7 $aPraca zbiorowa$2DBN
658 __ $aArchitektura i budownictwo
658 __ $aOchrona środowiska

Przykład 19

245 00 $aBudownictwo sztuką twórczego działania :$binnowacyjne rozwiązania we współczesnym budownictwie /$credakcja Agnieszka Karwacka ; Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej. Zakład Budownictwa.
380 __ $aKsiążki
380 __ $aPublikacje naukowe
388 1_ $a2001-
648 _7 $a2001-$2DBN
650 _7 $aArchitektura$2DBN
650 _7 $aBudownictwo$2DBN
650 _7 $aInnowacje$2DBN
655 _7 $aPraca zbiorowa$2DBN
658 __ $aArchitektura i budownictwo

2.3 Bezpieczeństwo i wojskowość

Deskryptor „Bezpieczeństwo i wojskowość” stosuje się do publikacji dotyczących:

 • sił zbrojnych, uzbrojenia, działań wojennych;
 • bezpieczeństwa w wymiarze militarnym i bezpieczeństwa publicznego (w tym: policji, straży granicznej, służb specjalnych i zarządzania kryzysowego);
 • agencji ochrony osób i mienia, systemów alarmowych, systemów wczesnego ostrzegania czy systemów kontroli dostępu;
 • ochrony przed klęskami żywiołowymi.

 

Uwaga:

 • publikacje dotyczące historii wojskowości i innych służb mundurowych (w tym biografistyka) otrzymują dwa deskryptory „Bezpieczeństwo i wojskowość” oraz „Historia”;
 • podręczniki szkolne do przedmiotu „Edukacja dla bezpieczeństwa” i materiały metodyczne dla nauczycieli oraz publikacje dla dzieci i młodzieży otrzymują dwa deskryptory „Bezpieczeństwo i wojskowość” oraz „Edukacja i pedagogika”.

 

Przykład 20

245 10 $aZmiany klimatyczne i ich wpływ na bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej /$cMarian Kopczewski, Marek Tobolski, Sławomir Skibiński ; Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu, Dowództwo MW RP Gdynia, Dowództwo WS Kraków.
380 __ $aArtykuły
380 __ $aPublikacje naukowe
388 1_ $a2001-
648 _7 $a1901-2000$2DBN
648 _7 $a1945-1989$2DBN
648 _7 $a1989-2000$2DBN
648 _7 $a2001-$2DBN
650 _7 $aZmiany klimatyczne$2DBN
655 _7 $aArtykuł z pracy zbiorowej$2DBN
655 _7 $aPrzegląd badań$2DBN
658 __ $aBezpieczeństwo i wojskowość

Przykład 21

245 00 $aDziałania przeciwrebelianckie w operacjach :$bmateriały z seminarium naukowego /$cpod redakcją Wojciecha Więcka ; Akademia Obrony Narodowej.
380 __ $aKsiążki
380 __ $aPublikacje naukowe
388 1_ $a2001-
648 _7 $a1901-2000$2DBN
648 _7 $a2001-$2DBN
650 _7 $aDziałania przeciwpartyzanckie$2DBN
650 _7 $aSztuka wojenna$2DBN
655 _7 $aMateriały konferencyjne$2DBN
655 _7 $aPraca zbiorowa$2DBN
658 __ $aBezpieczeństwo i wojskowość

Przykład 22

245 10 $aSocjologiczne i politologiczne aspekty transformacji polskiej armii :$b(przesłanki zewnętrzne) /$cAndrzej Podkowski.
380 __ $aArtykuły
380 __ $aPublikacje naukowe
388 1_ $a2001-
610 27 $aBundeswehra$2DBN
610 27 $aWojsko Polskie (1989- )$2DBN
648 _7 $a1901-2000$2DBN
648 _7 $a1989-2000$2DBN
650 _7 $aWspółpraca wojskowa$2DBN
651 _7 $aNiemcy$2DBN
651 _7 $aPolska$2DBN
655 _7 $aArtykuł problemowy$2DBN
655 _7 $aArtykuł z czasopisma naukowego$2DBN
658 __ $aBezpieczeństwo i wojskowość

Przykład 23

245 10 $aOgólne zasady przygotowania sił i środków cywilnej służby zdrowia do ratowania życia i zdrowia ludzi w sytuacjach nadzwyczajnych i w czasie wojny /$cJan Święcicki.
380 __ $aKsiążki
380 __ $aPublikacje dydaktyczne
380 __ $aPublikacje fachowe
388 1_ $a1901-2000
388 1_ $a1989-2000
648 _7 $a1901-2000$2DBN
648 _7 $a1989-2000$2DBN
650 _7 $aSłużba zdrowia$2DBN
650 _7 $aKatastrofy$2DBN
650 _7 $aKlęski żywiołowe$2DBN
650 _7 $aWojna$2DBN
651 _7 $aPolska$2DBN
655 _7 $aMateriały szkoleniowe$2DBN
658 __ $aBezpieczeństwo i wojskowość

Przykład 24

245 10 $aSzkolenie pododdziałów ogólnowojskowych w zakresie budowy okopów i ukryć /$cWładysław Jasieński.
380 __ $aKsiążki
380 __ $aPublikacje dydaktyczne
380 __ $aPublikacje fachowe
388 1_ $a1901-2000
388 1_ $a1945-1989

648 _7 $a1901-2000$2DBN
648 _7 $a1945-1989$2DBN
650 _7 $aMaskowanie (wojsko)$2DBN
650 _7 $aOkopy$2DBN
655 _7 $aPoradnik$2DBN
658 __ $aBezpieczeństwo i wojskowość

Przykład 25

245 10 $aPotęga wywiadu /$cMichael Herman ; przełożył Józef Kozłowski.
380 __ $aKsiążki
380 __ $aPublikacje popularnonaukowe
388 1_ $a1901-2000
388 1_ $a1989-2000
648 _7 $a1901-2000$2DBN
648 _7 $a1945-1989$2DBN
648 _7 $a1989-2000$2DBN
650 _7 $aWywiad amerykański$2DBN
650 _7 $aWywiad brytyjski$2DBN
655 _7 $aOpracowanie$2DBN
658 __ $aBezpieczeństwo i wojskowość
658 __ $aHistoria

Przykład 26

245 10 $aFałszywe alarmy bombowe jako zagrożenie przestrzeni społecznej /$cKatarzyna Laskowska.
380 __ $aArtykuły
380 __ $aPublikacje naukowe
388 1_ $a2001-
648 _7 $a2001-$2DBN
650 _7 $aFałszywy alarm bombowy$2DBN
651 _7 $aPolska$2DBN
655 _7 $aArtykuł problemowy$2DBN
655 _7 $aArtykuł z pracy zbiorowej$2DBN
658 __ $aBezpieczeństwo i wojskowość
658 __ $aPrawo i wymiar sprawiedliwości

Przykład 27

245 10 $a6. Batalion :$bna ratunek uwięzionym obrońcom Bataanu i Corregidoru /$cWilliam B.Breuer ; przekład Jacek Złotnicki.
380 __ $aKsiążki
380 __ $aPublikacje popularnonaukowe
388 1_ $a1901-2000
388 1_ $a1989-2000
610 27 $a6 Batalion Rangersów$2DBN
610 27 $aCabanatuan (obóz jeniecki)$2DBN
648 _7 $a1901-2000$2DBN
648 _7 $a1939-1945$2DBN
650 _7 $aAmerykanie$2DBN
650 _7 $aFilipińczycy$2DBN
650 _7 $aJednostki wojskowe$2DBN
650 _7 $aJeńcy wojenni$2DBN
650 _7 $aKomandosi$2DBN
650 _7 $aII Wojna Światowa (1939-1945)$2DBN
651 _7 $aJaponia$2DBN
651 _7 $aFilipiny$2DBN$2DBN
651 _7 $aStany Zjednoczone
655 _7 $aOpracowanie$2DBN
658 __ $aBezpieczeństwo i wojskowość
658 __ $aHistoria

Przykład 28

245 10 $aRola Narwi i Biebrzy w działaniach i planach wojennych XIX i XX wieku /$cLeszek Bronisław Dorochowicz.
380 __ $aKsiążki
380 __ $aPublikacje naukowe
648 _7 $a1901-2000$2DBN
648 _7 $a1989-2000$2DBN
648 _7 $a1701-1800$2DBN
648 _7 $a1801-1900$2DBN
648 _7 $a1901-2000$2DBN
650 _7 $aGeografia wojenna$2DBN
650 _7 $aSztuka wojenna$2DBN
651 _7 $aBiebrza (rzeka)$2DBN
651 _7 $aNarew (rzeka)$2DBN
655 _7 $aMonografia$2DBN
658 __ $aBezpieczeństwo i wojskowość
658 __ $aHistoria

Przykład 29

245 10 $aAnaliza zastosowań w gospodarce systemów biometrycznych wykorzystujących linie papilarne /$cPaweł Piotrowski.
380 __ $aArtykuły
380 __ $aPublikacje naukowe
388 1_ $a2001-
650 _7 $aBiometria$2DBN
650 _7 $aLinie papilarne$2DBN
650 _7 $aKarty płatnicze$2DBN
655 _7 $aArtykuł problemowy$2DBN
655 _7 $aArtykuł z czasopisma naukowego$2DBN
658 __ $aBezpieczeństwo i wojskowość

2.4 Bibliotekarstwo, archiwistyka, muzealnictwo

Deskryptor „Bibliotekarstwo, archiwistyka, muzealnictwo” stosuje się do publikacji dotyczących:

 • bibliologii, bibliotekoznawstwa (w tym: standardów i formatów bibliograficznych, katalogowania, gromadzenia, konserwacji, digitalizacji i przechowywania zbiorów, statystyki bibliotecznej);
 • archiwistyki (w tym: standardów i formatów archiwalnych, opracowania, gromadzenia, konserwacji, digitalizacji, przechowywania i udostępniania archiwaliów);
 • muzealnictwa (w tym: standardów i formatów muzealnych, opracowania, gromadzenia, konserwacji, digitalizacji, gromadzenia i udostępniania zbiorów, wystawiennictwa);
 • konserwacji zabytków;
 • rynku wydawniczego.

 

Uwaga:

 • publikacje z zakresu historii bibliotek, archiwów, muzeów, książki czy druku (w tym biografistyka) otrzymują dwa deskryptory „Bibliotekarstwo, archiwistyka, muzealnictwo” oraz „Historia”.

Przykład 30

245 10 $aKlasyfikacja :$bstruktury organizacji wiedzy, piśmiennictwa i zasobów informacyjnych /$cBarbara Sosińska-Kalata ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich.
380 __ $aKsiążki
380 __ $aPublikacje naukowe
388 1_ $a2001-
650 _7 $aKlasyfikacja$2DBN
655 _7 $aMonografia$2DBN
658 __ $aBibliotekarstwo, archiwistyka, muzealnictwo

Przykład 31

245 10 $aISBD(M) a polskie przepisy katalogowania /$cMaria Lenartowicz.
380 __ $aArtykuły
380 __ $aPublikacje naukowe
388 1_ $a1901-2000
388 1_ $a1945-1989
648 _7 $a1901-2000$2DBN
648 _7 $a1945-1989$2DBN
650 _7 $aISBD(M) (standard bibliograficzny)$2DBN
650 _7 $aKsiążka$2DBN
650 _7 $aStandardy bibliograficzne$2DBN
655 _7 $aArtykuł z czasopisma naukowego$2DBN
655 _7 $aKomunikat$2DBN
658 __ $aBibliotekarstwo, archiwistyka, muzealnictwo

Przykład 32

245 10 $aDirect marketing jako promocja Biblioteki British Council w Szczecinie /$cJolanta Smyczyńska.
380 __ $aArtykuły
380 __ $aPublikacje fachowe
388 1_ $a1901-2000
388 1_ $a1989-2000
648 _7 $a1901-2000$2DBN
648 _7 $a1989-2000$2DBN
610 27 $aBiblioteka British Council (Szczecin)$2DBN
650 _7 $aBiblioteki akademickie$2DBN
650 _7 $aMarketing bezpośredni$2DBN
651 _7 $aSzczecin (woj. zachodniopomorskie)$2DBN
655 _7 $aArtykuł fachowy$2DBN
655 _7 $aArtykuł z czasopisma fachowego$2DBN
658 __ $aBibliotekarstwo, archiwistyka, muzealnictwo
658 __ $aZarządzanie i marketing

Przykład 33

245 00 $aWykorzystanie funduszy europejskich w Bibliotece Ossolineum i w Książnicy Cieszyńskiej - konserwacja i digitalizacja zbiorów : materiały z konferencji „Konserwacja i digitalizacja zbiorów Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu” zorganizowanej w Ossolineum 15 grudnia 2009 roku /$cBiblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu.
380 __ $aE-booki
380 __ $aPublikacje fachowe
388 1_ $a2001-
610 27 $aBiblioteka Ossolineum$2DBN
610 27 $aKsiążnica Cieszyńska$2DBN
648 _7 $a2001-$2DBN
650 _7 $aDigitalizacja$2DBN
650 _7 $aOchrona i konserwacja$2DBN
650 _7 $aZbiory biblioteczne$2DBN
650 _7 $aProgramy i fundusze europejskie$2DBN
655 _7 $aMateriały konferencyjne$2DBN
658 __ $aBibliotekarstwo, archiwistyka, muzealnictwo

Przykład 34

245 10 $aClocks in the Wilanów collection /$cAnna Kwiatkowska ; [translation Klaudyna Michałowicz] ; The Gallery of Decorative Art.
380 __ $aKsiążki
380 __ $aPublikacje informacyjne
380 __ $aPublikacje naukowe
388 1_ $a2001-
610 27 $aMuzeum Pałacu w Wilanowie$2DBN
648 _7 $a1601-1700$2DBN
648 _7 $a1701-1800$2DBN
648 _7 $a1801-1900$2DBN
650 _7 $aZegary i zegarki$2DBN
650 _7 $aZbiory muzealne$2DBN
655 _7 $aKatalog muzealny$2DBN
658 __ $aBibliotekarstwo, archiwistyka, muzealnictwo

Przykład 35

245 10 $aKonserwacja zabytków ruchomych w Poznaniu w latach 1990-2007 /$cIwona Błaszczyk.
380 __ $aKsiążki
380 __ $aPublikacje fachowe
388 1_ $a2001-
648 _7 $a1901-2000$2DBN
648 _7 $a1989-2000$2DBN
648 _7 $a2001-$2DBN
650 _7 $aMalarstwo$2DBN
650 _7 $aOchrona i konserwacja$2DBN
650 _7 $aRzeźba$2DBN
650 _7 $aSztuka polska$2DBN
650 _7 $aZabytki ruchome$2DBN
651 _7 $aPoznań (woj. wielkopolskie)$2DBN
655 _7 $aPublikacja bogato ilustrowana$2DBN
655 _7 $aRaport z prac$2DBN
658 __ $aBibliotekarstwo, archiwistyka, muzealnictwo

Przykład 36

245 10 $aKatalog rękopisów Biblioteki Narodowej.$nT. 23, $p Archiwum Leszka Kołakowskiego : sygnatury 13156-13655 /$copracowała Maria Gamdzyk-Kluźniak.
380 __ $aKsiążki
380 __ $aPublikacje informacyjne
380 __ $aPublikacje naukowe
388 1_ $a2001-
600 17 $aKołakowski, Leszek$d(1927-2009)$2DBN
610 27 $aBiblioteka Narodowa$2DBN
648 _7 $a1901-2000$2DBN
648 _7 $a1945-1989$2DBN
648 _7 $a1989-2000$2DBN
648 _7 $a2001-$2DBN
650 _7 $aArchiwa prywatne$2DBN
650 _7 $aRękopisy$2DBN
655 _7 $aKatalog zbiorów$2DBN
658 __ $aBibliotekarstwo, archiwistyka, muzealnictwo
658 __ $aFilozofia i etyka

Przykład 37

245 10 $aHistoria książki i bibliotek w zarysie /$cJózef Grycz i Alodia Gryczowa.
380 __ $aKsiążki
380 __ $aPublikacje dydaktyczne
388 1_ $a1901-2000
388 1_ $a1945-1989
648 _7 $ado 801 p.n.e.$2DBN
648 _7 $a800-701 p.n.e.$2DBN
648 _7 $a700-601 p.n.e.$2DBN
648 _7 $a600-501 p.n.e.$2DBN
648 _7 $a500-401 p.n.e.$2DBN
648 _7 $a400-301 p.n.e.$2DBN
648 _7 $a300-201 p.n.e.$2DBN
648 _7 $a200-101 p.n.e.$2DBN
648 _7 $a100-1 p.n.e.$2DBN
648 _7 $a1-100$2DBN
648 _7 $a101-200$2DBN
648 _7 $a201-300$2DBN
648 _7 $a301-400$2DBN
648 _7 $a401-500$2DBN
648 _7 $a501-600$2DBN
648 _7 $a601-700$2DBN
648 _7 $a701-800$2DBN
648 _7 $a801-900$2DBN
648 _7 $a901-1000$2DBN
648 _7 $a1001-1100$2DBN
648 _7 $a1101-1200$2DBN
648 _7 $a1201-1300$2DBN
648 _7 $a1301-1400$2DBN
648 _7 $a1401-1500$2DBN
648 _7 $a1501-1600$2DBN
648 _7 $a1601-1700$2DBN
648 _7 $a1701-1800$2DBN
648 _7 $a1801-1900$2DBN
648 _7 $a1901-2000$2DBN
650 _7 $aBiblioteki$2DBN
650 _7 $aKsiążka$2DBN
655 _7 $aPodręcznik$2DBN
658 __ $aBibliotekarstwo, archiwistyka, muzealnictwo
658 __ $aHistoria

Przykład 38

245 10 $aGród Grzybowo :$brezerwat archeologiczny : informator / [tekst Jacek Wrzesiński].
380 __ $aDruki ulotne
380 __ $aPublikacje promocyjne
388 1_ $a2001-
610 17 $aRezerwat Archeologiczny - Gród w Grzybowie$2DBN
648 _7 $a2001-$2DBN
650 _7 $aGrody$2DBN
650 _7 $aRezerwaty archeologiczne$2DBN
651 _7 $aGrzybowo (woj. wielkopolskie)$2DBN
655 _7 $aInformator$2DBN
658 __ $aArcheologia
658 __ $aBibliotekarstwo, archiwistyka, muzealnictwo

2.5 Biologia

Deskryptor „Biologia” stosuje się do publikacji dotyczących:

 • wszystkich nauk biologicznych (w tym: anatomii, biogeografii, biologii molekularnej, botaniki, cytologii, histologii, ekologii, ewolucjonizmu, fizjologii, genetyki, mikrobiologii, morfologii, paleontologii, powstania życia, typologii organizmów, zoologii) oraz biochemii i biotechnologii.

 

Uwaga:

 • publikacje dotyczące anatomii człowieka otrzymują dwa deskryptory „Biologia” oraz „Medycyna i zdrowie”;
 • publikacje dotyczące biochemii otrzymują dwa deskryptory „Biologia” oraz „Chemia”;
 • publikacje dotyczące biotechnologii otrzymują dwa deskryptory „Biologia” oraz „Inżynieria i technika”;
 • publikacje dotyczące historii biologii otrzymują trzy deskryptory: „Biologia”, „Historia” oraz „Nauka i badania”;
 • biografie biologów otrzymują dwa deskryptory „Biologia” oraz „Historia”;
 • podręczniki szkolne do przedmiotu „Biologia” i materiały metodyczne dla nauczycieli oraz publikacje dla dzieci i młodzieży otrzymują dwa deskryptory „Biologia” oraz „Edukacja i pedagogika”.

  Przykład 39

245 10 $aFraktalny mechanizm tworzenia się przestrzennego rozmieszczenia ciał komórek w poszczególnych warstwach kory mózgowej /$cArtur Łuczak, Marcin Usarz, Janusz Skrzat, Piotr Walecki, Wojciech Lasoń, Jan Trąbka.
380 __ $aArtykuły
380 __ $aPublikacje naukowe
388 1_ $a2001-
650 _7 $aDoświadczenia$2DBN
650 _7 $aFraktale$2DBN
650 _7 $aKomórka (biologia)$2DBN
650 _7 $aKora mózgu$2DBN
650 _7 $aSzczur$2DBN
655 _7 $aArtykuł monograficzny$2DBN
655 _7 $aArtykuł z czasopisma naukowego$2DBN
658 __ $aBiologia

Przykład 40

245 10 $aGenetyka i genomika zwierząt /$cKrystyna M. Charon, Marek Świtoński.
380 __ $aKsiążki
380 __ $aPublikacje dydaktyczne
380 __ $aPublikacje naukowe
385 __ $mPoziom nauczania$aSzkoły wyższe
388 1_ $a1901-2000
388 1_ $a1989-2000
650 _7 $aGenetyka$2DBN
650 _7 $aGenomika$2DBN
650 _7 $aZwierzęta$2DBN
655 _7 $aPodręcznik$2DBN
658 __ $aBiologia

Przykład 41

245 10 $aZmienność wystawania korzeni buraka cukrowego (Beta vulgaris provar. Altissima Dill) nad powierzchnię gleby /$cDaniela Ostrowska.
380 __ $aKsiążki
380 __ $aPublikacje naukowe
388 1_ $a1901-2000
388 1_ $a1945-1989
648 _7 $a1901-2000$2DBN
648 _7 $a1945-1989$2DBN
650 _7 $aBurak cukrowy$2DBN
650 _7 $aDoświadczenia$2DBN
650 _7 $aKorzenie$2DBN
651 _7 $aPolska$2DBN
655 _7 $aRaport z badań$2DBN
658 __ $aBiologia
658 __ $aRolnictwo i leśnictwo

Przykład 42

245 10 $aJony miedzi jako sonda paramagnetyczna do badania układów biologicznych /$cWojciech Froncisz.
380 __ $aKsiążki
380 __ $aPublikacje naukowe
388 1_ $a1901-2000
388 1_ $a1945-1989
648 _7 $a1901-2000$2DBN
648 _7 $a1945-1989$2DBN
650 _7 $aAparatura badawcza$2DBN
650 _7 $aDoświadczenia$2DBN
650 _7 $aJony$2DBN
650 _7 $aMiedź$2DBN
650 _7 $aSpektroskopia EPR$2DBN
651 _7 $aPolska$2DBN
655 _7 $aMonografia$2DBN
655 _7 $aPraca habilitacyjna$2DBN
658 __ $aBiologia
658 __ $aChemia

2.6 Chemia

Deskryptor „Chemia” stosuje się do publikacji dotyczących:

 • wszystkich działów chemii (w tym: chemii organicznej, nieorganicznej, substancji chemicznych, wiązań chemicznych, związków chemicznych, pierwiastków chemicznych, technologii chemicznej) oraz biochemii.

 

Uwaga:

 • publikacje dotyczące biochemii otrzymują dwa deskryptory „Biologia” oraz „Chemia”;
 • publikacje dotyczące historii chemii otrzymują trzy deskryptory: „Chemia”, „Historia” oraz „Nauka i badania”;
 • biografie chemików otrzymują dwa deskryptory „Chemia” oraz „Historia”;
 • podręczniki szkolne do przedmiotu „Chemia” i materiały metodyczne dla nauczycieli oraz publikacje dla dzieci i młodzieży otrzymują dwa deskryptory „Chemia” oraz „Edukacja i pedagogika”.

Przykład 43

245 10 $aMagnetyczne oddziaływania nadwymienne przez wiązania wodorowe /$cMaria Korabik.
380 __ $aArtykuły
380 __ $aPublikacje naukowe
388 1_ $a2001-
650 _7 $aMateriały magnetyczne$2DBN
650 _7 $aOddziaływania międzycząsteczkowe$2DBN
650 _7 $aWiązania wodorowe$2DBN
655 _7 $aPrzegląd badań$2DBN
655 _7 $aArtykuł z czasopisma naukowego$2DBN
658 __ $aChemia

Przykład 44

245 00 $aWłaściwości chemiczne traw leśnych /$cS. Kozłowski, W. Zielewicz, A. Swędrzyński, Ł. Olejarnik ; Katedra Łąkarstwa i Krajobrazu Przyrodniczego. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.
380 __ $aArtykuły
380 __ $aPublikacje naukowe
388 1_ $a2001-
648 _7 $a2001-$2DBN
650 _7 $aTrawy leśne$2DBN
651 _7 $aWielkopolska$2DBN
655 _7 $aRaport z badań$2DBN
655 _7 $aArtykuł z czasopisma naukowego$2DBN
658 __ $aChemia

Przykład 45

245 10 $aFitoplankton humusowego jeziora Smolak na tle zmian warunków fizyczno-chemicznych wywołanych wapnowaniem i nawożeniem /$cAndrzej Hutorowicz ; Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie.
380 __ $aKsiążki
380 __ $aPublikacje naukowe
388 1_ $a2001-
648 _7 $a1901-2000$2DBN
648 _7 $a1945-1989$2DBN
648 _7 $a1989-2000$2DBN
650 _7 $aJeziora$2DBN
650 _7 $aNawozy wapniowe$2DBN
650 _7 $aNawożenie$2DBN
650 _7 $aFitoplankton$2DBN
650 _7 $aRyby$2DBN
650 _7 $aWpływ na środowisko$2DBN
651 _7 $aSmolak (jezioro)$2DBN
655 _7 $aRaport badawczy$2DBN
658 __ $aChemia
658 __ $aOchrona środowiska

Przykład 46

245 10 $aDziałalność Marii Skłodowskiej Curie a rozwój chemii /$cBronisław Zapiór ; Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie.
380 __ $aKsiążki
380 __ $aPublikacje popularnonaukowe

388 1_ $a1901-2000

388 1_ $a1945-1989
648 _7 $a1801-1900$2DBN
648 _7 $a1901-2000$2DBN
648 _7 $a1901-1914$2DBN
648 _7 $a1914-1918$2DBN
648 _7 $a1918-1939$2DBN
600 17$aSkłodowska-Curie, Maria$d(1867-1934)$2DBN
650 _7 $aChemicy$2DBN
650 _7 $aPromieniotwórczość$2DBN
651 _7 $aFrancja$2DBN
651 _7 $aPolska$2DBN
655 _7 $aBiografia$2DBN
658 __ $aChemia
658 __ $aHistoria
658 __ $aNauka i badania

Przykład 47

245 10 $aChemia Nowej Ery 1 :$bpodręcznik do chemii dla gimnazjum /$cJan Kulawik, Teresa Kulawik, Maria Litwin.
380 __ $aKsiążki
380 __ $aPublikacje dydaktyczne
385 __ $mPoziom nauczania$aGimnazja
385 __ $mPoziom nauczania$aKlasa 1.
388 1_ $a2001-
650 _7 $aChemia (przedmiot szkolny)$2DBN
655 _7 $aPodręcznik$2DBN
658 __ $aChemia
658 __ $aEdukacja i pedagogika

Przykład 48

245 10 $aChemia bioorganiczna :$bmateriały dydaktyczne dla studentów kierunku biotechnologia specjalność biotechnologia medyczna /$cLucyna A. Woźniak, Małgorzata Bukowiecka-Matusiak ; Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Wydział Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego.
380 __ $aKsiążki
380 __ $aPublikacje dydaktyczne
385 __ $mPoziom nauczania$aSzkoły wyższe
388 1_ $a2001-
650 _7 $aChemia bioorganiczna$2DBN
655 _7 $aMateriały pomocnicze$2DBN
658 __ $aChemia

Przykład 49

245 10 $aBadania nad rozróżnianiem olejów roślinnych za pomocą rozpuszczalności ich w mieszaninach acetonu i alkoholu metylowego :$bpraca przedstawiona na Uniwersytecie Warszawskim celem uzyskania stopnia doktora farmacji /$cBolesław Bronisław Olszewski.
380 __ $aKsiążki
380 __ $aPublikacje naukowe
388 1_ $a1901-2000
388 1_ $a1918-1939
648 _7 $a1901-2000$2DBN
648 _7 $a1918-1939$2DBN
650 _7 $aAceton$2DBN
650 _7 $aChemia farmaceutyczna$2DBN
650 _7 $aDoświadczenia$2DBN
650 _7 $aMetanol$2DBN
650 _7 $aOleje roślinne$2DBN
650 _7 $aRozpuszczalność$2DBN
651 _7 $aPolska$2DBN
655 _7 $aRozprawa doktorska$2DBN
658 __ $aChemia

Przykład 50

245 10 $aDopalacze - właściwości chemiczne, skala zagrożeń i przeciwdziałanie rozpowszechnianiu /$cDariusz Błachut, Bogdan Szukalski.
380 __ $aArtykuły
380 __ $aPublikacje naukowe
388 _7 $a2001-
650 _7 $aDopalacze (substancje odurzające)$2DBN
650 _7 $aWpływ na zdrowie$2DBN
655 _7 $aArtykuł przeglądowy$2DBN
655 _7 $aArtykuł z czasopisma naukowego$2DBN
658 __ $aChemia
658 __ $aMedycyna i zdrowie

Przykład 51

245 10 $aKwasy, zasady i sole dopuszczone w Polsce jako dodatki do żywności /$cStefan Leliwa.
380 __ $aKsiążki
380 __ $aPublikacje fachowe
388 1_ $a1901-2000
388 1_ $a1989-2000
650 _7 $aChemiczne dodatki do żywności$2DBN
650 _7 $aKwasy$2DBN
650 _7 $aSole$2DBN
650 _7 $aZasady (chemia)$2DBN
655 _7 $aOpracowanie$2DBN
658 __ $aChemia

2.7 Edukacja i pedagogika

Deskryptor „Edukacja i pedagogika” stosuje się do publikacji dotyczących:

 • wszystkich działów pedagogiki (w tym: ogólnej, specjalnej, porównawczej, resocjalizacyjnej, społecznej, zachowania, pracy, kultury);
 • systemu edukacyjnego i historii instytucji oświatowych (od przedszkoli po szkoły ponadgimnazjalne).

 

Deskryptor „Edukacja i pedagogika” otrzymują również:

 • wszystkie podręczniki i inne publikacje służące do uczenia się (w tym publikacje popularnonaukowe dla dzieci i młodzieży oraz materiały dla dzieci wspomagające rozwój intelektualny i zdolności manualne);
 • publikacje o charakterze metodycznym przeznaczone dla nauczycieli i pedagogów.

 

Uwaga:

 • podręczniki szkolne i inne materiały edukacyjne otrzymują dwa deskryptory dziedzinowe: „Edukacja i pedagogika” oraz deskryptor odpowiadający przedmiotowi szkolnemu.  Dodatkowo otrzymają deskryptor przedmiotowy wyrażający odpowiedni przedmiot szkolny wraz z dopowiedzeniem „przedmiot szkolny” – np. „Historia (przedmiot szkolny)”;
 • podręczniki i inne materiały do nauki języków obcych otrzymują dwa deskryptory dziedzinowe: „Edukacja i pedagogika” oraz „Językoznawstwo”;
 • podręczniki akademickie otrzymują odpowiednie deskryptory dziedzinowe, a deskryptor „Edukacja i pedagogika” wyłącznie w przypadku podręczników z zakresu nauk pedagogicznych;
 • poradniki metodyczne dla nauczycieli akademickich otrzymują dwa deskryptory „Edukacja i pedagogika” i deskryptor dziedzinowy wyrażający przedmiot publikacji;
 • publikacje z zakresu historii nauki i wychowania otrzymują trzy deskryptory: „Edukacja i pedagogika”, „Historia” oraz „Nauka i badania”;
 • biografie pedagogów otrzymują dwa deskryptory „Edukacja i pedagogika” oraz „Historia”.

 

Deskryptora „Edukacja i pedagogika” nie stosuje się do publikacji dotyczących:

 • organizacji i historii szkół wyższych.
  Otrzymują one deskryptor „Nauka i badania”.

Przykład 52

245 10 $aChemia etanolu w organizmie ludzkim /$cWojciech Kamysz.
380 __ $aArtykuły
380 __ $aPublikacje dydaktyczne
380 __ $aPublikacje fachowe
385 __ $aNauczyciele
388 1_ $a2001-
650 _7 $aAlkohol$2DBN
650 _7 $aWpływ na zdrowie$2DBN
655 _7 $aArtykuł fachowy$2DBN
655 _7 $aArtykuł z czasopisma fachowego$2DBN
658 __ $aEdukacja i pedagogika
658 __ $aMedycyna i zdrowie

Przykład 53

245 10 $aTechniki efektywnej pracy z grupą i jednostką :$bmateriały szkoleniowe dla uczestników warsztatów bloku B opracowane w ramach projektu „Praktyki pedagogiczne drogą do innowacyjnego szkolnictwa” /$c[opracowała Katarzyna Czekaj, Dominika Świech].
380 __ $aKsiążki
380 __ $aPublikacje dydaktyczne
385 __ $mPoziom nauczania$aSzkoły wyższe
388 1_ $a2001-
650 _7 $aNauczanie$2DBN
650 _7 $aWychowanie$2DBN
655 _7 $aMateriały szkoleniowe$2DBN
658 __ $aEdukacja i pedagogika

Przykład 54

245 10 $aOrganizacja i zarządzanie oświatą i szkołą :$bporadnik dla dyrektorów szkół oraz pracowników organów prowadzących i nadzorujących szkoły /$cJózef Pielachowski.
380 __ $aKsiążki
380 __ $aPublikacje fachowe
385 __ $aDyrektorzy szkół
388 1_ $a2001-
648 _7 $a2001-$2DBN
650 _7 $aZarządzanie$2DBN
650 _7 $aSzkoły$2DBN
651 _7 $aPolska$2DBN
655 _7 $aPoradnik$2DBN
658 __ $aEdukacja i pedagogika
658 __ $aZarządzanie i marketing

Przykład 55

245 10 $aSłownik pedagogiczny /$cCzesław Kupisiewicz, Małgorzata Kupisiewicz.
380 __ $aKsiążki
380 __ $aPublikacje informacyjne
380 __ $aPublikacje naukowe
388 1_ $a2001-
650 _7 $aPedagogika$2DBN
655 _7 $aEncyklopedia$2DBN
658 __ $aEdukacja i pedagogika

Przykład 56

245 10 $aŚcieżki edukacyjne i losy życiowe twórczych trzydziestolatków :$b(studium z wykorzystaniem badań podłużnych) /$cAleksander Nalaskowski ; Uniwersytet Warszawski. Instytut Polityki Społecznej.
380 __ $aKsiążki
380 __ $aPublikacje naukowe
388 1_ $a1901-2000
388 1_ $a1945-1989
648 _7 $a1901-2000$2DBN
648 _7 $a1945-1989$2DBN
650 _7 $aKreatywność$2DBN
650 _7 $aUzdolnienia$2DBN
651 _7 $aPolska$2DBN
655 _7 $aMonografia$2DBN
658 __ $aEdukacja i pedagogika
658 __ $aSocjologia i społeczeństwo

Przykład 57

245 10 $aPedagogika specjalna :$bpodręcznik akademicki.$n1 /$cDeborah Deutsch Smith ; redakcja naukowa: Anna Firkowska- Mankiewicz, Grzegorz Szumski ; [tłumaczenie: Tomasz Hołówka, Andrzej P. Zakrzewski].
380 __ $aKsiążki
380 __ $aPublikacje dydaktyczne
385 __ $mPoziom nauczania$aSzkoły wyższe
388 1_ $a2001-
650 _7 $aPedagogika specjalna$2DBN
655 _7 $aPodręcznik$2DBN
658 __ $aEdukacja i pedagogika

Przykład 58

245 10 $aLiceum Krzemienieckie w życiu publicznym Drugiej Rzeczypospolitej /$cWłodzimierz Mędrzecki.
380 __ $aArtykuły
380 __ $aPublikacje naukowe
388 1_ $a2001-

610 27 $aLiceum Krzemienieckie (1920-1939)$2DBN
648 _7 $a1901-2000$2DBN
648 _7 $a1918-1939$2DBN
650 _7 $aSzkoły średnie$2DBN
651 _7 $aKrzemieniec (Ukraina)$2DBN
651 _7 $aPolska$2DBN
655 _7 $aArtykuł problemowy$2DBN
655 _7 $aArtykuł z czasopisma naukowego$2DBN
658 __ $aEdukacja i pedagogika
658 __ $aHistoria

Przykład 59

245 00 $aNauczanie historii - ciekawiej :$bnotatnik nauczyciela /$credakcja naukowa: Wojciech Mrozowicz, Karol Sanojca.
380 __ $aKsiążki
380 __ $aPublikacje dydaktyczne
380 __ $aPublikacje fachowe
385 __ $aNauczyciele
388 1_ $a2001-
650 _7 $aHistoria (przedmiot szkolny)$2DBN
650 _7 $aNauczanie$2DBN
650 _7 $aMetody aktywizujące (pedagogika)$2DBN
655 _7 $aPoradnik$2DBN
655 _7 $aPraca zbiorowa$2DBN
658 __ $aEdukacja i pedagogika

Przykład 60

245 10 $aNauka czytania i pisania dla dzieci /$cnapisał Marjan Falski ; obrazkami ozdobił Jan Rembowski ; odpisał kaligraficznie Klemens Kostecki.
380 __ $aKsiążki
380 __ $aPublikacje dydaktyczne
385 __ $mGrupa wiekowa$aDzieci
388 1_ $a1901-2000
388 1_ $a1901-1914
650 _7 $aCzytanie$2DBN
650 _7 $aPisanie$2DBN
655 _7 $aElementarz$2DBN
655 _7 $aPublikacja bogato ilustrowana$2DBN
658 __ $aEdukacja i pedagogika

Przykład 61

245 10 $aPolska i jej sąsiedzi :$bgeografia : gimnazjum : testy /$cElżbieta Makos-Makarska, Grażyna Wnuk, Zofia Wojtkowicz.
380 __ $aKsiążki
380 __ $aPublikacje dydaktyczne
385 __ $mPoziom nauczania$aGimnazja
388 1_ $a2001-
650 _7 $aDemografia$2DBN
650 _7 $aGeografia gospodarcza$2DBN
650 _7 $aGeografia (przedmiot szkolny)$2DBN
651 _7 $aPolska$2DBN
655 _7 $aSprawdziany i testy$2DBN
658 __ $aEdukacja i pedagogika
658 __ $aGeografia i nauki o Ziemi

Przykład 62

245 10 $aHistoria Polski dla Piotrka /$c[Stanisław Marciniak ; ilustrował Marek Szyszko].
380 __ $aKsiążki
380 __ $aPublikacje popularnonaukowe
385 _7 $mGrupa wiekowa$aDzieci
388 _7 $a1901-2000
388 _7 $a1989-2000
648 _7 $a801-900$2DBN
648 _7 $a901-1000$2DBN
648 _7 $a1001-1100$2DBN
648 _7 $a1101-1200$2DBN
648 _7 $a1201-1300$2DBN
648 _7 $a1301-1400$2DBN
648 _7 $a1401-1500$2DBN
648 _7 $a1501-1600$2DBN
648 _7 $a1601-1700$2DBN
648 _7 $a1701-1800$2DBN
648 _7 $a1801-1900$2DBN
648 _7 $a1901-2000$2DBN
650 _7 $aHistoria polityczna$2DBN
650 _7 $aHistoria$2DBN

651 _7 $aPolska$2DBN
655 _7 $aOpracowanie$2DBN
655 _7 $aPublikacja bogato ilustrowana$2DBN
658 __ $aEdukacja i pedagogika
658 __ $aHistoria

2.8 Etnologia i antropologia kulturowa

Deskryptor „Etnologia i antropologia kulturowa” stosuje się do publikacji dotyczących:

 • kulturoznawstwa,
 • etnologii, etnografii i folklorystyki,
 • antropologii kulturowej i społecznej.

 

Uwaga:

 • należy zwrócić szczególną uwagę na odmienność metodologii socjologicznej i filozoficznej od antropologicznej i nie używać deskryptora „Etnologia i antropologia kulturowa” do publikacji z pola metodologicznego socjologii, filozofii i nauk historycznych;
 • publikacje dotyczące antropologii historycznej i historii kulturowej (w tym: mikrohistorii, historii codzienności, mentalności, obyczajów) - otrzymują dwa deskryptory „Etnologia i antropologia kulturowa” oraz „Historia”;
 • podręczniki szkolne do przedmiotu „Wiedza o kulturze”, materiały metodyczne dla nauczycieli oraz publikacje dla dzieci i młodzieży otrzymują dwa deskryptory „Edukacja i pedagogika” oraz „Etnologia i antropologia kulturowa”.

Przykład 72

245 10 $aMiasta jako struktura sieci współzależnych /$cArtur Jerzy Filip ; Politechnika Warszawska. Wydział Architektury.
380 __ $aArtykuły
380 __ $aPublikacje naukowe
388 1_ $a2001-
648 _7 $a2001-$2DBN
650 _7 $aMiasta$2DBN
650 _7 $aSpołeczeństwo sieciowe$2DBN
650 _7 $aTeoria aktora-sieci (ANT)$2DBN
655 _7 $aArtykuł problemowy$2DBN
655 _7 $aArtykuł z czasopisma naukowego$2DBN
658 __ $aEtnologia i antropologia kulturowa

Przykład 73

245 10 $aUlice - forma i symbol :$bwybrane zagadnienia /$cJoanna Kapturczak.
380 __ $aArtykuły
380 __ $aPublikacje naukowe
388 1_ $a2001-
650 _7 $aUlice$2DBN
655 _7 $aArtykuł z czasopisma naukowego$2DBN
655 _7 $aKomunikat$2DBN
658 __ $aEtnologia i antropologia kulturowa

Przykład 74

245 10 $aSłońce rodzi się 13 grudnia /$cLudwik Stomma.
380 __ $aKsiążki
380 __ $aPublikacje popularnonaukowe
388 1_ $a1901-2000
388 1_ $a1945-1989
650 _7 $aKalendarz$2DBN
650 _7 $aObrzędy$2DBN
650 _7 $aŚwięta$2DBN
651 _7 $aSkordiów (woj. lubelskie, pow. chełmski, gm. Dorohusk)$2DBN
655 _7 $aMonografia$2DBN
658 __ $aEtnologia i antropologia kulturowa

Przykład 75

245 10 $aInterpretacja kultur :$bwybrane eseje /$cClifford Geertz ; przekład Maria M. Piechaczek.
380 __ $aKsiążki
380 __ $aPublikacje dydaktyczne
380 __ $aPublikacje naukowe
385 __ $mPoziom nauczania$aSzkoły wyższe
388 1_ $a1901-2000
388 1_ $a1945-1989
650 _7 $aAntropologia społeczna$2DBN
650 _7 $aOpis gęsty (antropologia)$2DBN
650 _7 $aMetodologia$2DBN
655 _7 $aMonografia$2DBN
655 _7 $aPodręcznik$2DBN
658 __ $aEtnologia i antropologia kulturowa

Przykład 76

245 10 $aHistoria naturalna i moralna jedzenia /$cMaguelonne Toussaint-Samat ; przełożyła Anna Bożenna Matusiak i Maria Ochab.
380 __ $aKsiążki
380 __ $aPublikacje naukowe
388 1_ $a1901-2000
388 1_ $a1989-2000
650 _7 $aŻywność$2DBN
650 _7 $aŻycie codzienne$2DBN
655 _7 $aMonografia$2DBN
658 __ $aEtnologia i antropologia kulturowa
658 __ $aHistoria

Przykład 77

245 10 $aAntropologia organizacji :$bmetodologia badań terenowych /$cMonika Kostera.
380 __ $aKsiążki
380 __ $aPublikacje naukowe
388 1_ $a2001-
648 _7 $a2001-$2DBN
650 _7 $aEtnografia$2DBN
650 _7 $aOrganizacja (zarządzanie)$2DBN
650 _7 $aMetodologia$2DBN
650 _7 $aBadania terenowe$2DBN
655 _7 $aMonografia$2DBN
658 __ $aEtnologia i antropologia kulturowa
658 __ $aZarządzanie i marketing

Przykład 78

245 10 $aWynaleźć codzienność :$bsztuki działania /$cMichel de Certeau ; przekład Katarzyna Thiel-Jańczuk.
380 __ $aKsiążki
380 __ $aPublikacje naukowe
388 1_ $a1901-2000
388 1_ $a1989-2000
650 _7 $aPraktyki społeczne$2DBN
650 _7 $aCodzienność$2DBN
655 _7 $aMonografia$2DBN
658 __ $aEtnologia i antropologia kulturowa

Przykład 79

245 10 $aSer i robaki :$bwizja świata pewnego młynarza z XVI w. /$cCarlo Ginzburg ; przełożył [z włoskiego] Radosław Kłos ; posłowiem opatrzył Lech Szczucki.
380 __ $aKsiążki
380 __ $aPublikacje naukowe
388 1_ $a1901-2000
388 1_ $a1945-1989
600 17 $aMenocchio$d(1532-1599)$2DBN
648 _7 $a1501-1600$2DBN
650 _7 $aProcesy sądowe$2DBN
650 _7 $aInkwizycja$2DBN
650 _7 $aMentalność$2DBN
651 _7 $aRepublika Wenecka$2DBN
655 _7 $aMonografia$2DBN
658 __ $aEtnologia i antropologia kulturowa
658 __ $aHistoria

Przykład 80

245 10 $aWiedza o kulturze :$bpodręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych : zakres podstawowy /$cAlicja Kisielewska, Andrzej Kisielewski, Adela Prochyra.
380 __ $aKsiążki
380 __ $aPublikacje dydaktyczne
385 __ $mPoziom nauczania$aSzkoły ponadgimnazjalne
385 __ $mPoziom nauczania$aPoziom podstawowy
648 _7 $a1901-2000$2DBN
648 _7 $a2001-$2DBN
650 _7 $aSztuka$2DBN
650 _7 $aWiedza o kulturze (przedmiot szkolny)$2DBN
655 _7 $aPodręcznik$2DBN
658 __ $aEdukacja i pedagogika
658 __ $aEtnologia i antropologia kulturowa
658 __ $aHistoria
658 __ $aKultura i sztuka

2.9 Filozofia i etyka

Deskryptor „Filozofia i etyka” stosuje się do publikacji dotyczących:

 • wszystkich działów filozofii i etyki.

 

Uwaga:

 • bardzo często deskryptor „Filozofia i etyka” będzie stosowany razem z innym deskryptorem (interdyscyplinarne związki między filozofią, socjologią, antropologią zarysowują się obecnie bardzo wyraźnie, wielu spośród najsłynniejszych humanistów współczesnych określa się zarówno mianem filozofów, jak i socjologów; często dotyczy to również badaczy kultury);
 • biografie filozofów i publikacje dotyczące historii filozofii otrzymują dwa deskryptory „Historia” oraz „Filozofia i etyka”;
 • podręczniki szkolne z zakresu filozofii i etyki oraz materiały metodyczne dla nauczycieli, a także publikacje dla dzieci i młodzieży, otrzymują dwa deskryptory „Edukacja i pedagogika” oraz „Filozofia i etyka”;
 • w wyjątkowych przypadkach publikacje o charakterze dzieła literackiego (powieści), np. „Świat Zofii”, są jednocześnie publikacjami popularnonaukowymi z zakresu filozofii i otrzymują deskryptor „Filozofia i etyka”.

 Przykład 81

245 10 $aWnioskowanie na temat intencjalności działania w ujęciu filozofii eksperymentalnej /$cAgnieszka Dębska ; Wydział Psychologii. Uniwersytet Warszawski, Warszawa.
380 __ $aArtykuły
380 __ $aPublikacje naukowe
388 1_ $a2001-
650 _7 $aIntencjonalność$2DBN
650 _7 $aEfekt Knobe’a$2DBN
650 _7 $aFilozofia eksperymentalna$2DBN
655 _7 $aArtykuł problemowy$2DBN
655 _7 $aArtykuł z czasopisma naukowego$2DBN
658 __ $aFilozofia i etyka

Przykład 82

245 10 $aMiędzy światem dostępnym zmysłom a transcendencją :$bKanta krytyka rozumu jako próba nowego ufundowania metafizyki /$cArtur Banaszkiewicz.
380 __ $aKsiążki
380 __ $aPublikacje naukowe
388 1_ $a2001-
600 17 $aKant, Immanuel$d(1724-1804).$tKritik der reinen Vernunft$2DBN
648 _7 $a1701-1800$2DBN
650 _7 $aMetafizyka$2DBN
650 _7 $aTeoria poznania$2DBN
651 _7 $aNiemcy$2DBN
655 _7 $aMonografia$2DBN
658 __ $aFilozofia i etyka
658 __ $aHistoria

Przykład 83

245 10 $aThe Semantic Web :$bIntroducing Meaning to the Internet /$cMaciej Sopek ; Instytut Filozofii i Socjologii PAN.
380 __ $aArtykuły
380 __ $aPublikacje naukowe
388 1_ $a2001-
650 _7 $aInternet$2DBN
650 _7 $aSieci semantyczne$2DBN
655 _7 $aArtykuł monograficzny$2DBN
655 _7 $aArtykuł z czasopisma naukowego$2DBN
658 __ $aFilozofia i etyka
658 __ $aInformatyka i technologie informacyjne

Przykład 84

245 10 $aBezpieczeństwo, terytorium, populacja :$bwykłady w Collège de France, 1977-1978 /$cMichel Foucault ; przełożył Michał Herer ; wydanie opracował Michel Senellart ; pod kierunkiem François Ewalda i Alessandro Fontany.
380 __ $aKsiążki
380 __ $aPublikacje dydaktyczne
380 __ $aPublikacje naukowe
385 __ $mPoziom nauczania$aSzkoły wyższe
388 __ $a1901-2000
388 __ $a1945-1989
648 _7 $a1501-1600$2DBN
648 _7 $a1601-1700$2DBN
648 _7 $a1701-1800$2DBN
650 _7 $aBiopolityka$2DBN
650 _7 $aSpołeczeństwo$2DBN
650 _7 $aWładza$2DBN
655 _7 $aMonografia$2DBN
655 _7 $aPodręcznik$2DBN
658 __ $aFilozofia i etyka

Przykład 85

245 10 $aŚcieżki myślenia Alberta Wielkiego i Tomasza z Akwinu /$cMarcin Trepczyński.
380 __ $aKsiążki
380 __ $aPublikacje naukowe
388 1_ $a2001-
600 07 $aAlbert Wielki$c(święty ;$d1193-1280)
600 07 $aTomasz z Akwinu$c(święty ;$d1225-1274)$2DBN
648 _7 $a1201-1300$2DBN
650 _7 $aFilozofia chrześcijańska$2DBN
650 _7 $aLogika$2DBN
655 _7 $aMonografia$2DBN
658 __ $aHistoria
658 __ $aFilozofia i etyka

Przykład 86

245 10 $aPrawa zwierząt :$bbardzo krótkie wprowadzenie /$cDavid DeGrazia ; przełożyła Paulina Polak.
380 __ $aKsiążki
380 __ $aPublikacje naukowe
388 1_ $a2001-
650 _7 $aPrawa zwierząt$2DBN
650 _7 $aPsychologia zwierząt$2DBN
655 _7 $aOpracowanie$2DBN
658 __ $aFilozofia i etyka

Przykład 87

245 10 $aŚwiat Zofii :$bcudowna podróż w głąb historii filozofii /$cJostein Gaarder ; przekł. [z norweskiego] Iwona Zimnicka.
380 __ $aKsiążki
380 __ $aProza
380 __ $aPublikacje popularnonaukowe
385 __ $mGrupa wiekowa$aMłodzież
386 __ $mPrzynależność kulturowa$aLiteratura norweska
388 1_ $a1901-2000
388 1_ $a1989-2000
650 _7 $aFilozofia$2DBN
655 _7 $aPowieść$2DBN
658 __ $aEdukacja i pedagogika
658 __ $aFilozofia i etyka
658 __ $aHistoria

Przykład 88

245 10 $aEtyka :$bpodręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych : zakres podstawowy /$cPaweł Kołodziński, Jakub Kapiszewski.
380 __ $aKsiążki
380 __ $aPublikacje dydaktyczne
385 __ $mPoziom nauczania$aSzkoły ponadgimnazjalne
385 __ $mPoziom nauczania$aPoziom podstawowy
388 1_ $a2001-
650 _7 $aEtyka (przedmiot szkolny)$2DBN
655 _7 $aPodręcznik$2DBN
658 __ $aEdukacja i pedagogika
658 __ $aFilozofia i etyka

Przykład 89

245 10 $aFilozof bez brody czyli Jak polubić myślenie /$cMarie-Luise Raters ; przełożyła Ewa Drzazgowska ; [ilustracje Bianca Schaalburg].
380 __ $aKsiążki
380 __ $aProza
380 __ $aPublikacje popularnonaukowe
385 __ $mGrupa wiekowa$aDzieci
385 __ $mGrupa wiekowa$aMłodzież
386 __ $mPrzynależność kulturowa$aLiteratura niemiecka
388 1_ $a2001-
650 _7 $aFilozofia$2DBN
655 _7 $aPowieść$2DBN
658 __ $aEdukacja i pedagogika
658 __ $aFilozofia i etyka

Przykład 90

245 10 $aEfekt inskrypcji :$bJacques Derrida i literatura /$cMichał Paweł Markowski.
380 __ $aKsiążki
380 __ $aPublikacje naukowe
388 1_ $a1901-2000
388 1_ $a1989-2000
600 17 $aDerrida, Jacques$d(1930-2004)$2DBN
648 _7 $a1901-2000$2DBN
648 _7 $a1945-1989$2DBN
648 _7 $a1989-2000$2DBN
650 _7 $aDekonstrukcja (filozofia)$2DBN
650 _7 $aTeoria literatury$2DBN
650 _7 $aFilozofia$2DBN
650 _7 $aPostmodernizm$2DBN
651 _7 $aFrancja$2DBN
655 _7 $aMonografia$2DBN
658 __ $aFilozofia i etyka
658 __ $aLiteraturoznawstwo

Przykład 91

245 10 $aNiedorozmowy :$bkategoria niezrozumiałości w poezji Krystyny Miłobędzkiej /$cPiotr Bogalecki.
380 __ $aKsiążki
380 __ $aPublikacje naukowe
388 1_ $a2001-
600 17 $aMiłobędzka, Krystyna$d(1932- )$2DBN
648 _7 $a1901-2000$2DBN
648 _7 $a1945-1989$2DBN
648 _7 $a1989-2000$2DBN
648 _7 $a2001-$2DBN
650 _7 $aLiteratura polska$2DBN
650 _7 $aPoezja$2DBN
655 _7 $aMonografia$2DBN
658 __ $aFilozofia i etyka
658 __ $aLiteraturoznawstwo

Przykład 92

245 00 $aHarry Potter i filozofia :$bprzewodnik po Hogwarcie dla mugoli /$credaktor William Irwin, Gregory Bassham ; [tłumaczenie Edyta Stępkowska].
380 __ $aKsiążki
380 __ $aPublikacje popularnonaukowe
388 1_ $a2001-
600 17 $aRowling, J. K.$d(1965- ).$tHarry Potter (seria literacka)$2DBN
650 _7 $aFilozofia$2DBN
650 _7 $aLiteratura angielska$2DBN
650 _7 $aLiteratura młodzieżowa$2DBN
650 _7 $aPowieść$2DBN
655 _7 $aOpracowanie$2DBN
655 _7 $aPraca zbiorowa$2DBN
658 __ $aFilozofia i etyka
658 __ $aHistoria

Przykład 93

245 10 $aLogika języka a gramatyka :$bgramatyka spekulatywna a wybrane współczesne teorie lingwistyczne /$cAndrzej Krzysztof Rogalski ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Filozofii.
380 __ $aKsiążki
380 __ $aPublikacje naukowe
388 1_ $a2001-
600 17 $aChomsky, Noam$d(1928- )$2DBN
600 17 $aJackendoff, Ray S.$d(1945- )$2DBN
648 _7 $a500-401 p.n.e.$2DBN
648 _7 $a400-301 p.n.e.$2DBN
648 _7 $a300-201 p.n.e.$2DBN
648 _7 $a200-101 p.n.e.$2DBN
648 _7 $a100-1 p.n.e.$2DBN
648 _7 $a1-100$2DBN
648 _7 $a101-200$2DBN
648 _7 $a201-300$2DBN
648 _7 $a301-400$2DBN
648 _7 $a401-500$2DBN
648 _7 $a501-600$2DBN
648 _7 $a601-700$2DBN
648 _7 $a701-800$2DBN
648 _7 $a801-900$2DBN
648 _7 $a901-1000$2DBN
648 _7 $a1001-1100$2DBN
648 _7 $a1101-1200$2DBN
648 _7 $a1201-1300$2DBN
648 _7 $a1301-1400$2DBN
648 _7 $a1401-1500$2DBN
648 _7 $a1501-1600$2DBN
648 _7 $a1601-1700$2DBN
648 _7 $a1701-1800$2DBN
648 _7 $a1801-1900$2DBN
648 _7 $a1901-2000$2DBN
648 _7 $a2001-$2DBN
650 _7 $aGramatyka spekulatywna$2DBN
650 _7 $aFilozofia języka$2DBN
650 _7 $aJęzykoznawstwo generatywne$2DBN
650 _7 $aJęzykoznawstwo kognitywne$2DBN
650 _7 $aLogika$2DBN
650 _7 $aTeoria$2DBN
655 _7 $aMonografia$2DBN
658 __ $aFilozofia i etyka
658 __ $aHistoria
658 __ $aJęzykoznawstwo

Przykład 94

245 10 $aMieć czy być? /$cErich Fromm ; przełożył Jan Karłowski.
380 __ $aKsiążki
380 __ $aPublikacje naukowe
388 __ $a1901-2000
388 __ $a1945-1989
650 _7 $aOntologia (filozofia)$2DBN
650 _7 $aOsobowość$2DBN
650 _7 $aSpołeczeństwo$2DBN
655 _7 $aEsej$2DBN
658 __ $aFilozofia i etyka
658 __ $aPsychologia
658 __ $aSocjologia i społeczeństwo

Przykład 95

245 10 $aKoniec historii /$cFrancis Fukuyama ; przekład Tomasz Bieroń, Marek Wichrowski.
380 __ $aKsiążki
380 __ $aPublikacje naukowe
388 1_ $a1901-2000
388 1_ $a1989-2000
648 _7 $a1901-2000$2DBN
650 _7 $aDemokracja$2DBN
650 _7 $aHistoriozofia$2DBN
650 _7 $aPolityka międzynarodowa$2DBN
655 _7 $aEsej$2DBN
658 __ $aFilozofia i etyka
658 __ $aHistoria
658 __ $aPolityka, politologia, administracja publiczna

Przykład 96

245 10 $aNadzorować i karać :$bnarodziny więzienia /$cMichel Foucault ; przełożył Tadeusz Komendant.
380 __ $aKsiążki
380 __ $aPublikacje naukowe
388 1_ $a1901-2000
388 1_ $a1945-1989
648 __ $a1701-1800$2DBN
648 __ $a1801-1900$2DBN
650 _7 $aDyscyplina (socjologia)$2DBN
650 _7 $aKara pozbawienia wolności$2DBN
650 _7 $aPanoptikon$2DBN
650 _7 $aWięziennictwo$2DBN
655 _7 $aMonografia$2DBN
658 __ $aFilozofia i etyka
658 __ $aHistoria
658 __ $aSocjologia i społeczeństwo

2.10 Fizyka i astronomia

Deskryptor „Fizyka i astronomia” stosuje się do publikacji dotyczących:

 • fizyki,
 • astronomii,
 • biofizyki,
 • geofizyki.

 

Uwaga:

 • publikacje dotyczące historii fizyki i astronomii otrzymują trzy deskryptory: „Fizyka i astronomia”, „Historia” oraz „Nauka i badania”;
 • biografie fizyków i astronomów otrzymują dwa deskryptory „Fizyka i astronomia” oraz „Historia”;
 • podręczniki szkolne do przedmiotu „Fizyka” i materiały metodyczne dla nauczycieli oraz publikacje dla dzieci i młodzieży otrzymują dwa deskryptory „Edukacja i pedagogika” oraz „Fizyka”.

Przykład 97

245 10 $aZłożony ruch ciepła w stanie nieustalonym w żywności o niejednorodnym składzie /$cAntoni Ryniecki, Jolanta Wawrzyniak.
380 __ $aKsiążki
380 __ $aPublikacje naukowe
385 __ $mPoziom nauczania$aSzkoły wyższe
388 1_ $a2001-
650 _7 $aWymiana cieplna$2DBN
650 _7 $aŻywność$2DBN
650 _7 $aModele matematyczne$2DBN
655 _7 $aMateriały pomocnicze$2DBN
658 __ $aFizyka i astronomia
658 __ $aMatematyka

Przykład 98

245 00 $aBiofizyka : zeszyt do ćwiczeń laboratoryjnych /$cpod red. Grażyny Olchowik, Ewy Tarnowskiej-Sokołow ; Katedra i Zakład Biofizyki Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.
380 __ $aKsiążki
380 __ $aPublikacje dydaktyczne
385 __ $mPoziom nauczania$aSzkoły wyższe
388 1_ $a2001-
650 _7 $aBiofizyka$2DBN
655 _7 $aĆwiczenia i zadania$2DBN
655 _7 $aĆwiczenia laboratoryjne$2DBN
658 __ $aFizyka i astronomia
658 __ $aMedycyna i zdrowie

Przykład 99

245 10 $aOkreślenie charakteru zmian jasności nocnego nieba w Polsce w latach 1994-2009 na podstawie amatorskich obserwacji komet /$cTomasz Ściężor ; Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Wydział Inżynierii Środowiska.
380 __ $aArtykuły
380 _7 $aPublikacje naukowe
388 1_ $a2001-
648 _7 $a1901-2000$2DBN
648 _7 $a1989-2000$2DBN
648 _7 $a2001-$2DBN
650 _7 $aNiebo$2DBN
650 _7 $aObserwacje astronomiczne$2DBN
650 _7 $aZanieczyszczenie świetlne$2DBN
651 _7 $aPolska$2DBN

655 _7 $aArtykuł z pracy zbiorowej$2DBN
655 _7 $aRaport z badań$2DBN
658 __ $aFizyka i astronomia

Przykład 100

245 00 $a3. Kosmos. 49, Wielki projekt.$nCz. 3,$pKlucz do zrozumienia Wszechświata /$cStephen Hawking.
380 __ $aFilmy i seriale
385 __ $aPublikacje dydaktyczne
388 1_ $a2001-
650 _7 $aFizyka (przedmiot szkolny)$2DBN
650 _7 $aKosmologia$2DBN
650 _7 $aWszechświat$2DBN
655 _7 $aFilm edukacyjny$2DBN
658 __ $aFizyka i astronomia

Przykład 101

245 10 $aPrzekazywanie energii wzbudzenia i dezaktywacja cieplna barwników w aparacie fotosyntetycznym roślin /$cDanuta Wróbel.
380 __ $aKsiążki
380 __ $aPublikacje naukowe
388 1_ $a1901-2000
388 1_ $a1989-2000
650 _7 $aBarwniki fotosyntetyczne$2DBN
650 _7 $aFotosynteza$2DBN
650 _7 $aSpektroskopia$2DBN
655 _7 $aRozprawa$2DBN
658 __ $aFizyka i astronomia

Przykład 102

245 10 $aMagnetyczna polaryzacja elektronów w pierwotnych procesach fotosyntezy u roślin /$cHenryk Manikowski.
380 __ $aKsiążki
380 __ $aPublikacje naukowe
388 1_ $a1901-2000
388 1_ $a1945-1989
650 _7 $aElektrony$2DBN
650 _7 $aFotosynteza$2DBN
650 _7 $aMagnetyzacja$2DBN
650 _7 $aRośliny$2DBN
655 _7 $aRozprawa$2DBN
658 __ $aFizyka i astronomia

Przykład 103

245 00 $aFizyka atomowa, fizyka jądrowa :$btablice multimedialne z fizyki dla szkół ponadgimnazjalnych /$c[opracowanie scen. i weryfikacja Wiesław Zawisza].
380 __ $aProgramy komputerowe
380 __ $aPublikacje dydaktyczne
385 __ $mPoziom nauczania$aSzkoły ponadgimnazjalne
388 1_ $a2001-
650 _7 $aFizyka (przedmiot szkolny)$2DBN
650 _7 $aFizyka atomowa$2DBN
650 _7 $aFizyka jądrowa$2DBN
655 _7 $aTablice multimedialne$2DBN
658 __ $aEdukacja i pedagogika
658 __ $aFizyka i astronomia

Przykład 104

245 00 $aMetody geometryczne w fizyce i technice /$c[redakcja naukowa Piotr Kucharczyk].
380 __ $aKsiążki
380 __ $aPublikacje naukowe
388 1_ $a1901-2000
388 1_ $a1945-1989
650 _7 $aGeometria różniczkowa$2DBN
655 _7 $aMateriały konferencyjne$2DBN
655 _7 $aMonografia$2DBN
655 _7 $aPraca zbiorowa$2DBN
658 __ $aFizyka i astronomia
658 __ $aInżynieria i technika

Przykład 105

245 10 $aAlbert Einstein i granice fizyki /$cJeremy Bernstein ; z angielskiego przełożył Jarosław Włodarczyk.
380 __ $aKsiążki
380 __ $aPublikacje popularnonaukowe
388 1_ $a1901-2000
388 1_ $a1989-2000
600 17 $aEinstein, Albert$d(1879-1955)$2DBN
648 _7 $a1801-1900$2DBN
648 _7 $a1901-2000$2DBN
650 _7 $aFizycy$2DBN
650 _7 $aFizyka$2DBN
651 _7 $aNiemcy$2DBN
651 _7 $aStany Zjednoczone (USA)$2DBN
655 _7 $aBiografie$2DBN
658 __ $aFizyka i astronomia
658 __ $aHistoria
658 __ $aNauka i badania

2.11 Geografia i nauki o Ziemi

Deskryptor „Geografia i nauki o Ziemi” stosuje się do publikacji dotyczących:

 • geodezji,
 • geofizyki,
 • geografii,
 • geologii,

 

Uwaga:

 • mapy geograficzne otrzymują deskryptor „Geografia i nauki o Ziemi”;
 • mapy turystyczne otrzymują dwa deskryptory „Geografia i nauki o Ziemi” oraz „Podróże i turystyka”;
 • publikacje dotyczące geografii społecznej i ekonomicznej otrzymują dwa lub trzy deskryptory: „Geografia i nauki o Ziemi”, „Socjologia i społeczeństwo” i/lub „Gospodarka, ekonomia, finanse”;
 • publikacje dotyczące historii geografii i nauk o Ziemi otrzymują trzy deskryptory: „Geografia i nauki o Ziemi”, „Historia” oraz „Nauka i badania”;
 • biografie geografów i geologów otrzymują dwa deskryptory „Geografia i nauki o Ziemi” oraz „Historia”;
 • podręczniki szkolne do przedmiotu „Geografia”, materiały metodyczne dla nauczycieli oraz publikacje dla dzieci i młodzieży otrzymują dwa deskryptory „Edukacja i pedagogika” oraz „Geografia i nauki o Ziemi”.

Przykład 106

245 10 $aGeologia kontynentów /$cWłodzimierz Mizerski.
380 __ $aKsiążki
380 __ $aPublikacje dydaktyczne
385 __ $mPoziom nauczania$aSzkoły wyższe
388 1_ $a2001-
650 _7 $aTektonika (geologia)$2DBN
655 _7 $aPodręcznik$2DBN
658 __ $aGeografia i nauki o Ziemi

Przykład 107

245 10 $aZmiany klimatu Polski w XVIII-XXI wieku /$cJerzy Boryczka, Maria Stopa-Boryczka.
380 __ $aArtykuły
380 __ $aPublikacje naukowe
388 1_ $a2001-
648 _7 $a1701-1800$2DBN
648 _7 $a1801-1900$2DBN
648 _7 $a1901-2000$2DBN
648 _7 $a2001-$2DBN
650 _7 $aZmiany klimatu$2DBN
650 _7 $aPrognozy$2DBN
651 _7 $aPolska$2DBN
651 _7 $aWarszawa (woj. mazowieckie)$2DBN
655 _7 $aArtykuł problemowy$2DBN
655 _7 $aArtykuł z czasopisma naukowego$2DBN
658 __ $aGeografia i nauki o Ziemi

Przykład 108

245 10 $aAndrzej Werwicki - biografia naukowa /$cJerzy Dzieciuchowicz.
380 __ $aArtykuły
380 __ $aPublikacje naukowe
388 1_ $a2001-
600 17 $aWerwicki, Andrzej$d(1930-2005)$2DBN
648 _7 $a1901-2000$2DBN
648 _7 $a1945-1989$2DBN
648 _7 $a1989-2000$2DBN
648 _7 $a2001-$2DBN
650 _7 $aGeografia$2DBN
650 _7 $aGeografowie$2DBN
650 _7 $aNaukowcy$2DBN
651 _7 $aPolska$2DBN
655 _7 $aArtykuł z czasopisma naukowego$2DBN
655 _7 $aBibliografia osobowa$2DBN
655 _7 $aWspomnienie$2DBN
658 __ $aGeografia i nauki o Ziemi
658 __ $aNauka i badania

Przykład 109

245 00 $aSuwalszczyzna :$bmapa turystyczna 1:85 000 /$copracowanie kartograficzne Katarzyna i Maciej Janiccy ; redakcja Krzysztof Radwański ; aktualizacja Krzysztof Zachwieja ; redaktor wydania Kamil Saks ; ExpressMap Polska.
380 __ $aMapy
388 1_ $a2001-
388 1_ $a2001-
651 _7 $aSuwalszczyzna$2DBN
651 _7 $aPolska$2DBN
655 _7 $aMapy turystyczne$2DBN
658 __ $aGeografia i nauki o Ziemi
658 __ $aPodróże i turystyka

Przykład 110

245 00 $aAtlas historyczny :$bod starożytności do współczesności : gimnazjum /$c[redaktor prowadzący Izabela Hajkiewicz ; redakcja i opracowanie Izabela Hajkiewicz, Jarosław Jakubiak, Dorota Kaczmarek, Agnieszka Klimaszewska, Aleksandra Malara-Winiarz, Renata Sarna, Marcin Banasiak ; kierownik zespołu kartograficznego Jacek Gawrysiak] ; Nowa Era Zespół Kartograficzny, Wrocław.
380 __ $aMapy
380 __ $aPublikacje dydaktyczne
385 __ $mPoziom nauczania$aGimnazja
388 1_ $a2001-
648 _7 $ado 801 p.n.e.$2DBN
648 _7 $a800-701 p.n.e.$2DBN
648 _7 $a700-601 p.n.e.$2DBN
648 _7 $a600-501 p.n.e.$2DBN
648 _7 $a500-401 p.n.e.$2DBN
648 _7 $a400-301 p.n.e.$2DBN
648 _7 $a300-201 p.n.e.$2DBN
648 _7 $a200-101 p.n.e.$2DBN
648 _7 $a100-1 p.n.e.$2DBN
648 _7 $a1-100$2DBN
648 _7 $a101-200$2DBN
648 _7 $a201-300$2DBN
648 _7 $a301-400$2DBN
648 _7 $a401-500$2DBN
648 _7 $a501-600$2DBN
648 _7 $a601-700$2DBN
648 _7 $a701-800$2DBN
648 _7 $a801-900$2DBN
648 _7 $a901-1000$2DBN
648 _7 $a1001-1100$2DBN
648 _7 $a1101-1200$2DBN
648 _7 $a1201-1300$2DBN
648 _7 $a1301-1400$2DBN
648 _7 $a1401-1500$2DBN
648 _7 $a1501-1600$2DBN
648 _7 $a1601-1700$2DBN
648 _7 $a1701-1800$2DBN
648 _7 $a1801-1900$2DBN
648 _7 $a1901-2000$2DBN
648 _7 $a2001-$2DBN
650 _7 $aHistoria (przedmiot szkolny)$2DBN
651 _7 $aPolska$2DBN
651 _7 $aŚwiat$2DBN
655 _7 $aAtlas historyczny$2DBN
655 _7 $aMateriały pomocnicze$2DBN
658 __ $aEdukacja i pedagogika
658 __ $aGeografia i nauki o Ziemi
658 __ $aHistoria

Przykład 111

245 10 $aMeteorologia i klimatologia dla studentów leśnictwa /$cKrzysztof M. Kożuchowski.
380 __ $aKsiążki
380 __ $aPublikacje dydaktyczne
385 __ $mPoziom nauczania$aSzkoły wyższe
388 1_ $a2001-
650 _7 $aKlimatologia$2DBN
650 _7 $aLeśnictwo$2DBN
650 _7 $aMeteorologia$2DBN
655 _7 $aPodręcznik$2DBN
658 __ $aGeografia i nauki o Ziemi

Przykład 112

245 10 $aPaleogeografia wybranych obszarów Polski w czasie ostatniego zlodowacenia /$cJan Dzierżek.
380 __ $aKsiążki
380 __ $aPublikacje naukowe
388 1_ $a2001-
648 _7 $ado 801 p.n.e.$2DBN
650 _7 $aPaleogeografia$2DBN
650 _7 $aPlejstocen$2DBN
651 _7 $aPojezierze Dobrzyńskie$2DBN
651 _7 $aPojezierze Suwalskie$2DBN
651 _7 $aPolska$2DBN
651 _7 $aTatry Wysokie$2DBN
651 _7 $aWysoczyzna Drohicka$2DBN
655 _7 $aOpracowanie$2DBN
658 __ $aGeografia i nauki o Ziemi

Przykład 113

245 10 $aGeografia społeczna miast :$buwarunkowania społeczno-przestrzenne /$cGrzegorz Węcławowicz.
380 __ $aKsiążki
380 __ $aPublikacje dydaktyczne
385 __ $mPoziom nauczania$aSzkoły wyższe
388 1_ $a2001-
648 _7 $a1901-2000$2DBN
648 _7 $a2001-$2DBN
650 _7 $aGeografia społeczna$2DBN
650 _7 $aMiasta$2DBN
655 _7 $aPodręcznik$2DBN
658 __ $aGeografia i nauki o Ziemi
658 __ $aSocjologia i społeczeństwo

Przykład 114

245 10 $aAtlas geochemiczny Poznania i okolic : gleby, osady wodne, wody powierzchniowe 1:100 000 = Geochemical atlas of Poznań and envirions : soils, water sediments, surface waters /$cPaństwowy Instytut Geologiczny ; Józef Lis, Anna Pasieczna.
380 __ $aMapy
380 __ $aPublikacje naukowe
388 1_ $a2001-
648 _7 $a2001-$2DBN
650 _7 $aChemia środowiska$2DBN
650 _7 $aGleba$2DBN
650 _7 $aOsad denny$2DBN
650 _7 $aWody powierzchniowe$2DBN
651 _7 $aPoznań (woj. wielkopolskie ; okolice)$2DBN
655 _7 $aAtlas$2DBN
655 _7 $aMapa glebowa$2DBN
655 _7 $aMapa hydrograficzna$2DBN
655 _7 $aRaport z badań$2DBN
658 __ $aChemia
658 __ $aGeografia i nauki o Ziemi

2.12 Gospodarka, ekonomia, finanse

Deskryptor „Gospodarka, ekonomia, finanse” stosuje się do publikacji dotyczących:

 • gospodarki i finansów (w tym: obrotu gospodarczego, bankowości, handlu, przemysłu, energetyki, podatków, inwestycji, rachunkowości, ubezpieczeń, giełd papierów wartościowych i usług);
 • rynku pracy i zatrudnienia;
 • turystyki (sektora gospodarki);
 • towaroznawstwa;
 • wszelkiego rodzaju rynków (w tym: towarowych, usługowych, kapitałowych i ziemi).

 

Uwaga:

 • publikacje z zakresu geografii ekonomicznej otrzymują dwa deskryptory „Gospodarka, ekonomia, finanse” oraz „Geografia i nauki o Ziemi”;
 • publikacje dotyczące historii gospodarczej i historii doktryn ekonomicznych otrzymują dwa deskryptory „Gospodarka, ekonomia, finanse” oraz „Historia”;
 • biografie ekonomistów, przedsiębiorców, finansistów itp. otrzymują dwa deskryptory „Gospodarka, ekonomia, finanse” oraz „Historia”;
 • podręczniki szkolne do podstaw przedsiębiorczości otrzymują dwa deskryptory „Gospodarka, ekonomia, finanse” oraz „Edukacja i pedagogika”.

 

Deskryptora „Gospodarka, ekonomia, finanse” nie stosuje się do:

 • publikacji o charakterze poradniczym, nie odwołujących się do teorii naukowych i doświadczenia zawodowego, rozpatrujących rzeczywistość ekonomiczną z punktu widzenia budżetu domowego czy finansów osobistych.
  Otrzymują one deskryptor „Praca, kariera, pieniądze”;
 • publikacji dotyczących gospodarki rolnej i leśnej oraz rybactwa i rybołówstwa.
  Otrzymują one deskryptor „Rolnictwo i leśnictwo”.

Przykład 115

245 00 $aSamochody :$bwartości rynkowe : samochody osobowe /$c[redaktor naczelny Janusz Szcześniak].
380 __ $aCzasopismo
380 __ $aPublikacje fachowe
648 _7 $a1901-2000$2DBN
648 _7 $a1989-2000$2DBN
648 _7 $a2001-$2DBN
650 _7 $aCeny$2DBN
650 _7 $aCiągniki rolnicze$2DBN
650 _7 $aPrzyczepy$2DBN
650 _7 $aRynek (ekonomia)$2DBN
650 _7 $aSamochody ciężarowe$2DBN
650 _7 $aSamochody terenowe$2DBN
651 _7 $aPolska$2DBN
655 _7 $aCzasopismo handlowe$2DBN
658 __ $aGospodarka, ekonomia, finanse

Przykład 116

245 10 $aPopyt na pieniądz w ujęciu Johna M. Keynesa oraz Miltona Friedmana /$cIzabela Bludnik. Metody oceny efektywności inwestycji w fundusze inwestycyjne / Katarzyna Gabryelczyk.
380 __ $aKsiążki
380 __ $aPublikacje naukowe
388 1_ $a2001-
600 17 $aFriedman, Milton$d(1912-2006)$2DBN
600 17 $aKeynes, John$d(1883-1946)$2DBN
648 _7 $a1901-2000$2DBN
650 _7 $aInwestycje$2DBN
650 _7 $aFundusze inwestycyjne$2DBN
650 _7 $aKeynesizm$2DBN
650 _7 $aMonetaryzm$2DBN
650 _7 $aPieniądz$2DBN
650 _7 $aTeoria$2DBN
655 _7 $aOpracowanie$2DBN
658 __ $aGospodarka, ekonomia, finanse
658 __ $aHistoria

Przykład 117

245 10 $aPopyt turystyczny :$buwarunkowania i perspektywy rozwoju /$cAgnieszka Niezgoda, Piotr Zmyślony ; Akademia Ekonomiczna w Poznaniu.
380 __ $aKsiążki
380 __ $aPublikacje dydaktyczne
385 __ $mPoziom nauczania$aSzkoły wyższe
388 1_ $a2001-
650 _7 $aTurystyka$2DBN
650 _7 $aPopyt$2DBN
655 _7 $aPodręcznik$2DBN
658 __ $aGospodarka, ekonomia, finanse

Przykład 118

245 10 $aProcesy umiędzynarodowienia przemysłu samochodowego :$brola rynków wschodzących /$cPiotr Łasak.
380 __ $aKsiążki
380 __ $aPublikacje naukowe
388 1_ $a2001-
648 _7 $a1901-2000$2DBN
648 _7 $a1945-1989$2DBN
648 _7 $a1989-2000$2DBN
648 _7 $a2001-$2DBN
650 _7 $aPrzemysł samochodowy$2DBN
650 _7 $aGlobalizacja$2DBN
650 _7 $aRynki wschodzące$2DBN
655 _7 $aMonografia$2DBN
658 __ $aGospodarka, ekonomia, finanse

Przykład 119

245 10 $aPolityka transportowa regionu czynnikiem adaptacji rynkowej podmiotów regionalnych i konkurencyjności regionu /$cBożena Grad.
380 __ $aArtykuły
380 __ $aPublikacje naukowe
388 1_ $a2001-
648 _7 $a2001-$2DBN
650 _7 $aPolityka regionalna$2DBN
650 _7 $aPolityka transportowa$2DBN
651 _7 $aWojewództwo świętokrzyskie$2DBN
655 _7 $aArtykuł problemowy$2DBN
655 _7 $aArtykuł z pracy zbiorowej$2DBN
658 __ $aGospodarka, ekonomia, finanse
658 __ $aPolityka, politologia, administracja publiczna
658 __ $aTransport i logistyka

Przykład 120

245 10 $aZiemia rolnicza w krajach Unii Europejskiej w warunkach ewolucji wspólnej polityki rolnej /$cAdam Majchrzak.
380 __ $aKsiążki
380 __ $aPublikacje naukowe
388 1_ $a2001-
610 27 $aUnia Europejska (UE)$2DBN
648 _7 $a1901-2000$2DBN
648 _7 $a1945-1989$2DBN
648 _7 $a1989-2000$2DBN
648 _7 $a2001-$2DBN
650 _7 $aGrunty rolne$2DBN
650 _7 $aPolityka rolna$2DBN
650 _7 $aWspólna Polityka Rolna UE$2DBN
651 _7 $aKraje Unii Europejskiej$2DBN
655 _7 $aMonografia$2DBN
658 __ $aGospodarka, ekonomia, finanse
658 __ $aPolityka, politologia, administracja publiczna

Przykład 121

245 00 $aKatolicy i ekonomia : szanse i zagrożenia /$c[redakcja naukowa Dorota Żuchowska].
380 __ $aKsiążki
380 __ $aPublikacje naukowe
388 1_ $a2001-
648 _7 $a2001-$2DBN
650 _7 $aEkonomia$2DBN
650 _7 $aKatolicyzm$2DBN
655 _7 $aMateriały konferencyjne$2DBN
655 _7 $aPraca zbiorowa$2DBN
658 __ $aFilozofia i etyka
658 __ $aGospodarka, ekonomia, finanse

Przykład 122

245 10 $aRachunkowość podmiotów leczniczych /$cJolanta Chluska.
380 __ $aKsiążki
380 __ $aPublikacje fachowe
385 __ $aKsięgowi
385 __ $aMenedżerowie
388 1_ $a2001-
648 _7 $a2001-$2DBN
650 _7 $aRachunkowość$2DBN
650 _7 $aSłużba zdrowia$2DBN
651 _7 $aPolska$2DBN
655 _7 $aPoradnik$2DBN
658 __ $aGospodarka, ekonomia, finanse

Przykład 123

245 10 $aGeografia ekonomiczna /$credakcja naukowa Kazimierz Kuciński.
380 __ $aKsiążki
380 __ $aPublikacje dydaktyczne
385 __ $mPoziom nauczania$aSzkoły wyższe
388 1_ $a2001-
648 _7 $a2001-$2DBN
650 _7 $aGeografia ekonomiczna$2DBN
655 _7 $aPodręcznik$2DBN
658 __ $aGospodarka, ekonomia, finanse

2.13 Historia

Deskryptor „Historia” stosuje się do publikacji dotyczących:

 • historii i jej nauk pomocniczych,
 • innych dyscyplin koncentrujących się na badaniu przeszłości dziedziny nauki lub sfery życia (w tym: historii sztuki, historii muzyki, historii tańca, historii teatru, historii nauki, historii medycyny, historii kultury, historii religii, historii wychowania, historii gospodarczej, historii prawa, historii techniki, historii filozofii, historii języka, historii sportu, historii książki, historii prasy, historii transportu).

 

Uwaga:

 • wszystkie biografie (od naukowych do popularnych) otrzymują deskryptor „Historia”;
 • deskryptor „Historia” może łączyć się ze wszystkimi pozostałymi deskryptorami, warunkiem jest jednak świadome opisanie przez twórców dzieła jego treści w perspektywie historycznej;
 • podręczniki szkolne do przedmiotu „Historia” i materiały metodyczne dla nauczycieli oraz publikacje dla dzieci i młodzieży otrzymują dwa deskryptory „Edukacja i pedagogika” oraz „Historia”;
 • publikacje dotyczące archiwistyki otrzymuja deskryptor ujęciowy "Bibliotekarstwo, archiwistyka, muzealnictwo".

Przykład 124

245 10 $aPieczęcie kancelarii kościelnych regionu radomszczańskiego w pierwszej połowie XIX wieku /$cPaweł Wolnicki
380 __ $aArtykuły
380 __ $aPublikacje naukowe
388 1_ $a2001-
648 _7 $a1801-1900$2DBN
610 27 $aKościół katolicki$2DBN
650 _7 $aPieczęcie$2DBN
650 _7 $aKancelarie kościelne$2DBN
651 _7 $aRadomsko (woj. łódzkie ; okolice)$2DBN
655 _7 $aPrzyczynek$2DBN
658 __ $aHistoria
658 __ $aReligia i duchowość

Przykład 125

245 10 $aPróba krytycznej oceny dorobku geograficznego i krajoznawczego Wincentego Pola /$cKrystyna A. Harasimiuk ; Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej.
380 __ $aArtykuły
380 __ $aPublikacje naukowe
388 1_ $a2001-
600 17 $aPol, Wincenty$d(1807-1872)$2DBN
648 _7 $a1801-1900$2DBN
650 _7 $aGeografia$2DBN
650 _7 $aKrajoznawstwo$2DBN
651 _7 $aPolska$2DBN
655 _7 $aArtykuł monograficzny$2DBN
655 _7 $aArtykuł z pracy zbiorowej$2DBN
658 __ $aHistoria
658 __ $aNauka i badania

Przykład 126

245 10 $aPassa /$cz Danielem Passentem rozmawia Jan Ordyński.
380 __ $aKsiążki
380 __ $aLiteratura faktu
386 __ $mPrzynależność kulturowa$aLiteratura polska
388 1_ $a2001-
648 _7 $a1901-2000$2DBN
648 _7 $a1945-1989$2DBN
648 _7 $a1989-2000$2DBN
648 _7 $a2001-$2DBN
650 14 $aPassent, Daniel$d(1938-)$2DBN
650 _7 $aDyplomaci$2DBN
650 _7 $aDziennikarze$2DBN
651 _7 $aPolska$2DBN
655 _7 $aWywiad-rzeka$2DBN
658 __ $aHistoria
658 __ $aMedia i komunikacja społeczna

Przykład 127

245 10 $aHistoria Rzymu /$cAdam Ziółkowski.
380 __ $aKsiążki
380 __ $aPublikacje dydaktyczne
380 __ $aPublikacje naukowe
385 __ $mPoziom nauczania$aSzkoły wyższe
388 1_ $a1901-2000
388 1_ $a1989-2000
648 _7 $a800-701 p.n.e.$2DBN
648 _7 $a700-601 p.n.e.$2DBN
648 _7 $a600-501 p.n.e.$2DBN
648 _7 $a500-401 p.n.e.$2DBN
648 _7 $a400-301 p.n.e.$2DBN
648 _7 $a300-201 p.n.e.$2DBN
648 _7 $a200-101 p.n.e.$2DBN
648 _7 $a100-1 p.n.e.$2DBN
648 _7 $a1-100$2DBN
648 _7 $a101-200$2DBN
648 _7 $a201-300$2DBN
648 _7 $a301-400$2DBN
648 _7 $a401-500$2DBN
651 _7 $aStarożytny Rzym$2DBN
655 _7 $aMonografia$2DBN
655 _7 $aPodręcznik$2DBN
655 _7 $aSynteza$2DBN
658 __ $aArcheologia
658 __ $aHistoria

Przykład 128

245 10 $aPrzez tysiąclecia i wieki :$bhistoria : gimnazjum : zeszyt ćwiczeń : klasa 3 /$cGrzegorz Kucharczyk, Paweł Milcarek, Marek Robak.
380 __ $aKsiążki
380 __ $aPublikacje dydaktyczne
385 __ $mPoziom nauczania$aGimnazja
385 __ $mPoziom nauczania$aKlasa 3.
388 1_ $a2001-
648 _7 $a1701-1800$2DBN
648 _7 $a1801-1900$2DBN
648 _7 $a1901-2000$2DBN
648 _7 $a1901-1914$2DBN
650 _7 $aHistoria (przedmiot szkolny)$2DBN
655 _7 $aĆwiczenia i zadania$2DBN
658 __ $aEdukacja i pedagogika
658 __ $aHistoria

Przykład 129

245 10 $aJózef Piłsudski :$bżycie prywatne marszałka /$cSławomir Koper.
380 __ $aKsiążki
380 __ $aPublikacje popularnonaukowe
388 1_ $a2001-
600 17 $aPiłsudski, Józef$d(1867-1935)$2DBN
648 _7 $a1801-1900$2DBN
648 _7 $a1901-2000$2DBN
648 _7 $a1901-1914$2DBN
648 _7 $a1914-1918$2DBN
648 _7 $a1918-1939$2DBN
650 _7 $aPolitycy$2DBN
650 _7 $aWojskowi$2DBN
651 _7 $aPolska$2DBN
655 _7 $aBiografia$2DBN
658 __ $aHistoria

Przykład 130

245 00 $aVademecum historyka starożytnej Grecji i Rzymu :$bźródłoznawstwo starożytności klasycznej : praca zbiorowa.$nT. 1-2 /$cpod redakcją Ewy Wipszyckiej.
380 __ $aKsiążki
380 __ $aPublikacje dydaktyczne
385 __ $mPoziom nauczania$aSzkoły wyższe
388 1_ $a1901-2000
388 1_ $a1945-1989
648 _7 $a800-701 p.n.e.$2DBN
648 _7 $a700-601 p.n.e.$2DBN
648 _7 $a600-501 p.n.e.$2DBN
648 _7 $a500-401 p.n.e.$2DBN
648 _7 $a400-301 p.n.e.$2DBN
648 _7 $a300-201 p.n.e.$2DBN
648 _7 $a200-101 p.n.e.$2DBN
648 _7 $a100-1 p.n.e.$2DBN
648 _7 $a1-100$2DBN
648 _7 $a101-200$2DBN
648 _7 $a201-300$2DBN
648 _7 $a301-400$2DBN
648 _7 $a401-500$2DBN
650 _7 $aŹródłoznawstwo$2DBN
651 _7 $aStarożytny Rzym$2DBN
651 _7 $aStarożytna Grecja$2DBN
655 _7 $aPodręcznik$2DBN
658 __ $aHistoria

Przykład 131

245 10 $aNa zdrowie Krym :$bkrymskie uzdrowiska w czasach carskich i radzieckich /$cTomasz Bohun.
380 __ $aArtykuły
380 __ $aPublikacje popularnonaukowe
388 1_ $a2001-
648 _7 $a1701-1800$2DBN
648 _7 $a1801-1900$2DBN
648 _7 $a1901-2000$2DBN
650 _7 $aStyl życia$2DBN
650 _7 $aUzdrowiska$2DBN
651 _7 $aKrym (Ukraina)$2DBN
655 _7 $aArtykuł problemowy$2DBN
655 _7 $aArtykuł z czasopisma popularnonaukowego$2DBN
658 __ $aHistoria

Przykład 132

245 10 $aBibliografia historii polskiej.$n2 /$czebrał i ułożył Ludwik Finkel.
380 __ $aKsiążki
380 __ $aPublikacje informacyjne
388 1_ $a1801-1900
648 _7 $a500-401 p.n.e.$2DBN
648 _7 $a400-301 p.n.e.$2DBN
648 _7 $a300-201 p.n.e.$2DBN
648 _7 $a200-101 p.n.e.$2DBN
648 _7 $a100-1 p.n.e.$2DBN
648 _7 $a1-100$2DBN
648 _7 $a101-200$2DBN
648 _7 $a201-300$2DBN
648 _7 $a301-400$2DBN
648 _7 $a401-500$2DBN
648 _7 $a501-600$2DBN
648 _7 $a601-700$2DBN
648 _7 $a701-800$2DBN
648 _7 $a801-900$2DBN
648 _7 $a901-1000$2DBN
648 _7 $a1001-1100$2DBN
648 _7 $a1101-1200$2DBN
648 _7 $a1201-1300$2DBN
648 _7 $a1301-1400$2DBN
648 _7 $a1401-1500$2DBN
648 _7 $a1501-1600$2DBN
648 _7 $a1601-1700$2DBN
648 _7 $a1701-1800$2DBN
648 _7 $a1801-1900$2DBN
650 _7 $aHistoria$2DBN

651 _7 $aPolska$2DBN
655 _7 $aBibliografia$2DBN
658 __ $aBibliotekoznawstwo, archiwistyka, muzealnictwo
658 __ $aHistoria

Przykład 133

245 10 $aHistoria Polski dla Piotrka /$c[Stanisław Marciniak ; ilustrował Marek Szyszko].
380 __ $aKsiążki
380 __ $aPublikacje popularnonaukowe
385 _7 $mGrupa wiekowa$aDzieci
388 _7 $a1901-2000
388 _7 $a1989-2000
648 _7 $a801-900$2DBN
648 _7 $a901-1000$2DBN
648 _7 $a1001-1100$2DBN
648 _7 $a1101-1200$2DBN
648 _7 $a1201-1300$2DBN
648 _7 $a1301-1400$2DBN
648 _7 $a1401-1500$2DBN
648 _7 $a1501-1600$2DBN
648 _7 $a1601-1700$2DBN
648 _7 $a1701-1800$2DBN
648 _7 $a1801-1900$2DBN
648 _7 $a1901-2000$2DBN
650 _7 $aHistoria polityczna$2DBN
651 _7 $aPolska$2DBN
655 _7 $aOpracowanie$2DBN
655 _7 $aPublikacja bogato ilustrowana$2DBN
658 __ $aEdukacja i pedagogika
658 __ $aHistoria

Przykład 134

245 10 $aPostęp techniczny a problem siły roboczej w rolnictwie starożytnej Italii /$cJerzy Kolendo ; Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk.
380 __ $aKsiążki
380 __ $aPublikacje naukowe
388 1_ $a1901-2000
388 1_ $a1945-1989
648 _7 $a400-301 p.n.e.$2DBN
648 _7 $a300-201 p.n.e.$2DBN
648 _7 $a200-101 p.n.e.$2DBN
648 _7 $a100-1 p.n.e.$2DBN
648 _7 $a1-100$2DBN
648 _7 $a101-200$2DBN
648 _7 $a201-300$2DBN
648 _7 $a301-400$2DBN
648 _7 $a401-500$2DBN
648 _7 $a501-600$2DBN
650 _7 $aEtruskowie$2DBN
650 _7 $aRolnictwo$2DBN
650 _7 $aPostęp techniczny$2DBN
650 _7 $aNiewolnictwo$2DBN
651 _7 $aStarożytny Rzym$2DBN
655 _7 $aMonografia$2DBN
658 __ $aHistoria
658 __ $aRolnictwo i leśnictwo

Przykład 135

245 10 $aKolej transsyberyjska i losy Polaków z nią związane /$cTatiana Niedzieluk ; tłumaczenie z rosyjskiego Ewa Rybarska.
380 __ $aArtykuły
380 __ $aPublikacje naukowe
388 1_ $a2001-
648 _7 $a1801-1900$2DBN
648 _7 $a1901-2000$2DBN
648 _7 $a1901-1914$2DBN
648 _7 $a1914-1918$2DBN
650 _7 $aKolej transsyberyjska$2DBN
650 _7 $aInżynierowie$2DBN
650 _7 $aPolacy$2DBN
655 _7 $aArtykuł monograficzny$2DBN
655 _7 $aArtykuł z czasopisma naukowego$2DBN
658 __ $aHistoria
658 __ $aTransport i logistyka

Przykład 136

245 10 $aDuchowieństwo katolickie w życiu Radziwiłłów nieświeskich w XVIII wieku /$cKarolina Stojek-Sawicka
380 __ $aKsiążki
380 __ $aPublikacje naukowe
388 1_ $a2001-
600 37 $aRadziwiłłowie$c(rodzina)$2DBN
648 _7 $a1701-1800$2DBN
650 _7 $aHistoria społeczna$2DBN
650 _7 $aDuchowieństwo katolickie$2DBN
650 _7 $aMagnateria$2DBN
651 _7 $aNieśwież (Białoruś)$2DBN
655 _7 $aMonografia$2DBN
658 __ $aHistoria

Przykład 137

245 10 $aTrybunał Koronny ceremoniał i sztuka /$cKrzysztof Gombin ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Instytut Historii Sztuki.
380 __ $aKsiążki
380 __ $aPublikacje naukowe
388 1_ $a2001-
610 27 $aTrybunał Koronny$2DBN
648 _7 $a1501-1600$2DBN
648 _7 $a1601-1700$2DBN
648 _7 $a1701-1800$2DBN
650 _7 $aSądy$2DBN
650 _7 $aCeremoniał$2DBN
651 _7 $aLublin (woj. lubelskie)$2DBN
651 _7 $aPiotrków Trybunalski (woj. łódzkie)$2DBN
655 _7 $aMonografia$2DBN
658 __ $aHistoria
658 __ $aKultura i sztuka

Przykład 138

245 10 $aUniversitas rossica :$bkoncepcja rosyjskiego uniwersytetu 1863-1917 /$cJoanna Schiller ; Instytut Historii Nauki PAN, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
380 __ $aKsiążki
380 __ $aPublikacje naukowe
388 1_ $a2001-
648 _7 $a1801-1900$2DBN
648 _7 $a1901-2000$2DBN
648 _7 $a1901-1914$2DBN
648 _7 $a1914-1918$2DBN
650 _7 $aSzkoły wyższe$2DBN
651 _7 $aRosja$2DBN
655 _7 $aMonografia$2DBN
658 __ $aHistoria
658 __ $aNauka i badania

Przykład 139

245 10 $aAdele :$bdziewczyna, która rozkochała w sobie świat /$cChas Newkey-Burden ; tłumaczenie: Piotr Metz, Arkadiusz Belczyk.
380 __ $aKsiążki
380 __ $aLiteratura faktu, eseje, publicystyka
386 __ $mPrzynależność kulturowa$aLiteratura angielska
600 07 $aAdele$d(1988- )$2DBN
648 _7 $a1901-2000$2DBN
648 _7 $a1989-2000$2DBN
648 _7 $a2001-$2DBN
650 _7 $aMuzyka brytyjska$2DBN
650 _7 $aPiosenkarze$2DBN
650 _7 $aMuzyka pop$2DBN
655 _7 $aBiografia$2DBN
658 __ $aHistoria
658 __ $aKultura i sztuka

Przykład 140

245 10 $aPrasa polska w latach 1918-1939 /$cAndrzej Paczkowski ; Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Literackich. Pracownia Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego.
380 __ $aKsiążki
380 __ $aPublikacje dydaktyczne
380 __ $aPublikacje naukowe
380 __ $mPoziom nauczania$aSzkoły wyższe
388 1_ $a1901-2000
388 1_ $a1945-1989
648 _7 $a1901-2000$2DBN
648 _7 $a1918-1939$2DBN
650 _7 $aPrasa (wydawnictwa)$2DBN
651 _7 $aPolska$2DBN
655 _7 $aMonografia$2DBN
655 _7 $aPodręcznik$2DBN
658 __ $aHistoria
658 __ $aMedia i komunikacja społeczna

Przykład 141

245 10 $aAdam Małysz - batman z Wisły /$cJerzy Andrzejczak, Maciej Wesołowski.
380 __ $aKsiążki
380 __ $aLiteratura faktu, eseje, publicystyka
386 __ $mPrzynależność kulturowa$aLiteratura polska
388 1_ $a2001-
600 17 $aMałysz, Adam$d(1977- )$2DBN
648 _7 $a1901-2000$2DBN
648 _7 $a1989-2000$2DBN
648 _7 $a2001-$2DBN
650 _7 $aSkoczkowie narciarscy$2DBN
650 _7 $aSkoki narciarskie$2DBN
651 _7 $aPolska$2DBN
655 _7 $aBiografia$2DBN
658 __ $aHistoria
658 __ $aKultura fizyczna i sport

Przykład 142

245 10 $aHistoria naturalna i moralna jedzenia /$cMaguelonne Toussaint-Samat ; przełożyła Anna Bożenna Matusiak i Maria Ochab.
380 __ $aKsiążki
380 __ $aPublikacje naukowe
388 1_ $a1901-2000
388 1_ $a1989-2000
648 _7 $ado 801 p.n.e.$2DBN
648 _7 $a800-701 p.n.e.$2DBN
648 _7 $a700-601 p.n.e.$2DBN
648 _7 $a600-501 p.n.e.$2DBN
648 _7 $a500-401 p.n.e.$2DBN
648 _7 $a400-301 p.n.e.$2DBN
648 _7 $a300-201 p.n.e.$2DBN
648 _7 $a200-101 p.n.e.$2DBN
648 _7 $a100-1 p.n.e.$2DBN
648 _7 $a1-100$2DBN
648 _7 $a101-200$2DBN
648 _7 $a201-300$2DBN
648 _7 $a301-400$2DBN
648 _7 $a401-500$2DBN
648 _7 $a501-600$2DBN
648 _7 $a601-700$2DBN
648 _7 $a701-800$2DBN
648 _7 $a801-900$2DBN
648 _7 $a901-1000$2DBN
648 _7 $a1001-1100$2DBN
648 _7 $a1101-1200$2DBN
648 _7 $a1201-1300$2DBN
648 _7 $a1301-1400$2DBN
648 _7 $a1401-1500$2DBN
648 _7 $a1501-1600$2DBN
648 _7 $a1601-1700$2DBN
648 _7 $a1701-1800$2DBN
648 _7 $a1801-1900$2DBN
648 _7 $a1901-2000$2DBN
650 _7 $aŻywienie$2DBN
650 _7 $aŻycie codzienne$2DBN
655 _7 $aMonografia$2DBN
658 __ $aEtnologia i antropologia kulturowa
658 __ $aHistoria

Przykład 143

245 10 $aŻycie codzienne zakonników w średniowieczu :$b(X-XV wiek) /$cLéo Moulin ; przełożyła [z francuskiego] Eligia Bąkowska.
380 __ $aKsiążki
380 __ $aPublikacje popularnonaukowe
388 1_ $a1901-2000
388 1_ $a1945-1989
610 27 $aKościół katolicki$2DBN
648 _7 $a901-1000$2DBN
648 _7 $a1001-1100$2DBN
648 _7 $a1101-1200$2DBN
648 _7 $a1201-1300$2DBN
648 _7 $a1301-1400$2DBN
648 _7 $a1401-1500$2DBN
650 _7 $aMonastycyzm$2DBN
650 _7 $aZakonnicy i zakonnice$2DBN
650 _7 $aŻycie codzienne$2DBN
651 _7 $aEuropa$2DBN
655 _7 $aMonografia$2DBN
658 __ $aEtnologia i antropologia kulturowa
658 __ $aHistoria

2.14 Informatyka i technologie informacyjne

Deskryptor „Informatyka i technologie informacyjne” stosuje się do publikacji dotyczących:

 • oprogramowania (software),
 • sprzętu komputerowego (hardware),
 • grafiki komputerowej,
 • zarządzania i bezpieczeństwa sieci komputerowych,
 • zarządzania technologiami informatycznymi,
 • teorii informacji i sztucznej inteligencji.

 

Uwaga:

 • biografie informatyków otrzymują dwa deskryptory „Historia” oraz „Informatyka i technologie informacyjne”;
 • publikacje dotyczące stosowania rozwiązań IT w innych dziedzinach dodatkowo otrzymują odpowiedni deskryptor dziedzinowy;
 • podręczniki szkolne do przedmiotu „Informatyka”, materiały metodyczne dla nauczycieli oraz publikacje dla dzieci i młodzieży otrzymują dwa deskryptory „Edukacja i pedagogika” oraz „Informatyka i technologie informacyjne”.

Przykład 144

245 00 $aCyfrowy archeolog :$bpodręcznik promocji archeologii w nowych mediach /$cpod redakcją Szymona Zdziebłowskiego.
380 __ $aKsiążki
380 __ $aPublikacje fachowe
388 1_ $a2001-
648 _7 $a2001-$2DBN
650 _7 $aArcheologia$2DBN
650 _7 $aMarketing internetowy$2DBN
650 _7 $aPopularyzacja nauki$2DBN
655 _7 $aPoradnik$2DBN
658 __ $aInformatyka i technologie informacyjne
658 __ $aMedia i komunikacja społeczna
658 __ $aZarządzanie i marketing

Przykład 145

245 10 $aProgramowa korekcja błędów dynamicznych w inteligentnym przetworniku /$cMirosław Luft, Radosław Cioć.
380 __ $aArtykuły
380 __ $aPublikacje naukowe
388 1_ $a2001-
650 _7 $aAlgorytmy$2DBN
650 _7 $aProgramowanie$2DBN
650 _7 $aPrzetworniki pomiarowe$2DBN
655 _7 $aArtykuł z czasopisma naukowego$2DBN
658 __ $aInformatyka i technologie informacyjne
658 __ $aInżynieria i technika

Przykład 146

245 10 $aGrafika w Internecie : GIF, JPEG, BMP /$cJudi N. Fernandez ; przekład z angielskiego Agnieszka Gradomska.
380 __ $aKsiążki
380 __ $aPublikacje fachowe
388 1_ $a1901-2000
388 1_ $a1989-2000
650 _7 $aBMP (format pliku)$2DBN
650 _7 $aGIF (format pliku)$2DBN
650 _7 $aGrafika komputerowa$2DBN
650 _7 $aInternet$2DBN
650 _7 $aJPEG (format pliku)$2DBN
655 _7 $aPoradnik$2DBN
658 __ $aInformatyka i technologie informacyjne

Przykład 147

245 10 $aThe Semantic Web :$bIntroducing Meaning to the Internet /$cMaciej Sopek ; Instytut Filozofii i Socjologii PAN.
380 __ $aArtykuł
380 __ $aPublikacje naukowe
388 1_ $a2001-
650 _7 $aInternet$2DBN
650 _7 $aSieci semantyczne$2DBN
655 _7 $aArtykuł monograficzny$2DBN
655 _7 $aArtykuł z czasopisma naukowego$2DBN
658 __ $aFilozofia i etyka
658 __ $aInformatyka i technologie informacyjne

Przykład 148

245 10 $aLaboratorium techniki mikroprocesorowej :$bprogramowanie mikrokontrolerów AVR w Języku C /$cAgnieszka Lazarowska, Anna Miller, Janusz Pomirski.
380 __ $aKsiążki
380 __ $aPublikacje dydaktyczne
380 __ $aPublikacje naukowe
385 __ $mPoziom nauczania$aSzkoły wyższe
388 1_ $a2001-
650 _7 $aAtmel AVR (mikrokontroler)$2DBN
650 _7 $aC (język programowania)$2DBN
650 _7 $aMikrokontrolery$2DBN
650 _7 $aProgramowanie$2DBN
650 _7 $aSterowniki programowalne$2DBN
650 _7 $aProgramy komputerowe$2DBN
655 _7 $aPodręcznik$2DBN
658 __ $aInformatyka i technologie informacyjne

Przykład 149

245 10 $aEfektywne wyszukiwanie najkrótszej drogi pomiędzy dwoma węzłami w przestrzeni 3D przy wykorzystaniu algorytmu A* (A-star) /$cIreneusz Jóźwiak, Paweł Rohleder.
380 __ $aArtykuły
380 __ $aPublikacje naukowe
388 1_ $a2001-
650 _7 $aAlgorytm A*$2DBN
650 _7 $aGrafika 3D$2DBN
655 _7 $aArtykuł problemowy$2DBN
655 _7 $aArtykuł z czasopisma naukowego$2DBN
658 __ $aInformatyka i technologie informacyjne

Przykład 150

245 10 $aSystemy membranowe - pewne możliwości zastosowań /$cJoanna Bartosik.
380 __ $aArtykuły
380 __ $aPublikacje naukowe
388 1_ $a2001-
650 _7 $aProcesy membranowe$2DBN
655 _7 $aArtykuł z czasopisma naukowego$2DBN
658 __ $aInformatyka i technologie informacyjne

Przykład 151

245 10 $aTworzenie aplikacji iOS na urządzenia iPhone, iPod touch oraz iPad :$bprzewodnik dla projektantów serwisów WWW /$cKristofer Layon ; [tłumaczenie Łukasz Suma].
380 __ $aKsiążki
380 __ $aPublikacje fachowe
388 1_ $a2001-
650 _7 $aAplikacje mobilne$2DBN
650 _7 $aProgramowanie$2DBN
650 _7 $aiOS (system operacyjny)$2DBN
650 _7 $aiPad (tablet)$2DBN
650 _7 $aiPhone (smartfon)$2DBN
650 _7 $aiPod (odtwarzacz multimedialny)$2DBN
655 _7 $aPodręcznik$2DBN
658 __ $aInformatyka i technologie informacyjne

Przykład 152

245 10 $aInteligentny dom i inne systemy sterowania w 100 przykładach /$cJanusz Kwaśniewski.
380 __ $aKsiążki
380 __ $aPublikacje fachowe
388 1_ $a2001-
650 _7 $aBudownictwo inteligentne$2DBN
650 _7 $aLogo! (sterownik)$2DBN
650 _7 $aSterowniki programowalne$2DBN
655 _7 $aPoradnik$2DBN
658 __ $aArchitektura i budownictwo
658 __ $aInformatyka i technologie informacyjne

Przykład 153

245 10 $aCyfrowe przetwarzanie obrazów medycznych :$balgorytmy, technologie, zastosowania /$cJerzy Cytowski, Jerzy Gielecki, Artur Gola.
380 __ $aKsiążki
380 __ $aPublikacje naukowe
388 1_ $a2001-
650 _7 $aDiagnostyka obrazowa$2DBN
650 _7 $aFiltracja cyfrowa$2DBN
650 _7 $aInformatyka medyczna$2DBN
650 _7 $aInteligencja sztuczna$2DBN
650 _7 $aPrzetwarzanie obrazów$2DBN
655 _7 $aMonografia$2DBN
658 __ $aInformatyka i technologie informacyjne
658 __ $aMedycyna i zdrowie

Przykład 154

245 00 $aZastosowanie metod matematycznych i informatyki w geologii :$bmateriały VII sympozjum - Matematyka i Informatyka w Geologii /$c[Zakład Geologii Ogólnej i Matematycznej Instytutu Geologii i Surowców Mineralnych AGH w Krakowie, Sekcja Geologii Matematycznej Polskiego Towarzystwa Geologicznego].
380 __ $aKsiążki
380 __ $aPublikacje naukowe
388 1_ $a1901-2000
388 1_ $a1945-1989
650 _7 $aGeologia$2DBN
650 _7 $aInformatyka$2DBN
650 _7 $aMatematyka$2DBN
655 _7 $aMateriały konferencyjne$2DBN
658 __ $aGeografia i nauki o Ziemi
658 __ $aInformatyka i technologie informacyjne
658 __ $aMatematyka

2.15 Inżynieria i technika

Deskryptor „Inżynieria i technika” stosuje się do publikacji dotyczących:

 • inżynierii (w tym: materiałowej, mechanicznej, medycznej, produkcji, rolniczej, środowiska),
 • automatyki i robotyki,
 • elektroniki i elektrotechniki,
 • budowy i eksploatacji maszyn,
 • mechaniki i technologii,
 • biotechnologii,
 • metalurgii,
 • włókiennictwa.

 

Uwaga:

 • publikacje dotyczące budownictwa komunikacyjnego mogą otrzymać dwa deskryptory „Inżynieria i technika” oraz „Transport i logistyka”;
 • publikacje dotyczące biotechnologii otrzymują dwa deskryptory „Biologia” oraz „Inżynieria i technika”;
 • biografie techników i inżynierów oraz publikacje dotyczące historii techniki otrzymują dwa deskryptory „Historia” oraz „Inżynieria i technika”;
 • publikacje dotyczące historii badań politechnicznych otrzymują trzy deskryptory „Historia”, „Inżynieria i technika” oraz „Nauka i badania”;
 • podręczniki szkolne do przedmiotu „Technika”, materiały metodyczne dla nauczycieli oraz publikacje dla dzieci i młodzieży otrzymują dwa deskryptory „Edukacja i pedagogika” oraz „Inżynieria i technika”.

 

Deskryptora „Inżynieria i technika” nie stosuje się do publikacji dotyczących:

 • inżynierii budowlanej.
  Otrzymują one deskryptor „Architektura i budownictwo”.

Przykład 155

245 10 $aProgramowa korekcja błędów dynamicznych w inteligentnym przetworniku /$cMirosław Luft, Radosław Cioć.
380 __ $aArtykuły
380 __ $aPublikacje naukowe
388 1_ $a2001-
650 _7 $aAlgorytmy$2DBN
650 _7 $aProgramowanie$2DBN
650 _7 $aPrzetworniki pomiarowe$2DBN
655 _7 $aArtykuł z czasopisma naukowego$2DBN
658 __ $aInformatyka i technologie informacyjne
658 __ $aInżynieria i technika

Przykład 156

245 00 $aMagazynowanie biogazu oraz wykorzystanie jako paliwa do silnika spalinowego /$cWojciech Błażejewski, Paweł Gąsior, Jerzy Kaleta, Marek Kułażyński.
380 __ $aKsiążki
380 __ $aPublikacje naukowe
388 1_ $a2001-
648 _7 $a2001-$2DBN
650 _7 $aBiogaz$2DBN
650 _7 $aMagazynowanie$2DBN
650 _7 $aNaczynia ciśnieniowe$2DBN
655 _7 $aRaport z badań$2DBN
655 _7 $aPraca zbiorowa$2DBN
658 __ $aInżynieria i technika

Przykład 157

245 10 $aWytwarzanie i eksploatacja narzędzi skrawających z powłokami przeciwzużyciowymi /$cMaciej Jan Kupczyk.
380 __ $aKsiążki
380 __ $aPublikacje naukowe
388 1_ $a2001-
650 _7 $aAdhezja$2DBN
650 _7 $aPowłoki ochronne$2DBN
650 _7 $aSkrawanie$2DBN
650 _7 $aObsługa i eksploatacja$2DBN
650 _7 $aNarzędzia i maszyny$2DBN
650 _7 $aWytrzymałość materiałów$2DBN
655 _7 $aMonografia$2DBN
658 __ $aInżynieria i technika

Przykład 158

245 10 $aTechnika na co dzień 4-6 :$bpodręcznik do zajęć technicznych dla szkoły podstawowej /$c[Ewa Bubak, Ewa Królicka, Marcin Duda].
380 __ $aKsiążki
380 __ $aPublikacje dydaktyczne
385 __ $mPoziom nauczania$aSzkoły podstawowe
385 __ $mPoziom nauczania$aKlasa 4.
385 __ $mPoziom nauczania$aKlasa 5.
385 __ $mPoziom nauczania$aKlasa 6.
388 1_ $a2001-
650 _7 $aTechnika (przedmiot szkolny)$2DBN
655 _7 $aPodręcznik$2DBN
658 __ $aEdukacja i pedagogika
658 __ $aInżynieria i technika

Przykład 159

245 10 $aLaboratorium przyrządów półprzewodnikowych :$bdiody półprzewodnikowe /$cKrzysztof Bracławski, Józef Maciak, Kazimierz Sadowski.
380 __ $aKsiążki
380 __ $aPublikacje dydaktyczne
385 __ $mPoziom nauczania$aSzkoły wyższe
388 1_ $a1901-2000
388 1_ $a1989-2000
650 _7 $aDiody półprzewodnikowe$2DBN
655 _7 $aPodręcznik$2DBN
658 __ $aInżynieria i technika

Przykład 160

245 10 $aInnowacyjne materiały i technologie materiałowe /$cRyszard Pawlak, Maria Walczak.
380 __ $aKsiążki
380 __ $aPublikacje dydaktyczne
385 __ $mPoziom nauczania$aSzkoły wyższe
388 1_ $a2001-
648 _7 $a2001-$2DBN
650 _7 $aElektronika$2DBN
650 _7 $aElektrotechnika$2DBN
650 _7 $aInnowacje$2DBN
650 _7 $aMateriałoznawstwo$2DBN
655 _7 $aPodręcznik$2DBN
658 __ $aInżynieria i technika

Przykład 161

245 10 $aStal stosowana na narzędzia do przeróbki plastycznej metali z klasyfikacją i oznaczaniem stali według PN-EN /$cJan Jaworski, Tomasz Trzepieciński.
380 __ $aKsiążki
380 __ $aPublikacje dydaktyczne
380 __ $mPoziom nauczania$aSzkoły wyższe
388 1_ $a2001-
650 _7 $aStal$2DBN
650 _7 $aObróbka plastyczna$2DBN
650 _7 $aNarzędzia i maszyny$2DBN
655 _7 $aPodręcznik$2DBN
658 __ $aInżynieria i technika

Przykład 162

245 10 $aTechnologia chemicznej obróbki włókien. Cz. 2, Podręcznik dla technikum /$cJerzy Bielecki, Henryk Jędraszczyk.
380 __ $aKsiążki
380 __ $aPublikacje dydaktyczne
385 __ $mPoziom nauczania$aTechnikum
388 1_ $a1901-2000
388 1_ $a1945-1989
650 _7 $aTechnologia chemiczna$2DBN
650 _7 $aDrukarstwo tekstylne$2DBN
650 _7 $aWykończalnictwo włókiennicze$2DBN
655 _7 $aPodręcznik$2DBN
658 __ $aEdukacja i pedagogika
658 __ $aInżynieria i technika

Przykład 163

245 10 $aBroń sportowa : rodzaje uzbrojenia, techniki użycia /$cMartin J. Dougherty ; przekład z angielskiego Tomasz Prochenka i Michał Wasilewski.
380 __ $aKsiążki
380 __ $aPoradniki i przewodniki
388 1_ $a2001-
650 _7 $aBroń palna$2DBN
650 _7 $aBudowa i konstrukcje$2DBN
650 _7 $aStrzelectwo sportowe$2DBN
655 _7 $aPoradnik$2DBN
658 __ $aBezpieczeństwo i wojskowość
658 __ $aInżynieria i technika
658 __ $aKultura fizyczna i sport

2.16 Językoznawstwo

Deskryptor „Językoznawstwo” stosuje się do:

 • publikacji dotyczących wszystkich działów językoznawstwa (w tym: fonetyki, fonologii, morfologii, pragmatyki, semantyki, semiotyki, składni, słowotwórstwa, gramatyki historycznej i historii języka, a także kultury języka);
 • publikacji do nauki języków obcych;
 • słowników języków obcych i filologicznych;
 • słowników fachowych i terminologicznych.

 

Uwaga:

 • publikacje dotyczące historii języka i gramatyki historycznej otrzymują dwa deskryptory „Historia” oraz „Językoznawstwo”;
 • publikacje dotyczące zjawisk językowych otrzymują deskryptor „Językoznawstwo” i w razie potrzeby otrzymują dodatkowy deskryptor, np.:  „Psychologia”, „Socjologia i społeczeństwo”, „Etnologia i antropologia kulturowa”;
 • biografie językoznawców otrzymują dwa deskryptory „Historia” oraz „Językoznawstwo”;
 • podręczniki szkolne do przedmiotu „Język polski” (gramatyka, ortografia i kultura języka), materiały metodyczne dla nauczycieli oraz publikacje dla dzieci i młodzieży otrzymują dwa deskryptory „Edukacja i pedagogika” oraz „Językoznawstwo”.

 

Deskryptora „Językoznawstwo” nie stosuje się do:

 • słowników fachowych i terminologicznych jednojęzycznych.
  Otrzymują one deskryptor dziedzinowy odpowiedni dla ich przedmiotu;
 • publikacji dotyczących semiotyki i semantyki, jeżeli są pracami z zakresu filozofii, antropologii, literaturoznawstwa czy historii sztuki i nie mają  charakteru językoznawczego. 
  Otrzymują one deskryptor dziedzinowy odpowiedni dla ich przedmiotu.

Przykład 164

245 10 $aCzułe słówka :$bsłownik afektonimów /$cMirosław Bańko, Agnieszka Zygmunt.
380 __ $aKsiążki
380 __ $aPublikacje informacyjne
388 1_ $a2001-
648 _7 $a2001-$2DBN
650 _7 $aAfektonimy$2DBN
650 _7 $aJęzyk polski$2DBN
655 _7 $aSłownik$2DBN
658 __ $aJęzykoznawstwo

Przykład 165

245 00 $aSłownik polsko-włoski, włosko-polski.
380 __ $aKsiążki
380 __ $aPublikacje informacyjne
388 1_ $a2001-
650 _7 $aJęzyk polski$2DBN
650 _7 $aJęzyk włoski$2DBN
655 _7 $aSłownik$2DBN
658 __ $aJęzykoznawstwo

Przykład 166

245 10 $aEnglish Explorer New 2 :$bpodręcznik do języka angielskiego dla gimnazjum /$cHelen Stephenson ; National Geographic Learning, Cengage Learning.
380 __ $aKsiążki
380 __ $aPublikacje dydaktyczne
385 __ $mPoziom nauczania$aGimnazja
388 1_ $a2001-
650 _7 $aJęzyk angielski$2DBN
655 _7 $aPodręcznik$2DBN
658 __ $aEdukacja i pedagogika
658 __ $aJęzykoznawstwo

Przykład 167

245 10 $aStylistyka i kultura języka polskiego dla tłumaczy /$cMałgorzata Guławska.
380 __ $aArtykuły
380 __ $aPublikacje naukowe
388 1_ $a2001-
650 _7 $aBłędy językowe$2DBN
650 _7 $aPrzekłady polskie$2DBN
655 _7 $aArtykuł problemowy$2DBN
655 _7 $aArtykuł z czasopisma naukowego$2DBN
655 _7 $aReferat$2DBN
658 __ $aJęzykoznawstwo

Przykład 168

245 10 $aMetodyka języka polskiego w klasach 1-3 szkoły podstawowej /$cHalina Baczyńska.
380 __ $aKsiążki
380 __ $aPublikacje dydaktyczne
380 __ $aPublikacje fachowe
385 __ $mPoziom nauczania$aKlasa 1.
385 __ $mPoziom nauczania$aKlasa 2.
385 __ $mPoziom nauczania$aKlasa 3.
385 __ $mPoziom nauczania$aSzkoły podstawowe
385 __ $aNauczyciele
388 1_ $a1901-2000
388 1_ $a1945-1989
650 _7 $aJęzyk polski (przedmiot szkolny)$2DBN
650 _7 $aNauczanie$2DBN
655 _7 $aPoradnik$2DBN
658 __ $aEdukacja i pedagogika
658 __ $aJęzykoznawstwo

Przykład 169

245 10 $aGramatyka na wesoło :$bklasa I-II /$c[autor Anna Podgórska ; ilustracje Paweł Kołodziejski].
380 __ $aKsiążki
380 __ $aPublikacje dydaktyczne
385 __ $mPoziom nauczania$aKlasa 1.
385 __ $mPoziom nauczania$aKlasa 2.
385 __ $mPoziom nauczania$aSzkoły podstawowe
650 _7 $aGramatyka$2DBN
650 _7 $aJęzyk polski (przedmiot szkolny)$2DBN
650 _7 $aJęzyk polski$2DBN
655 _7 $aĆwiczenia i zadania$2DBN
658 __ $aEdukacja i pedagogika
658 __ $aJęzykoznawstwo

Przykład 170

245 10 $aWykłady z polskiej fleksji /$cMirosław Bańko.
380 __ $aKsiążki
380 __ $aPublikacje dydaktyczne
385 __ $mPoziom nauczania$aSzkoły wyższe
388 1_ $a2001-
650 _7 $aFleksja$2DBN
650 _7 $aJęzyk polski$2DBN
655 _7 $aPodręcznik$2DBN
658 __ $aJęzykoznawstwo

Przykład 171

245 10 $aOdpowiednie dać rzeczy słowo :$bszkice o współczesnej polszczyźnie /$cJan Miodek.
380 __ $aKsiążki
380 __ $aPublikacje popularnonaukowe
388 1_ $a1901-2000
388 1_ $a1945-1989
648 _7 $a1901-2000$2DBN
648 _7 $a1945-1989$2DBN
650 _7 $aJęzyk polski$2DBN
650 _7 $aKultura języka$2DBN
655 _7 $aOpracowanie$2DBN
658 __ $aJęzykoznawstwo

Przykład 172

245 10 $aSłowo jest w człowieku :$bporadnik językowy /$cJan Miodek.
380 __ $aKsiążki
380 __ $aPoradniki i przewodniki
388 1_ $a2001-
648 _7 $a2001-$2DBN
650 _7 $aJęzyk polski$2DBN
650 _7 $aKultura języka$2DBN
655 _7 $aPoradnik językowy$2DBN
658 __ $aJęzykoznawstwo

Przykład 173

245 10 $aPolsko-francuski słownik terminologii prawniczej$bDictionnaire polonais-français des termes juridiques /$cEwa Łozińska-Małkiewicz.
380 __ $aKsiążki
380 __ $aPublikacje informacyjne
388 1_ $a1901-2000
388 1_ $a1989-2000
650 _7 $aJęzyk francuski$2DBN
650 _7 $aJęzyk polski$2DBN
650 _7 $aPrawo$2DBN
655 _7 $aSłownik terminologiczny$2DBN
658 __ $aJęzykoznawstwo
658 __ $aPrawo i wymiar sprawiedliwości

Przykład 174

245 10 $a„Chcieć, pragnąć, myśleć, wiedzieć” :$brozumienie pojęć przez dzieci /$cMonika Wiśniewska-Kin.
380 __ $aKsiążki
380 __ $aPublikacje naukowe
388 1_ $a2001-
650 _7 $aKognitywizm$2DBN
650 _7 $aPojęcia$2DBN
650 _7 $aRozumienie$2DBN
650 _7 $aDziecko$2DBN
655 _7 $aMonografia$2DBN
658 __ $aJęzykoznawstwo
658 __ $aPsychologia

Przykład 175

245 10 $aNowomowa po polsku /$cMichał Głowiński.
380 __ $aKsiążki
380 __ $aPublikacje naukowe
388 1_ $a1901-2000
388 1_ $a1945-1989
648 _7 $a1901-2000$2DBN
648 _7 $a1945-1989$2DBN
650 _7 $aJęzyk polski$2DBN
650 _7 $aNowomowa$2DBN
650 _7 $aPropaganda$2DBN
655 _7 $aAntologia$2DBN
658 __ $aJęzykoznawstwo
658 __ $aSocjologia i społeczeństwo

Przykład 176

245 10 $aNadawca i adresat w języku japońskim :$bw kręgu semiotyki kulturowej i pragmatyki komunikacji /$cBartosz T. Wojciechowski.
380 __ $aKsiążki
380 __ $aPublikacje naukowe
388 1_ $a2001-
650 _7 $aJęzyk japoński$2DBN
650 _7 $aHonoryfikatywność$2DBN
650 _7 $aKomunikacja interpersonalna$2DBN
650 _7 $aPragmatyka lingwistyczna$2DBN
655 _7 $aMonografia$2DBN
658 __ $aEtnologia i antropologia kulturowa
658 __ $aJęzykoznawstwo

2.17 Kultura fizyczna i sport

Deskryptor „Kultura fizyczna i sport” stosuje się do publikacji dotyczących:

 • uprawiania wszelkich dyscyplin sportowych, a także ćwiczeń typu joga,
 • aktywności takich jak sporty „nieolimpijskie” (w tym: motorowe, motorowodne, wędkarstwo i myślistwo),
 • nauk o kulturze fizycznej,
 • sprawności fizycznej,
 • wychowania fizycznego,
 • rekreacji i aktywnego wypoczynku.

 

Uwaga:

 • publikacje dotyczące fizjologii i medycyny sportu otrzymują dwa deskryptory „Kultura fizyczna i sport” oraz „Medycyna i zdrowie”;
 • biografie sportowców otrzymują dwa deskryptory „Historia” oraz „Kultura fizyczna i sport”;
 • materiały metodyczne dla nauczycieli przedmiotu „Wychowanie fizyczne” otrzymują dwa deskryptory „Edukacja i pedagogika” oraz „Kultura fizyczna i sport”.

 

Deskryptora „Kultura fizyczna i sport” nie stosuje się do publikacji dotyczących:

 • rehabilitacji medycznej.

Otrzymują one deskryptor „Medycyna i zdrowie”;

 • turystyki i podróżowania.

Otrzymują one deskryptor „Podróże i turystyka”.

Przykład 177

245 10 $aKrótki przewodnik po dietetycznych strategiach wspomagania treningu we wspinaczce sportowej /$cKrzysztof Sas-Nowosielski.
380 __ $aKsiążki
380 __ $aPublikacje fachowe
388 1_ $a2001-
650 _7 $aDieta$2DBN
650 _7 $aWspinaczka sportowa$2DBN
650 _7 $aŻywienie człowieka$2DBN
655 _7 $aPoradnik$2DBN
658 __ $aMedycyna i zdrowie
658 __ $aKultura fizyczna i sport

Przykład 178

245 10 $aTai chi :$bzdrowe ciało, mocne serce, bystry umysł /$cPeter M. Wayne, Mark L. Fuerst ; [tłumaczenie Anna Gąsowska].
380 __ $aKsiążki
380 __ $aPoradniki i przewodniki
388 1_ $a2001-
650 _7 $aTai chi$2DBN
655 _7 $aPoradnik$2DBN
658 __ $aMedycyna i zdrowie
658 __ $aKultura fizyczna i sport

Przykład 179

245 10 $aBieganie naturalne /$cDanny Abshire, Brian Metzler ; [przekład Anna Derelkowska-Misiuna].
380 __ $aKsiążki
380 __ $aPoradniki i przewodniki
388 1_ $a2001-
650 _7 $aBiegi$2DBN
650 _7 $aFizjologia człowieka$2DBN
655 _7 $aPoradnik$2DBN
658 __ $aKultura fizyczna i sport

Przykład 180

245 10 $aNauka tenisa w weekend /$cPaul Douglas ; zdjęcia Matthew Ward ; [przekład z angielskiego Ewa Bratosiewicz].
380 __ $aKsiążki
380 __ $aPoradniki i przewodniki
388 1_ $a1901-2000
388 1_ $a1989-2000
650 _7 $aTenis$2DBN
655 _7 $aPoradnik$2DBN
655 _7 $aPublikacja bogato ilustrowana$2DBN
658 __ $aKultura fizyczna i sport

Przykład 181

245 10 $aAdam Małysz - batman z Wisły /$cJerzy Andrzejczak, Maciej Wesołowski.
380 __ $aKsiążki
380 __ $aLiteratura faktu, eseje, publicystyka
386 __ $mPrzynależność kulturowa$aLiteratura polska
388 1_ $a2001-
600 17 $aMałysz, Adam$d(1977- )$2DBN
648 _7 $a1901-2000$2DBN
648 _7 $a1989-2000$2DBN
648 _7 $a2001-$2DBN
650 _7 $aSkoczkowie narciarscy$2DBN
650 _7 $aSkoki narciarskie$2DBN
651 _7 $aPolska$2DBN
655 _7 $aBiografia$2DBN
658 __ $aHistoria
658 __ $aKultura fizyczna i sport

Przykład 182

245 10 $aProgram edukacji instruktorów rekreacji ruchowej (część ogólna i specjalistyczna): koszykówka, piłka siatkowa, piłka nożna, tenis stołowy /$cZbigniew Dziubiński.
380 __ $aKsiążki
380 __ $aPublikacje dydaktyczne
385 __ $aTrenerzy i instruktorzy sportowi
388 1_ $a2001-
650 _7 $aKoszykówka$2DBN
650 _7 $aPiłka nożna$2DBN
650 _7 $aSiatkówka (sport)$2DBN
650 _7 $aTenis stołowy$2DBN
650 _7 $aTrenerzy i instruktorzy sportowi$2DBN
655 _7 $aProgramy szkoleń$2DBN
658 __ $aEdukacja i pedagogika
658 __ $aKultura fizyczna i sport

Przykład 183

245 10 $aWydolność fizyczna niepełnosprawnych intelektualnie narciarzy biegowych i prozdrowotne efekty uprawiania przez nich sportu /$cAndrzej Klimek.
380 __ $aArtykuły
380 __ $aPublikacje naukowe
388 1_ $a2001-
648 _7 $a2001-$2DBN
650 _7 $aBiegacze narciarscy$2DBN
650 _7 $aNiepełnosprawni intelektualnie$2DBN
650 _7 $aWydolność fizyczna$2DBN
651 _7 $aPolska$2DBN
655 _7 $aArtykuł z czasopisma naukowego$2DBN
655 _7 $aRaport z badania$2DBN
658 __ $aKultura fizyczna i sport

Przykład 184

245 10 $aWychowanie fizyczne – metodyka nauczania i aplikacje : jak pisać programy autorskie z wychowania fizycznego / $cred nauk. Janusz Kwieciński, Maciej Tomczak.
380 __ $aKsiążki
380 __ $aPublikacje dydaktyczne
380 __ $aPublikacje fachowe
385 __ $aNauczyciele
388 1_ $a2001-
648 _7 $a2001-$2DBN
650 _7 $aNauczanie$2DBN
650 _7 $aProgramy autorskie (pedagogika)$2DBN
650 _7 $aWychowanie fizyczne (WF ; przedmiot szkolny)$2DBN
651 _7 $aPolska$2DBN
655 _7 $aOpracowanie$2DBN
655 _7 $aPraca zbiorowa$2DBN
655 _7 $aScenariusze zajęć$2DBN
658 __ $aEdukacja i pedagogika
658 __ $aKultura fizyczna i sport

Przykład 185

245 10 $aBoks – technika, metodyka nauczania /$cTomasz Nowak.
380 __ $aKsiążki
380 __ $aPublikacje dydaktyczne
385 __ $mPoziom nauczania$aSzkoły wyższe
388 1_ $a2001-
650 _7 $aBoks$2DBN
650 _7 $aNauczanie$2DBN
650 _7 $aTrening$2DBN
655 _7 $aPodręcznik$2DBN
658 __ $aEdukacja i pedagogika
658 __ $aKultura fizyczna i sport

Przykład 186

245 10 $aWydolność beztlenowa mięśni kończyn górnych pływaczek i pływaków /$cAnna Ogonowska, Elżbieta Hübner-Woźniak, Andrzej Kosmol, Wilhelm Gromisz.
380 __ $aArtykuły
380 __ $aPublikacje naukowe
388 1_ $a2001-
648 _7 $a2001-$2DBN
650 _7 $aMięśnie$2DBN
650 _7 $aPływacy$2DBN
650 _7 $aWydolność beztlenowa$2DBN
651 _7 $aPolska$2DBN
655 _7 $aArtykuł problemowy$2DBN
655 _7 $aArtykuł z czasopisma naukowego$2DBN
658 __ $aKultura fizyczna i sport

2.18 Kultura i sztuka

Deskryptor „Kultura i sztuka” stosuje się do publikacji dotyczących:

 • działalności artystycznej innej niż literacka i architektoniczna: muzyki, kina, teatru, scenografii, choreografii, baletu, tańca, performansu, fotografii, malarstwa, grafiki, plakatu, rzeźby, komiksu, sztuki nowych mediów, kaligrafii (także tatuaży), witraży, wzornictwa przemysłowego, rzemiosła artystycznego (m.in. złotnictwa, jubilerstwa, ceramiki) itp.

 

Uwaga:

 • publikacje dotyczące zarówno historii sztuk plastycznych, jak i historii architektury otrzymują trzy deskryptory: „Kultura i sztuka” , „Architektura i budownictwo” oraz „Historia”;
 • publikacje dotyczące historii sztuk plastycznych, muzyki, teatru, tańca i baletu otrzymują deskryptory: „Kultura i sztuka” oraz „Historia”;
 • biografie twórców (z wyłączeniem pisarzy i architektów) i publikacje dotyczące historii dziedzin sztuki otrzymują dwa deskryptory „Historia” oraz „Kultura i sztuka”;
 • podręczniki szkolne do przedmiotów artystycznych, materiały metodyczne dla nauczycieli oraz publikacje dla dzieci i młodzieży otrzymują dwa deskryptory „Edukacja i pedagogika” oraz „Kultura i sztuka”.

 

Deskryptora „Kultura i sztuka” nie stosuje się do publikacji dotyczących:

 • architektury.
  Otrzymują one deskryptor „Architektura i budownictwo”;
 • twórczości literackiej.
  Otrzymują one deskryptor „Literaturoznawstwo”.

Przykład 187

245 10 $a1000 arcydzieł /$cWendy Beckettt ; książka powstała przy współpracy Patricii Wright ; [tłumaczenie z angielskiego Ewa Gorządek].
380 __ $aAlbumy i książki artystyczne
380 __ $aKsiążki
380 __ $aPublikacje popularnonaukowe
388 1_ $a1901-2000
388 1_ $a1989-2000
648 _7 $a901-1000$2DBN
648 _7 $a1001-1200$2DBN
648 _7 $a1201-1300$2DBN
648 _7 $a1301-1400$2DBN
648 _7 $a1401-1500$2DBN
648 _7 $a1501-1600$2DBN
648 _7 $a1601-1700$2DBN
648 _7 $a1701-1800$2DBN
648 _7 $a1801-1900$2DBN
648 _7 $a1901-2000$2DBN
650 _7 $aMalarstwo$2DBN
650 _7 $aSztuka amerykańska$2DBN
650 _7 $aSztuka europejska$2DBN
655 _7 $aAlbum$2DBN
658 __ $aHistoria
658 __ $aKultura i sztuka

Przykład 188

245 00 $aSztuka na marginesie :$btrójmiejskie graffiti i murale /$cpod redakcją Magdaleny Howorus-Czajki.
380 __ $aAlbumy i książki artystyczne
380 __ $aKsiążki
388 1_ $a2001-
648 _7 $a2001-$2DBN
650 _7 $aMurale$2DBN
650 _7 $aGraffiti$2DBN
650 _7 $aSztuka polska$2DBN
650 _7 $aGdańsk (woj. pomorskie)$2DBN
651 _7 $aGdynia (woj. pomorskie)$2DBN
651 _7 $aSopot (woj. pomorskie)$2DBN
655 _7 $aAlbum$2DBN
658 __ $aKultura i sztuka

Przykład 189

245 10 $aEncyklopedia sztuki dla młodzieży :$bspotkania ze sztuką /$c[tekst Roberta Ceruti, Gisella Giammarresi, Michele Lauro ; tłumaczenie Hanna Borkowska].
380 __ $aKsiążki
380 __ $aPublikacje popularnonaukowe
380 __ $aPublikacje informacyjne
385 __ $mGrupa wiekowa$aMłodzież
388 1_ $a2001-
650 _7 $aSztuka$2DBN
650 _7 $aArchitektura$2DBN
655 _7 $aEncyklopedia$2DBN
655 _7 $aPublikacja bogato ilustrowana$2DBN
658 __ $aArchitektura i budownictwo
658 __ $aEdukacja i pedagogika
658 __ $aHistoria
658 __ $aKultura i sztuka

Przykład 190

245 10 $aDiego i Frida /$cJ. M. G. Le Clézio ; przełożyła Katarzyna Bartkiewicz.
380 __ $aKsiążki
380 __ $aPublikacje popularnonaukowe
388 1_ $a1901-2000
388 1_ $a1989-2000
600 17 $aKahlo, Frida$d(1907-1954)$2DBN
600 17 $aRivera, Diego$d(1886-1957)$2DBN
648 _7 $a1901-2000$2DBN
650 _7 $aMalarze$2DBN
650 _7 $aSztuka meksykańska$2DBN
651 _7 $aMeksyk$2DBN
655 _7 $aBiografia$2DBN
658 __ $aHistoria
658 __ $aKultura i sztuka

Przykład 191

245 10 $aPodręcznik ceramika :$bobszerne informacje na temat narzędzi, materiałów i technik /$cSteve Mattison ; [tłumaczenie: Krzysztof Wojciechowski].
380 __ $aKsiążki
380 __ $aPublikacje fachowe
388 1_ $a2001-
650 _7 $aCeramika$2DBN
655 _7 $aPoradnik$2DBN
655 _7 $aPublikacja bogato ilustrowana$2DBN
658 __ $aKultura i sztuka

Przykład 192

245 10 $aMuzyka :$bpodręcznik dla gimnazjum /$cMałgorzata Rykowska, Zbigniew Szałko.
380 __ $aKsiążki
380 __ $aPublikacje dydaktyczne
385 __ $mPoziom nauczania$aGimnazja
385 __ $mPoziom nauczania$aKlasa 3.
388 1_ $a2001-
648 _7 $ado 801 p.n.e.$2DBN
648 _7 $a800-701 p.n.e.$2DBN
648 _7 $a700-601 p.n.e.$2DBN
648 _7 $a600-501 p.n.e.$2DBN
648 _7 $a500-401 p.n.e.$2DBN
648 _7 $a400-301 p.n.e.$2DBN
648 _7 $a300-201 p.n.e.$2DBN
648 _7 $a200-101 p.n.e.$2DBN
648 _7 $a100-1 p.n.e.$2DBN
648 _7 $a1-100$2DBN
648 _7 $a101-200$2DBN
648 _7 $a201-300$2DBN
648 _7 $a301-400$2DBN
648 _7 $a401-500$2DBN
648 _7 $a501-600$2DBN
648 _7 $a601-700$2DBN
648 _7 $a701-800$2DBN
648 _7 $a801-900$2DBN
648 _7 $a901-1000$2DBN
648 _7 $a1001-1100$2DBN
648 _7 $a1101-1200$2DBN
648 _7 $a1201-1300$2DBN
648 _7 $a1301-1400$2DBN
648 _7 $a1401-1500$2DBN
648 _7 $a1501-1600$2DBN
648 _7 $a1601-1700$2DBN
648 _7 $a1701-1800$2DBN
648 _7 $a1801-1900$2DBN
648 _7 $a1901-2000$2DBN
650 _7 $aMuzyka (przedmiot szkolny)$2DBN
655 _7 $aPodręcznik$2DBN
658 __ $aEdukacja i pedagogika
658 __ $aHistoria
658 __ $aKultura i sztuka

Przykład 193

245 10 $aSztuka Burgundii i Niderlandów 1380-1500.$nT. 1,$pSztuka dworu burgundzkiego oraz miast niderlandzkich /$cAntoni Ziemba.
380 __ $aKsiążki
380 __ $aPublikacje dydaktyczne
380 __ $aPublikacje naukowe
385 __ $mPoziom nauczania$aSzkoły wyższe
388 1_ $a2001-
648 _7 $a1301-1400$2DBN
648 _7 $a1401-1500$2DBN
650 _7 $aSztuka francuska$2DBN
650 _7 $aSztuka niderlandzka$2DBN
651 _7 $aBurgundia (Francja)$2DBN
655 _7 $aMonografia$2DBN
655 _7 $aPodręcznik$2DBN
655 _7 $aPublikacja bogato ilustrowana$2DBN
658 __ $aHistoria
658 __ $aKultura i sztuka

Przykład 194

245 00 $aPaństwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. Tadeusza Sygietyńskiego.
380 __ $aDruki ulotne
380 __ $aPublikacje promocyjne
388 1_ $a1901-2000
388 1_ $a1945-1989
610 27 $aPaństwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. Tadeusza Sygietyńskiego$2DBN
648 _7 $a1901-2000$2DBN
648 _7 $a1945-1989$2DBN
650 _7 $aZespoły pieśni i tańca$2DBN
651 _7 $aPolska$2DBN
655 _7 $aBroszura$2DBN
655 _7 $aPublikacja bogato ilustrowana$2DBN
658 __ $aKultura i sztuka

Przykład 195

245 10 $aNarodziny klasy kreatywnej :$boraz jej wpływ na przeobrażenia w charakterze pracy, wypoczynku, społeczeństwa i życia codziennego /$cRichard Florida ; przełożyli: Tomasz Krzyżanowski, Michał Penkala.
380 __ $aKsiążki
380 __ $aPublikacje naukowe
388 1_ $a2001-
648 _7 $a1901-2000$2DBN
650 _7 $aKlasa kreatywna (klasa społeczna)$2DBN
650 _7 $aEkonomia kultury$2DBN
655 _7 $aMonografia$2DBN
658 __ $aGospodarka, ekonomia, finanse
658 __ $aKultura i sztuka
658 __ $aSocjologia i społeczeństwo

Przykład 196

245 10 $aTrybunał Koronny ceremoniał i sztuka /$cKrzysztof Gombin ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Instytut Historii Sztuki.
380 __ $aKsiążki
380 __ $aPublikacje naukowe
388 1_ $a2001-
610 27 $aTrybunał Koronny$2DBN
648 _7 $a1501-1600$2DBN
648 _7 $a1601-1700$2DBN
648 _7 $a1701-1800$2DBN
650 _7 $aSądy$2DBN
650 _7 $aCeremoniał$2DBN
651 _7 $aLublin (woj. lubelskie)$2DBN
651 _7 $aPiotrków Trybunalski (woj. łódzkie)$2DBN
655 _7 $aMonografia$2DBN
658 __ $aHistoria
658 __ $aKultura i sztuka

Przykład 197

245 10 $aAdele :$bdziewczyna, która rozkochała w sobie świat /$cChas Newkey-Burden ; tłumaczenie: Piotr Metz, Arkadiusz Belczyk.
380 __ $aKsiążki
380 __ $aLiteratura faktu, eseje, publicystyka
386 __ $mPrzynależność kulturowa$aLiteratura angielska
600 07 $aAdele$d(1988- )$2DBN
648 _7 $a1901-2000$2DBN
648 _7 $a1989-2000$2DBN
648 _7 $a2001-$2DBN
650 _7 $aMuzyka angielska$2DBN
650 _7 $aPiosenkarze$2DBN
650 _7 $aMuzyka pop$2DBN
655 _7 $aBiografia$2DBN
658 __ $aHistoria
658 __ $aKultura i sztuka

2.19 Literaturoznawstwo

Deskryptor „Literaturoznawstwo” stosuje się do:

 • publikacji dotyczących teorii literatury i metodologii literaturoznawstwa,
 • publikacji dotyczących poetyki i stylistyki,
 • publikacji dotyczących metodyki i historii literatury,
 • tekstów nieliterackich (w tym: listów, reportaży),
 • recenzji utworów literackich (jeżeli zawierają elementy aparatu naukowego),
 • publikacji z pogranicza literackiej zabawy i literaturoznawstwa (jeśli zawierają omówienie tekstów literackich).

 

Uwaga:

 • publikacje dotyczące antropologii, filozofii, socjologii i psychologii literatury otrzymują dodatkowo deskryptor „Literaturoznawstwo”, jeśli zawierają analizy tekstu literackiego lub odwołują się do wiedzy literaturoznawczej;
 • biografie pisarzy i poetów otrzymują dwa deskryptory "Historia" oraz „Literaturoznawstwo”;
 • prace z zakresu historii literatury otrzymują wyłącznie deskryptor „Literaturoznawstwo”;
 • podręczniki szkolne do przedmiotu „Język polski” (historia literatury), materiały metodyczne dla nauczycieli oraz publikacje dla dzieci i młodzieży otrzymują dwa deskryptory „Edukacja i pedagogika” oraz „Literaturoznawstwo”.

Przykład 198

245 10 $aSłownik postaci literackich :$bliteratura polska /$cAndrzej Z. Makowiecki.
380 __ $aKsiążki
380 __ $aPublikacje informacyjne
380 __ $aPublikacje popularnonaukowe
388 1_ $a2001-
648 _7 $a1501-1600$2DBN
648 _7 $a1601-1700$2DBN
648 _7 $a1701-1800$2DBN
648 _7 $a1801-1900$2DBN
648 _7 $a1901-2000$2DBN
648 _7 $a2001-$2DBN
650 _7 $aPostacie literackie$2DBN
650 _7 $aLiteratura polska$2DBN
655 _7 $aEncyklopedia$2DBN
658 __ $aLiteraturoznawstwo

Przykład 199

245 10 $aTeorie badań literackich /$cZofia Mitosek.
380 __ $aKsiążki
380 __ $aPublikacje dydaktyczne
380 __ $aPublikacje naukowe
385 __ $mPoziom nauczania$aSzkoły wyższe
388 1_ $a1901-2000
388 1_ $a1945-1989
388 1_ $a1989-2000
648 _7 $a500-401 p.n.e.$2DBN
648 _7 $a400-301 p.n.e.$2DBN
648 _7 $a300-201 p.n.e.$2DBN
648 _7 $a200-101 p.n.e.$2DBN
648 _7 $a100-1 p.n.e.$2DBN
648 _7 $a1-100$2DBN
648 _7 $a101-200$2DBN
648 _7 $a201-300$2DBN
648 _7 $a301-400$2DBN
648 _7 $a401-500$2DBN
648 _7 $a501-600$2DBN
648 _7 $a601-700$2DBN
648 _7 $a701-800$2DBN
648 _7 $a801-900$2DBN
648 _7 $a901-1000$2DBN
648 _7 $a1001-1100$2DBN
648 _7 $a1101-1200$2DBN
648 _7 $a1201-1300$2DBN
648 _7 $a1301-1400$2DBN
648 _7 $a1401-1500$2DBN
648 _7 $a1501-1600$2DBN
648 _7 $a1601-1700$2DBN
648 _7 $a1701-1800$2DBN
648 _7 $a1801-1900$2DBN
648 _7 $a1901-2000$2DBN
650 _7 $aTeoria literatury$2DBN
655 _7 $aPodręcznik$2DBN
658 __ $aHistoria
658 __ $aLiteraturoznawstwo

Przykład 200

245 10 $aSześć przechadzek po lesie fikcji /$cUmberto Eco ; przełożył Jerzy Jarniewicz.
380 __ $aKsiążki
380 __ $aPublikacje naukowe
388 1_ $a1901-2000
388 1_ $a1989-2000
650 _7 $aNarracja$2DBN
650 _7 $aFikcja literacka$2DBN
655 _7 $aEsej$2DBN
658 __ $aLiteraturoznawstwo

Przykład 201

245 10 $aJak napisać powieść kryminalną /$cLesley Grant-Adamson ; przełożył Michał Rusinek ; posłowie Joanna Chmielewska.
380 __ $aKsiążki
380 __ $aPoradniki i przewodniki
388 1_ $a1901-2000
388 1_ $a1989-2000
650 _7 $aTwórcze pisanie$2DBN
650 _7 $aKryminał$2DBN
650 _7 $aPowieść$2DBN
655 _7 $aPoradnik$2DBN
658 __ $aHobby i czas wolny
658 __ $aLiteraturoznawstwo

Przykład 202

245 10 $aMetodyka literatury.$nT. 1 /$cwyboru dokonały i wstępem poprzedziły Jadwiga Pachecka, Anna Piątkowska, Katarzyna Sałkiewicz ; [z prac Instytutu Literatury Polskiej Wydziału Polonistyki].
380 __ $aKsiążki
380 __ $aPublikacje dydaktyczne
385 __ $mPoziom nauczania$aSzkoły wyższe
388 1_ $a1901-2000
388 1_ $a1989-2000
388 1_ $a2001-
650 _7 $aJęzyk polski (przedmiot szkolny)$2DBN
650 _7 $aLiteratura$2DBN
650 _7 $aNauczanie$2DBN
655 _7 $aAntologia$2DBN
655 _7 $aPodręcznik$2DBN
658 __ $aEdukacja i pedagogika
658 __ $aLiteraturoznawstwo

Przykład 203

245 10 $aŚwiat w słowach i obrazach 3 : język polski : podręcznik do gimnazjum /$cWitold Bobiński.
380 __ $aKsiążki
380 __ $aPublikacje dydaktyczne
385 __ $mPoziom nauczania$aGimnazja
385 __ $mPoziom nauczania$aKlasa 3.
388 1_ $a2001-
648 _7 $a1801-1900$2DBN
648 _7 $a1901-2000$2DBN
648 _7 $a2001-$2DBN
650 _7 $aJęzyk polski (przedmiot szkolny)$2DBN
655 __ $aPodręcznik$2DBN
658 __ $aEdukacja i pedagogika
658 __ $aHistoria
658 __ $aKultura i sztuka
658 __ $aLiteraturoznawstwo

Przykład 204

245 10 $aTeoria listu /$cStefania Skwarczyńska ; na podstawie lwowskiego pierwodruku opracowali Elżbieta Feliksiak i Mariusz Leś.
380 __ $aKsiążki
380 __ $aPublikacje naukowe
388 1_ $a1901-2000
388 1_ $a1918-1939
650 _7 $aListy$2DBN
650 _7 $aTeoria literatury$2DBN
655 _7 $aMonografia$2DBN
658 __ $aLiteraturoznawstwo

Przykład 205

245 10 $aMelancholia, opętanie, nałóg :$bromantyczne i poromantyczne figury natchnienia jako choroby w wierszach Tomasza Różyckiego /$cAnna Sólna ; Uniwersytet Techniczno-Humanistyczny im. K. Pułaskiego.
380 __ $aArtykuły
380 __ $aPublikacje naukowe
388 1_ $a2001-
600 17 $aRóżycki, Tomasz$d(1970- )$2DBN
648 _7 $a1901-2000$2DBN
648 _7 $a1989-2000$2DBN
648 _7 $a2001-$2DBN
650 _7 $aIronia romantyczna$2DBN
650 _7 $aLiteratura polska$2DBN
650 _7 $aPoezja$2DBN
650 _7 $aPsychoanaliza$2DBN
655 _7 $aArtykuł problemowy$2DBN
655 _7 $aArtykuł z pracy zbiorowej$2DBN
658 __ $aLiteraturoznawstwo

Przykład 206

245 10 $aCudowne i pożyteczne :$bo znaczeniach i wartościach baśni /$cBruno Bettelheim ; przełożyła, wprowadzeniem, objaśnieniami i posłowiem opatrzyła Danuta Danek.
380 __ $aKsiążki
380 __ $aPublikacje naukowe
388 1_ $a1901-2000
388 1_ $a1945-1989
650 _7 $aBajka i baśń$2DBN
650 _7 $aPsychoanaliza$2DBN
650 _7 $aDziecko$2DBN
655 _7 $aMonografia$2DBN
658 __ $aLiteraturoznawstwo
658 __ $aPsychologia

Przykład 207

245 10 $aWilliam Szekspir :$bbiografia ilustrowana /$cAnthony Holden ; przełożył Wacław Sadkowski.
380 __ $aKsiążki
380 __ $aAlbumy i książki artystyczne
380 __ $aPublikacje popularnonaukowe
388 1_ $a2001-
600 17 $aShakespeare, William$d(1564-1616)$2DBN
648 _7 $a1501-1600$2DBN
648 _7 $a1601-1700$2DBN
650 _7 $aMalarstwo$2DBN
650 _7 $aDramaturdzy$2DBN
651 _7 $aAnglia (Wielka Brytania)$2DBN
655 _7 $aAlbum$2DBN
655 _7 $aBiografia$2DBN
658 __ $aHistoria
658 __ $aLiteraturoznawstwo

2.20 Matematyka

Deskryptor „Matematyka” stosuje się do publikacji dotyczących:

 • wszystkich działów matematyki (w tym: algebry, analizy matematycznej, geometrii, logiki, matematyki dyskretnej, matematyki stosowanej, statystyki matematycznej i rachunku prawdopodobieństwa oraz topologii).

 

Uwaga:

 • prace dotyczące historii matematyki otrzymują trzy deskryptory „Historia”, „Matematyka” oraz „Nauka i badania”;
 • biografie matematyków otrzymują dwa deskryptory „Historia” oraz „Matematyka”;
 • podręczniki szkolne do przedmiotu „Matematyka”, materiały metodyczne dla nauczycieli oraz publikacje dla dzieci i młodzieży otrzymują dwa deskryptory „Edukacja i pedagogika” oraz „Matematyka”.

Przykład 208

245 10 $aZłożony ruch ciepła w stanie nieustalonym w żywności o niejednorodnym składzie /$cAntoni Ryniecki, Jolanta Wawrzyniak.
380 __ $aKsiążki
380 __ $aPublikacje naukowe
385 __ $mPoziom nauczania$aSzkoły wyższe
388 1_ $a2001-
650 _7 $aWymiana cieplna$2DBN
650 _7 $aŻywność$2DBN
650 _7 $aModele matematyczne$2DBN
655 _7 $aMateriały pomocnicze$2DBN
658 __ $aFizyka i astronomia
658 __ $aMatematyka

Przykład 209

245 10 $aAlgebra i teoria grafów dla studentów politechnik /$cAdam Marlewski ; Politechnika Poznańska.
380 __ $aKsiążki
380 __ $aPublikacje dydaktyczne
380 __ $aPublikacje naukowe
385 __ $mPoziom nauczania$aSzkoły wyższe
388 1_ $a1901-2000
388 1_ $a1945-1989
650 _7 $aAlgebra$2DBN
650 _7 $aGrafy$2DBN
650 _7 $aTeoria mnogości$2DBN
655 _7 $aPodręcznik$2DBN
658 __ $aMatematyka

Przykład 210 

245 10 $aPunktowa optymalność kryterium Diniego zbieżności szeregów Fouriera /$cArtur Figurski.
380 __ $aArtykuły
380 __ $aPublikacje naukowe
388 1_ $a2001-
650 _7 $aAnaliza harmoniczna$2DBN
650 _7 $aSzereg Fouriera$2DBN
650 _7 $aTeoria decyzji$2DBN
650 _7 $aTwierdzenie Diniego$2DBN
655 _7 $aArtykuł problemowy$2DBN
655 _7 $aArtykuł z czasopisma naukowego$2DBN
658 __ $aMatematyka

Przykład 211

245 10 $aBóg i geometria :$bgdy przestrzeń była Bogiem /$cMichał Heller.
380 __ $aKsiążki
380 __ $aPublikacje popularnonaukowe
388 1_ $a2001-
648 _7 $a500-401 p.n.e.$2DBN
648 _7 $a400-301 p.n.e.$2DBN
648 _7 $a300-201 p.n.e.$2DBN
648 _7 $a200-101 p.n.e.$2DBN
648 _7 $a100-1 p.n.e.$2DBN
648 _7 $a1-100$2DBN
648 _7 $a101-200$2DBN
648 _7 $a201-300$2DBN
648 _7 $a301-400$2DBN
648 _7 $a401-500$2DBN
648 _7 $a501-600$2DBN
648 _7 $a601-700$2DBN
648 _7 $a701-800$2DBN
648 _7 $a801-900$2DBN
648 _7 $a901-1000$2DBN
648 _7 $a1001-1100$2DBN
648 _7 $a1101-1200$2DBN
648 _7 $a1201-1300$2DBN
648 _7 $a1301-1400$2DBN
648 _7 $a1401-1500$2DBN
648 _7 $a1501-1600$2DBN
648 _7 $a1601-1700$2DBN
650 _7 $aFilozofia$2DBN
650 _7 $aGeometria$2DBN
655 _7 $aMonografia$2DBN
658 __ $aFilozofia i etyka
658 __ $aHistoria
658 __ $aMatematyka
658 __ $aNauka i badania
658 __ $aReligia i duchowość

Przykład 212

245 10 $aLogika i teoria mnogości /$cKrzysztof Wiktorowicz.
380 __ $aKsiążki
380 __ $aPublikacje dydaktyczne
385 __ $mPoziom nauczania$aSzkoły wyższe
388 1_ $a2001-
650 _7 $aLogika matematyczna$2DBN
650 _7 $aTeoria mnogości$2DBN
655 _7 $aMateriały pomocnicze$2DBN
658 __ $aMatematyka

Przykład 213

245 10 $aModelowanie hydrochemiczne jako element oceny przydatności odpadów górnictwa podziemnego w budownictwie drogowym /$cBożena Rakwic.
380 __ $aKsiążki
380 __ $aPublikacje naukowe
388 1_ $a2001-
648 _7 $a2001-$2DBN
650 _7 $aCiecze$2DBN
650 _7 $aOdpady górnicze$2DBN
650 _7 $aDoświadczenia$2DBN
650 _7 $aDrogi$2DBN
650 _7 $aMateriały budowlane$2DBN
650 _7 $aMetale ciężkie$2DBN
650 _7 $aWęgiel kamienny$2DBN
650 _7 $aModelowanie matematyczne$2DBN
651 _7 $aPolska$2DBN
655 _7 $aRaport z badań$2DBN
658 __ $aChemia
658 __ $aGospodarka, ekonomia, finanse
658 __ $aMatematyka

 

2.21 Media i komunikacja społeczna

Deskryptor „Media i komunikacja społeczna” stosuje się do publikacji dotyczących:

 • prasy, radia, telewizji i Internetu;
 • teorii komunikacji społecznej i mediów.

 

Uwaga:

 • publikacje dotyczące historii prasy i innych mediów oraz biografie dziennikarzy otrzymują dwa deskryptory „Historia” oraz „Media i komunikacja społeczna”;
 • publikacje dotyczące zastosowania technik PR i mediów do kampanii oraz projektów marketingowych otrzymują dwa deskryptory „Media i komunikacja społeczna” oraz „Zarządzanie i marketing”.

Przykład 214

245 00 $aCyfrowy archeolog :$bpodręcznik promocji archeologii w nowych mediach /$cpod redakcją Szymona Zdziebłowskiego.
380 __ $aKsiążki
380 __ $aPublikacje fachowe
388 1_ $a2001-
648 _7 $a2001-$2DBN
650 _7 $aArcheologia$2DBN
650 _7 $aMarketing internetowy$2DBN
650 _7 $aPopularyzacja nauki$2DBN
655 _7 $aPoradnik$2DBN
658 __ $aInformatyka i technologie informacyjne
658 __ $aMedia i komunikacja społeczna
658 __ $aZarządzanie i marketing

Przykład 215

245 10 $aKomunikacja społeczna a wyzwania współczesności /$credaktor naukowy Dorota Majka-Rostek.
380 __ $aKsiążki
380 __ $aPublikacje naukowe
388 1_ $a2001-
648 _7 $a1901-2000$2DBN
648 _7 $a1989-2000$2DBN
648 _7 $a2001-$2DBN
650 _7 $aKomunikacja społeczna$2DBN
651 _7 $aPolska$2DBN
655 _7 $aMonografia$2DBN
655 _7 $aPraca zbiorowa$2DBN
658 __ $aMedia i komunikacja społeczna

Przykład 216

245 10 $aPrasa polska w latach 1918-1939 /$cAndrzej Paczkowski ; Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Literackich. Pracownia Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego.
380 __ $aKsiążki
380 __ $aPublikacje dydaktyczne
380 __ $aPublikacje naukowe
380 __ $mPoziom nauczania$aSzkoły wyższe
388 1_ $a1901-2000
388 1_ $a1945-1989
648 _7 $a1901-2000$2DBN
648 _7 $a1918-1939$2DBN

650 _7 $aPrasa (wydawnictwa)$2DBN
651 _7 $aPolska$2DBN

655 _7 $aArtykuł z gazety$2DBN
655 _7 $aMonografia$2DBN
655 _7 $aPodręcznik$2DBN
658 __ $aHistoria
658 __ $aMedia i komunikacja społeczna

Przykład 217

245 10 $aApokaliptycy i dostosowani :$bkomunikacja masowa i teorie kultury masowej /$cUmberto Eco; przełożył Piotr Salwa.
380 __ $aKsiążki
380 __ $aPublikacje naukowe
388 1_ $a1901-2000
388 1_ $a1945-1989
648 _7 $a1901-2000$2DBN
648 _7 $a1945-1989$2DBN
650 _7 $aKultura masowa$2DBN
650 _7 $aKomunikacja społeczna$2DBN
655 _7 $aMonografia$2DBN
658 __ $aMedia i komunikacja społeczna
658 __ $aSocjologia i społeczeństwo

Przykład 218

245 10 $aEtyka dziennikarska /$cJan Pleszczyński.
380 __ $aKsiążki
380 __ $aPublikacje fachowe
380 __ $aPublikacje naukowe
380 __ $aPublikacje dydaktyczne
385 __ $mPoziom nauczania$aSzkoły wyższe
388 1_ $a2001-
650 _7 $aEtyka dziennikarska$2DBN
655 _7 $aPodręcznik$2DBN
658 __ $aFilozofia i etyka
658 __ $aMedia i komunikacja społeczna

Przykład 219

245 10 $aKłamstwo i polityczna paranoja w kontekście wizerunkowych strategii PR i marketingu politycznego /$cAgnieszka Walecka-Rynduch ; Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie. Katedra Lingwistyki Kulturowej i Komunikacji Społecznej.
380 __ $aArtykuły
380 __ $aPublikacje naukowe
388 1_ $a2001-
648 _7 $a2001-$2DBN
650 _7 $aKłamstwo$2DBN
650 _7 $aPolityka$2DBN
650 _7 $aPublic relations$2DBN
650 _7 $aSpiskowa teoria dziejów$2DBN
650 _7 $aMarketing polityczny$2DBN
655 _7 $aArtykuł monograficzny$2DBN
655 _7 $aArtykuł z czasopisma naukowego$2DBN
658 __ $aMedia i komunikacja społeczna
658 __ $aPolityka, politologia, administracja publiczna
658 __ $aZarządzanie i marketing

Przykład 220

245 10 $aPassa /$cz Danielem Passentem rozmawia Jan Ordyński.
380 __ $aKsiążki
380 __ $aLiteratura faktu
386 __ $mPrzynależność kulturowa$aLiteratura polska
388 1_ $a2001-
648 _7 $a1901-2000$2DBN
648 _7 $a1945-1989$2DBN
648 _7 $a1989-2000$2DBN
648 _7 $a2001-$2DBN
650 14 $aPassent, Daniel$d(1938-)$2DBN
650 _7 $aDyplomaci$2DBN
650 _7 $aDziennikarze$2DBN
651 _7 $aPolska$2DBN
655 _7 $aWywiad-rzeka$2DBN
658 __ $aHistoria
658 __ $aMedia i komunikacja społeczna

2.22 Medycyna i zdrowie

Deskryptor „Medycyna i zdrowie” stosuje się do publikacji dotyczących:

 • nauk medycznych (nauk podstawowych medycyny, specjalizacji lekarskich, preparatów medycznych, doświadczeń medycznych, przyrządów, zabiegów, operacji),
 • chorób (diagnostyki, objawów, leczenia),
 • stomatologii i ortodoncji,
 • farmakologii i farmacji,
 • pielęgniarstwa i położnictwa,
 • fizjoterapii,
 • ratownictwa medycznego,
 • diagnostyki laboratoryjnej,
 • zdrowia publicznego,
 • systemu opieki zdrowotnej i zarządzania nim,
 • technologii medycznej,
 • biologii medycznej i biogerontologii,
 • prozdrowotnych i leczniczych aspektów dietetyki,
 • medycyny naturalnej i niekonwencjonalnej,
 • innych zagadnień związanych ze zdrowiem (w tym z niepełnosprawnością - aspekty medyczne, stan zdrowia, wpływ różnych czynników na zdrowie).

 

Uwaga:

 • popularne poradniki medyczne skierowane do pacjentów i ich rodzin otrzymują deskryptor „Medycyna i zdrowie”;
 • publikacje dotyczące anatomii człowieka otrzymują dwa deskryptory „Biologia” oraz „Medycyna i zdrowie”;
 • publikacje dotyczące problemów bioetycznych, związanych z badaniami i terapiami medycznymi, otrzymują dwa deskryptory „Filozofia i etyka” oraz „Medycyna i zdrowie”;
 • publikacje dotyczące psychiatrycznych i psychologicznych aspektów schorzeń psychicznych otrzymują dwa deskryptory „Medycyna i zdrowie” oraz „Psychologia”;
 • publikacje dotyczące historii medycyny i biografie lekarzy otrzymują dwa deskryptory „Historia” oraz „Medycyna i zdrowie”;
 • traktaty medyczne z epok dawnych otrzymują dwa deskryptory „Historia” oraz „Medycyna i zdrowie” - w tym przypadku w polu 655 użyty zostanie deskryptor „Traktat medyczny”.

Przykład 221

245 10 $aKrótki przewodnik po dietetycznych strategiach wspomagania treningu we wspinaczce sportowej /$cKrzysztof Sas-Nowosielski.
380 __ $aKsiążki
380 __ $aPublikacje fachowe
388 1_ $a2001-
650 _7 $aDieta$2DBN
650 _7 $aWspinaczka sportowa$2DBN
650 _7 $aŻywienie człowieka$2DBN
655 _7 $aPoradnik$2DBN
658 __ $aMedycyna i zdrowie
658 __ $aKultura fizyczna i sport

Przykład 222

245 10 $aMleko, cichy morderca /$cNand Kishare Sharma ; [przekład Ewa K. Suskiewicz].
380 __ $aKsiążki
380 __ $aPoradniki i przewodniki
388 1_ $a2001-
650 _7 $aMleko$2DBN
650 _7 $aWpływ na zdrowie$2DBN
655 _7 $aPoradnik$2DBN
658 __ $aMedycyna i zdrowie

Przykład 223

245 10 $aChemia etanolu w organizmie ludzkim /$cWojciech Kamysz.
380 __ $aArtykuły
380 __ $aPublikacje dydaktyczne
380 __ $aPublikacje fachowe
385 __ $aNauczyciele
388 1_ $a2001-
650 _7 $aAlkohol$2DBN
650 _7 $aWpływ na zdrowie$2DBN
655 _7 $aArtykuł fachowy$2DBN
655 _7 $aArtykuł z czasopisma naukowego$2DBN
658 __ $aEdukacja i pedagogika
658 __ $aMedycyna i zdrowie

Przykład 224

245 10 $aAnatomia człowieka :$b1500 pytań testowych /$cFlorian Czerwiński, Grzegorz Sławiński, Wojciech Kozik ; redakcja naukowa Florian Czerwiński.
380 __ $aKsiążki
380 __ $aPublikacje dydaktyczne
385 __ $mPoziom nauczania$aSzkoły wyższe
388 1_ $a2001-
650 _7 $aAnatomia człowieka$2DBN
655 _7 $aSprawdziany i testy$2DBN
658 __ $aBiologia
658 __ $aMedycyna i zdrowie

Przykład 225

245 10 $aZdrowie dziecka a zdrowy rozsądek jego krewnych /$cEwgenij Komarowskij ; [tłumaczenie z języka rosyjskiego Anna Kreuschner].
380 __ $aKsiążki
380 __ $aPoradniki i przewodniki
388 1_ $a2001-
650 _7 $aNiemowlę$2DBN
650 _7 $aRozwój psychofizyczny$2DBN
655 _7 $aPoradnik$2DBN
658 __ $aMedycyna i zdrowie

Przykład 226

245 10 $aOcena ryzyka operacyjnego leczenia zaćmy metodą fakoemulsyfikacji u pacjentów z zespołem rzekomego złuszczania /$cDominik Zalewski ; Gdański Uniwersytet Medyczny.
380 __ $aKsiążki
380 __ $aPublikacje naukowe
388 1_ $a2001-
648 _7 $a2001-$2DBN
650 _7 $aZaćma$2DBN
650 _7 $aZabiegi chirurgiczne$2DBN
650 _7 $aZespół rzekomego złuszczenia (PEX)$2DBN
650 _7 $aFakoemulsyfikacja$2DBN
650 _7 $aRyzyko medyczne$2DBN
651 _7 $aPolska$2DBN
655 _7 $aRozprawa doktorska$2DBN
655 _7 $aRaport z badań$2DBN
658 __ $aMedycyna i zdrowie

Przykład 227

245 10 $aDieta ketogenna :$bkiedy nie pomagają leki przeciwpadaczkowe /$cMagdalena Dudzińska.
380 __ $aKsiążki
380 __ $aPoradniki i przewodniki
385 __ $aChorzy i niepełnosprawni
388 1_ $a2001-
650 _7 $aPadaczka$2DBN
650 _7 $aDziecko$2DBN
650 _7 $aDieta niskowęglowodanowa$2DBN
650 _7 $aLeczenie$2DBN
655 _7 $aPoradnik$2DBN
658 __ $aMedycyna i zdrowie

Przykład 228

245 00 $aPsychiatria w praktyce ratownika medycznego /$credaktor naukowy Jan Jaracz, Amelia Patrzała.
380 __ $aKsiążki
380 __ $aPublikacje fachowe
385 __ $aRatownicy medyczni
388 1_ $a2001-
650 _7 $aPsychiatria$2DBN
650 _7 $aRatownictwo medyczne$2DBN
655 _7 $aPodręcznik$2DBN
658 __ $aMedycyna i zdrowie

Przykład 229

245 10 $aŻycie w pobliżu turbin wiatrowych, ich wpływ na zdrowie :$bprzegląd piśmiennictwa /$cKrystyna Pawlas, Natalia Pawlas, Marta Boroń ; Pracownia Hałasu i Audiologii. Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu, Pracownia Toksykologii Genetycznej. Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu, Katedra i Zakład Higieny. Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu.
380 __ $aArtykuły
380 __ $aPublikacje naukowe
388 1_ $a2001-
648 _7 $a2001-$2DBN
650 _7 $aChoroba wibroakustyczna (VAD)$2DBN
650 _7 $aSyndrom turbin wiatrowych (STW)$2DBN
650 _7 $aTurbiny wiatrowe$2DBN
650 _7 $aWpływ na zdrowie$2DBN
655 _7 $aArtykuł z czasopisma naukowego$2DBN
655 _7 $aStan badań$2DBN
658 __ $aMedycyna i zdrowie

Przykład 230

245 10 $aPrawne, etyczne i moralne aspekty eutanazji, a opinia na ten temat wśród wybranych grup medycznych /$cEdyta Olczyk ; promotor Ryszard Pękała ; Wyższa Szkoła Medyczna w Legnicy.
380 __ $aE-booki
380 __ $aPublikacje naukowe
388 1_ $a2001-
648 _7 $a2001-$2DBN
650 _7 $aEutanazja$2DBN
650 _7 $aZawody medyczne$2DBN
651 _7 $aPolska$2DBN
655 _7 $aPraca dyplomowa$2DBN
658 __ $aFilozofia i etyka
658 __ $aMedycyna i zdrowie
658 __ $aPrawo i wymiar sprawiedliwości

Przykład 231

245 10 $aUzdrawiający szamanizm :$bw kręgu medycyny szamanistycznej /$cMarielu Lörler ; [tłumaczenie z języka niemieckiego Monika Dziedzic].
380 __ $aKsiążki
380 __ $aPoradniki i przewodniki
388 1_ $a1901-2000
388 1_ $a1989-2000
650 _7 $aSzamanizm$2DBN
650 _7 $aMedycyna niekonwencjonalna$2DBN
655 _7 $aPoradnik$2DBN
658 __ $aMedycyna i zdrowie
658 __ $aReligia i duchowość

Przykład 232

245 10 $aRośliny zielarskie od zarania dziejów po trzecie tysiąclecie /$cJerzy Lutomski.
380 __ $aArtykuły
380 __ $aPublikacje naukowe
388 1_ $a2001-
648 _7 $a1901-2000$2DBN
650 _7 $aLeki ziołowe$2DBN
650 _7 $aZielarstwo$2DBN
651 _7 $aPolska$2DBN
655 _7 $aArtykuł problemowy$2DBN
655 _7 $aArtykuł z czasopisma naukowego$2DBN
658 __ $aMedycyna i zdrowie
658 __ $aRolnictwo i leśnictwo

Przykład 233 

245 10 $aSchizofrenia /$cAntoni Kępiński ; posłowie Andrzej Cechnicki.
380 __ $aKsiążki
380 __ $aPublikacje popularnonaukowe
388 1_ $a1901-2000
388 1_ $a1945-1989
650 _7 $aPsychiatria humanistyczna$2DBN
650 _7 $aSchizofrenia$2DBN
655 _7 $aMonografia$2DBN
658 __ $aMedycyna i zdrowie
658 __ $aPsychologia

2.23 Nauka i badania

Deskryptor „Nauka i badania” stosuje się do publikacji dotyczących:

 • historii, teorii i organizacji badań naukowych oraz struktur akademickich (uczelni wyższych);
 • prac naukowych z zakresu historii nauki (także uczelni wyższych);
 • publikacji informacyjnych i promocyjnych (informatorów i składów osobowych uczelni).

 

Uwaga:

 • publikacje dotyczące historii nauki lub historii szkolnictwa wyższego otrzymują dwa deskryptory „Historia” oraz „Nauka i badania”;
 • biografie poszczególnych uczonych otrzymują dwa deskryptory: „Historia” oraz deskryptor wyrażający pole działania osoby.

 

Deskryptora „Nauka i badania” nie stosuje się do:

 • publikacji naukowych innych niż naukoznawcze i dotyczące historii nauki.

Przykład 234

245 00 $aOd naukowej inspiracji do innowacji w przedsiębiorstwie :$bpraktyczna aplikacja wiedzy Asystentów Innowacji /$cpod redakcją Marzeny Szewczuk-Stępień i Małgorzaty Adamskiej.
380 __ $aKsiążki
380 __ $aPublikacje naukowe
388 1_ $a2001-
648 _7 $a2001-$2DBN
650 _7 $aInnowacje$2DBN
650 _7 $aMałe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP)$2DBN
650 _7 $aTransfer technologii$2DBN
651 _7 $aWojewództwo opolskie (1999- )$2DBN
655 _7 $aStudium przypadku$2DBN
655 _7 $aPraca zbiorowa$2DBN
658 __ $aGospodarka, ekonomia, finanse
658 __ $aNauka i badania

Przykład 235

245 10 $aPróba krytycznej oceny dorobku geograficznego i krajoznawczego Wincentego Pola /$cKrystyna A. Harasimiuk ; Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej.
380 __ $aArtykuły
380 __ $aPublikacje naukowe
388 1_ $a2001-
600 17 $aPol, Wincenty$d(1807-1872)$2DBN
648 _7 $a1801-1900$2DBN
650 _7 $aGeografia$2DBN
650 _7 $aKrajoznawstwo$2DBN
651 _7 $aPolska$2DBN
655 _7 $aArtykuł monograficzny$2DBN
655 _7 $aArtykuł z pracy zbiorowej$2DBN
658 __ $aHistoria
658 __ $aNauka i badania

Przykład 236

245 10 $aUniwersytet Mikołaja Kopernika Toruń /$c[tekst: Jan Bełkot].
380 __ $aDruki ulotne
380 __ $aPublikacje promocyjne
388 1_ $a1901-2000
388 1_ $a1989-2000
610 27 $aUniwersytet Mikołaja Kopernika (Toruń)$2DBN
648 _7 $a1901-2000$2DBN
648 _7 $a1989-2000$2DBN
650 _7 $aSzkoły wyższe$2DBN
651 _7 $aToruń (woj. kujawsko-pomorskie)$2DBN
655 _7 $aInformator$2DBN
658 __ $aNauka i badania

Przykład 237

245 10 $aUniversitas rossica :$bkoncepcja rosyjskiego uniwersytetu 1863-1917 /$cJoanna Schiller ; Instytut Historii Nauki PAN, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
380 __ $aKsiążki
380 __ $aPublikacje naukowe
388 1_ $a2001-
648 _7 $a1801-1900$2DBN
648 _7 $a1901-2000$2DBN
648 _7 $a1901-1914$2DBN
648 _7 $a1914-1918$2DBN
650 _7 $aSzkoły wyższe$2DBN
651 _7 $aRosja$2DBN
655 _7 $aMonografia$2DBN
658 __ $aHistoria
658 __ $aNauka i badania

Przykład 238

245 10 $aDlaczego geografia jest w „B" :$bkilka uwag związanych z ostatnią kategoryzacją jednostek naukowych /$cJerzy Bański.
380 __ $aArtykuł
388 1_ $a2001-
648 _7 $a2001-$2DBN
650 _7 $aKategoryzacja jednostek naukowych$2DBN
651 _7 $aPolska$2DBN
655 _7 $aArtykuł z czasopisma naukowego$2DBN
655 _7 $aKomentarz$2DBN
658 __ $aNauka i badania

2.24 Ochrona środowiska

Deskryptor „Ochrona środowiska” stosuje się do publikacji dotyczących:

 • nauk chemicznych (ochrony środowiska),
 • nauk rolniczych (kształtowania środowiska),

w tym:

 • degradacji ekosystemów, edukacji ekologicznej, monitoringu środowiska, ochrony przyrody, ochrony środowiska, odnawialnych źródeł energii, polityki ekologicznej, polityki ochrony środowiska, środowiska naturalnego, zanieczyszczeń środowiska, zarządzania środowiskiem, zarządzania środowiskowego, zmian klimatycznych i zrównoważonego rozwoju.

 

Uwaga:

 • biografie ekologów oraz publikacje dotyczące historii zmian środowiskowych i klimatu otrzymują dwa deskryptory „Ochrona środowiska” oraz „Historia”;
 • podręczniki szkolne z zakresu ekologii i ochrony środowiska, materiały metodyczne dla nauczycieli oraz publikacje dla dzieci i młodzieży otrzymują dwa deskryptory „Ochrona środowiska” oraz „Edukacja i pedagogika”.

Przykład 63

245 10 $aZagrożenie eutrofizacją wód powierzchniowych wyżyn lessowych Małopolski /$cSylwester Smoroń ; Instytut Technologiczno-Przyrodniczy. Małopolski Ośrodek Badawczy w Krakowie.
380 __ $aArtykuły
380 __ $aPublikacje naukowe
388 1_ $a2001-
648 _7 $a1901-2000$2DBN
648 _7 $a1989-2000$2DBN
648 _7 $a2001-$2DBN
650 _7 $aAzot$2DBN
650 _7 $aEutrofizacja$2DBN
650 _7 $aPotas$2DBN
650 _7 $aWody śródlądowe$2DBN
650 _7 $aWpływ na środowisko$2DBN
651 _7 $aSzreniawa (rzeka)$2DBN
655 _7 $aArtykuł z czasopisma naukowego$2DBN
655 _7 $aRaport z badań$2DBN
658 __ $aOchrona środowiska

Przykład 64

245 10 $aOchrona i kształtowanie środowiska w Turyngii ze szczególnym uwzględnieniem Zielonego Pasa /$cKrzysztof Koreleski ; Katedra Planowania, Organizacji i Ochrony Terenów Rolniczych. Uniwersytet Rolniczy w Krakowie.
380 __ $aArtykuły
388 1_ $a2001-
648 _7 $a2001-$2DBN
650 _7 $aOchrona środowiska$2DBN
650 _7 $aŻbik europejski (Felis silvestris silvestris)$2DBN
651 _7 $aZielony Pas Turyngii (ZPT)$2DBN
651 _7 $aTuryngia (Niemcy)$2DBN
655 _7 $aArtykuł z czasopisma naukowego$2DBN
655 _7 $aKomunikat$2DBN
658 __ $aOchrona środowiska

Przykład 65

245 10 $aAntropopresja ekoenergetyczna w procesie zmiany krajobrazu na przykładzie wybranych farm wiatrowych w Polsce /$cTomasz Malczyk.
380 __ $aKsiążki
380 __ $aPublikacje naukowe
388 1_ $a2001-
648 _7 $a2001-$2DBN
650 _7 $aAntropopresja$2DBN
650 _7 $aElektrownie wiatrowe$2DBN
650 _7 $aWpływ na środowisko$2DBN
650 _7 $aKrajobraz$2DBN
651 _7 $aPolska$2DBN
655 _7 $aMonografia$2DBN
658 __ $aOchrona środowiska

Przykład 66

245 10 $aWybrane zanieczyszczenia powietrza w przedszkolach Górnego Śląska /$cAnna Mainka, Elwira Zajusz-Zubek ; Katedra Ochrony Powietrza. Politechnika Śląska Gliwice.
380 __ $aArtykuły
380 __ $aPublikacje naukowe
388 1_ $a2001-
648 _7 $a2001-$2DBN
650 _7 $aZanieczyszczenie powietrza$2DBN
650 _7 $aPowietrze wewnętrzne$2DBN
650 _7 $aPrzedszkola$2DBN
651 _7 $aGliwice (woj. śląskie)$2DBN
651 _7 $aPrzezchlebie (woj. śląskie)$2DBN
651 _7 $aŚwiętoszowice (woj. śląskie)$2DBN
655 _7 $aArtykuł z pracy zbiorowej$2DBN
655 _7 $aRaport z badań$2DBN
658 __ $aOchrona środowiska

Przykład 67

245 00 $aOsiedle mieszkaniowe w strukturze przyrodniczej miasta /$cpod redakcją Barbary Szulczewskiej.
380 __ $aKsiążki
380 __ $aPublikacje naukowe
388 1_ $a2001-
648 _7 $a2001-$2DBN
650 _7 $aMiasta$2DBN
650 _7 $aOsiedle mieszkaniowe$2DBN
650 _7 $aGospodarka przestrzenna$2DBN
650 _7 $aTereny zielone$2DBN
655 _7 $aMonografia$2DBN
655 _7 $aPraca zbiorowa$2DBN
658 __ $aArchitektura i budownictwo
658 __ $aOchrona środowiska

Przykład 68

245 10 $aPrzyrodnicze aspekty bezpiecznego budownictwa /$cJan Jeż.
380 __ $aKsiążki
380 __ $aPublikacje dydaktyczne
385 __ $mPoziom nauczania$aSzkoły wyższe
388 1_ $a1901-2000
388 1_ $a1989-2000
650 _7 $aBudownictwo$2DBN
650 _7 $aPrzyroda$2DBN
650 _7 $aŚrodowisko człowieka$2DBN
655 _7 $aPodręcznik$2DBN
658 __ $aArchitektura i budownictwo
658 __ $aOchrona środowiska

Przykład 69

245 00 $aEkonomiczna jazda samochodem i jej wpływ na środowisko : $b ekojazda : monografia /$cMariusz Zbyszyński, Tomasz Kamiński, Cezary Krysiuk, Izabella Mitraszewska, Ewa Odachowska, Bartosz Zakrzewski.
380 __ $aKsiążki
380 __ $aPublikacje naukowe
388 1_ $a2001-
648 _7 $a2001-$2DBN
650 _7 $aEkojazda$2DBN
650 _7 $aKierowanie pojazdami$2DBN
650 _7 $aTransport samochodowy$2DBN
650 _7 $aWpływ na środowisko$2DBN
655 _7 $aMonografia$2DBN
655 _7 $aPraca zbiorowa$2DBN
658 __ $aOchrona środowiska
658 __ $aTransport i logistyka

Przykład 70

245 10 $aZagospodarowanie turystyczne i jego wpływ na środowisko przyrodnicze strefy brzegowej Jeziora Białego /$cRenata Krukowska, Mirosław Krukowski ; Zakład Geografii Regionalnej i Turyzmu, Zakład Kartografii i Geomatyki Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
380 __ $aArtykuły
380 __ $aPublikacje naukowe
388 1_ $a2001-
648 _7 $a2001-$2DBN
650 _7 $aStrefa brzegowa$2DBN
650 _7 $aTurystyka$2DBN
650 _7 $aWpływ na środowisko$2DBN
651 _7 $aJezioro Białe (woj. lubelskie)$2DBN
655 _7 $aArtykuł z pracy zbiorowej$2DBN
655 _7 $aRaport z badań$2DBN
658 __ $aOchrona środowiska$2DBN

Przykład 71

245 10 $aWpływ na środowisko wytwarzania energii elektrycznej w elektrowniach opalanych węglem kamiennym /$cStanisław Urban, Maciej Dzikuć ; Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Instytut Nauk Ekonomicznych. Katedra Ekonomiki i Gospodarki Żywnościowej, Uniwersytet Zielonogórski. Wydział Ekonomii i Zarządzania. Katedra Zarządzania Bezpieczeństwem.
380 __ $aArtykuły
380 __ $aPublikacje naukowe
388 1_ $a2001-
648 _7 $a2001-$2DBN
610 27 $aElektrownia Dolna Odra$2DBN
610 27 $aElektrownia Opole$2DBN
650 _7 $aElektrownie węglowe$2DBN
650 _7 $aWpływ na środowisko$2DBN
650 _7 $aWpływ na zdrowie$2DBN
651 _7 $aBrzezie (woj. opolskie)$2DBN
651 _7 $aNowe Czarnowo (woj. zachodniopomorskie)$2DBN
655 _7 $aArtykuł z czasopisma naukowego$2DBN
655 _7 $aRaport z badań$2DBN
658 __ $aOchrona środowiska

2.25 Opieka nad zwierzętami i weterynaria

Deskryptor „Opieka nad zwierzętami i weterynaria” stosuje się do publikacji dotyczących:

 • medycyny weterynaryjnej (w tym: chorób wszystkich zwierząt, służby weterynaryjnej);
 • hodowli i opieki nad zwierzętami (w tym: zwierzętami rasowymi, domowymi, rybami akwariowymi);
 • ratowania i ochrony życia zwierząt dzikich.

 

Uwaga:

 • biografie weterynarzy i publikacje dotyczące historii weterynarii otrzymują dwa deskryptory „Historia” oraz „Opieka nad zwierzętami i weterynaria”.

 

Deskryptora „Opieka nad zwierzętami i weterynaria” nie stosuje się do publikacji dotyczących:

 • gatunkowej ochrony zwierząt (forma ochrony przyrody).
  Otrzymują one deskryptor „Ochrona środowiska”;
 • zwierząt hodowanych w gospodarstwie rolnym w celu prowadzenia produkcji towarowej lub pozyskania siły pociągowej.
  Otrzymują one deskryptor „Rolnictwo i leśnictwo”;
 • badań laboratoryjnych i naukowych prowadzonych na zwierzętach.
  Otrzymują one deskryptor „Biologia”.

Przykład 239

245 10 $aPatologia i terapia szczegółowa chorób wewnętrznych zwierząt domowych.$nCz. 1,$pSchorzenia przewodu pokarmowego, schorzenia inwazyjne przewodu pokarmowego, schorzenia przemiany materii /$cBronisław Gancarz ; Uniwersytet Wrocławski.
380 __ $aKsiążki
380 __ $aPublikacje dydaktyczne
385 __ $mPoziom nauczania$aSzkoły wyższe
388 1_ $a1901-2000
388 1_ $a1945-1989
650 _7 $aPrzemiana materii$2DBN
650 _7 $aUkład trawienny$2DBN
650 _7 $aZwierzęta domowe$2DBN
650 _7 $aChoroby zwierząt$2DBN
650 _7 $aLeczenie$2DBN
655 _7 $aPodręcznik$2DBN
658 __ $aOpieka nad zwierzętami i weterynaria

Przykład 240

245 10 $aMój pies /$cAmanda O'Neill ; [tłumaczenie Marta Markowska].
380 __ $aKsiążki
380 __ $aPublikacje informacyjne
388 1_ $a2001-
650 _7 $aPsy$2DBN
650 _7 $aRasy zwierząt$2DBN
655 _7 $aPoradnik$2DBN
655 _7 $aPublikacja bogato ilustrowana$2DBN
658 __ $aOpieka nad zwierzętami i weterynaria

Przykład 241

245 10 $aSanitarno-weterynaryjne badanie zwierząt rzeźnych i mięsa :$bmateriały do ćwiczeń i wykładów z higieny zwierząt rzeźnych i mięsa /$cLech Wartenberg.
380 __ $aKsiążki
380 __ $aPublikacje dydaktyczne
385 __ $mPoziom nauczania$aSzkoły wyższe
388 1_ $a1901-2000
388 1_ $a1945-1989
650 _7 $aMięso$2DBN
650 _7 $aKontrola sanitarna$2DBN
650 _7 $aRzeźnictwo$2DBN
655 _7 $aMateriały pomocnicze$2DBN
658 __ $aOpieka nad zwierzętami i weterynaria
658 __ $aRolnictwo i leśnictwo

Przykład 242

245 10 $aWitamina C w żywieniu psów i kotów.$nCz. 1 /$cAdam Mirowski ; Zakład Histologii i Embriologii. Katedra Nauk Morfologicznych. Wydział Medycyny Weterynaryjnej SGGW, Warszawa.
380 __ $aArtykuły
380 __ $aPublikacje fachowe
388 1_ $a2001-
650 _7 $aPsy$2DBN
650 _7 $aKoty$2DBN
650 _7 $aWitamina C (kwas askorbinowy)$2DBN
650 _7 $aWpływ na zdrowie$2DBN
655 _7 $aArtykuł przeglądowy$2DBN
655 _7 $aArtykuł z czasopisma fachowego$2DBN
658 __ $aOpieka nad zwierzętami i weterynaria

Przykład 243

245 10 $aImmunogenność szczepów z rodzaju Aeromonas :$bdoświadczalne szczepionki przeciwko MAI/MAS karpi /$cLeszek Guz.
380 __ $aKsiążki
380 __ $aPublikacje naukowe
388 1_ $a2001-
650 _7 $aAeromonas$2DBN
650 _7 $aAntygeny i przeciwciała$2DBN
650 _7 $aDoświadczenia$2DBN
650 _7 $aMAI / MAS karpi$2DBN
650 _7 $aProfilaktyka$2DBN
650 _7 $aSzczepionki$2DBN
655 _7 $aMonografia$2DBN
655 _7 $aRozprawa habilitacyjna$2DBN
658 __ $aOpieka nad zwierzętami i weterynaria

Przykład 244

245 10 $aOrzecznictwo lekarsko-weterynaryjne /$copracowanie na podstawie wykładów Tadeusz Żuliński.
380 __ $aKsiążki
380 __ $aPublikacje fachowe
650 _7 $aOrzecznictwo weterynaryjne$2DBN
651 _7 $aPolska$2DBN
655 _7 $aPoradnik$2DBN
658 __ $aOpieka nad zwierzętami i weterynaria
658 __ $aPrawo i wymiar sprawiedliwości

Przykład 245

245 00 $aPrzyjaciele ze schroniska :$b50 lat Schronisko dla Zwierząt /$c[redakcja Jan Gładysiak].
380 __ $aDruki ulotne
380 __ $aPublikacje promocyjne
388 1_ $a2001-
610 27 $aSchronisko dla Bezdomnych Zwierząt (Poznań)$2DBN
648 _7 $a2001-$2DBN
650 _7 $aAdopcja zwierząt$2DBN
655 _7 $aBroszura$2DBN
658 __ $aOpieka nad zwierzętami i weterynaria

Przykład 246

245 00 $aKronika Służby Weterynaryjnej województwa katowickiego :$b1945-1965 /$c[redakcja Karol Węglorz].
380 __ $aKsiążki
380 __ $aPublikacje informacyjne
388 1_ $a1901-2000
388 1_ $a1945-1989
648 _7 $a1901-2000$2DBN
648 _7 $a1945-1989$2DBN
650 _7 $aSłużba weterynaryjna$2DBN
651 _7 $aWojewództwo katowickie (1950-1975)$2DBN
655 _7 $aKronika$2DBN
658 __ $aHistoria
658 __ $aOpieka nad zwierzętami i weterynaria

2.26 Polityka, politologia, administracja publiczna

Deskryptor „Polityka, politologia, administracja publiczna” stosuje się do publikacji dotyczących:

 • politologii,
 • administracji publicznej i samorządowej,
 • dystrybucji funduszy publicznych i europejskich,
 • stosunków międzynarodowych,
 • organizacji międzynarodowych i europeistyki,
 • aktualnych wydarzeń politycznych,
 • polityk prowadzonych przez państwo i samorządy w różnych sferach życia (w tym: polityki rolnej, edukacyjnej, transportowej, obronnej, budżetowej, energetycznej, językowej, klimatycznej, społecznej i opieki społecznej).

 

Uwaga:

 • podręczniki szkolne do wiedzy o społeczeństwie otrzymują dwa deskryptory „Edukacja i pedagogika” oraz „Polityka, politologia, administracja publiczna”;
 • publikacje poświęcone marketingowi politycznemu otrzymują dwa deskryptory „Polityka, politologia, administracja publiczna” oraz „Zarządzanie i marketing”;
 • biografie polityków i publikacje dotyczące historii politologii otrzymują dwa deskryptory „Historia” oraz „Polityka, politologia, administracja publiczna”.

Przykład 247

245 10 $aRole Unii Europejskiej w regionie Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu /$cJustyna Zając.
380 __ $aKsiążki
380 __ $aPublikacje naukowe
388 1_ $a2001-
610 27 $aUnia Europejska (UE)$2DBN
648 _7 $a1901-2000$2DBN
648 _7 $a1945-1989$2DBN
648 _7 $a1989-2000$2DBN
648 _7 $a2001-$2DBN
650 _7 $aPolityka międzynarodowa$2DBN
650 _7 $aWspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa UE$2DBN
651 _7 $aAfryka Północna$2DBN
651 _7 $aBliski Wschód$2DBN
655 _7 $aMonografia$2DBN
658 __ $aPolityka, politologia, administracja publiczna

Przykład 248

245 10 $aSystem konstytucyjny Irlandii /$cWawrzyniec Konarski.
380 __ $aKsiążki
380 __ $aPublikacje naukowe
388 1_ $a2001-
648 _7 $a1901-2000$2DBN
648 _7 $a2001-$2DBN
650 _7 $aUstrój polityczny$2DBN
651 _7 $aIrlandia$2DBN
655 _7 $aMonografia$2DBN
658 __ $aHistoria
658 __ $aPolityka, politologia, administracja publiczna

Przykład 249

245 10 $aAkredytacja w życiu społecznym i politycznym /$cMirosław Karwat ; Instytut Nauk Politycznych. Uniwersytet Warszawski.
380 __ $aKsiążki
380 __ $aPublikacje naukowe
388 1_ $a2001-
650 _7 $aManipulacja (psychologia)$2DBN
650 _7 $aSocjotechnika$2DBN
655 _7 $aMonografia$2DBN
658 __ $aPolityka, politologia, administracja publiczna
658 __ $aSocjologia i społeczeństwo

Przykład 250

245 10 $aNad Tamizą i nad Wisłą /$cElżbieta Królikowska-Avis.
380 __ $aArtykuły
388 1_ $a2001-
648 _7 $a1901-2000$2DBN
648 _7 $a2001-$2DBN
650 _7 $aMecenat państwowy$2DBN
650 _7 $aKino$2DBN
651 _7 $aWielka Brytania$2DBN
655 _7 $aArtykuł z czasopisma kulturalnego$2DBN
658 __ $aPolityka, politologia, administracja publiczna

Przykład 251

245 10 $aPolityka językowa w zakresie nauczania pierwszego języka obcego w wielojęzycznym kraju na przykładzie Szwajcarii :$binspirujące doświadczenia /$cAgnieszka Stępkowska ; Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego, Poznań.
380 __ $aArtykuły
380 __ $aPublikacje naukowe
388 1_ $a2001-
648 _7 $a2001-$2DBN
650 _7 $aPolityka edukacyjna$2DBN
650 _7 $aPolityka językowa$2DBN
650 _7 $aJęzyk angielski$2DBN
651 _7 $aSzwajcaria$2DBN
655 _7 $aArtykuł problemowy$2DBN
655 _7 $aArtykuł z czasopisma naukowego$2DBN
658 __ $aEdukacja i pedagogika
658 __ $aPolityka, politologia, administracja publiczna

Przykład 252

245 10 $aPotencjał i polityka energetyczna euroazjatyckiej wspólnoty gospodarczej /$cŁukasz Kolatorski ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. Akademia Obrony Narodowej w Warszawie.
380 __ $aArtykuły
380 __ $aPublikacje naukowe
388 1_ $a2001-
610 27 $aEuroazjatycka Wspólnota Gospodarcza (EaWG)$2DBN
648 _7 $a1901-2000$2DBN
648 _7 $a1989-2000$2DBN
648 _7 $a2001-$2DBN
650 _7 $aPolityka energetyczna$2DBN
655 _7 $aArtykuł monograficzny$2DBN
655 _7 $aArtykuł z czasopisma naukowego$2DBN
658 __ $aGospodarka, ekonomia, finanse
658 __ $aPolityka, politologia, administracja publiczna

Przykład 253

245 10 $aDysfunkcje administracji :$bsłużba cywilna w perspektywie neoinstytucjonalnej /$cKaja Gadowska.
380 __ $aKsiążki
380 __ $aPublikacje naukowe
388 1_ $a2001-
648 _7 $a1901-2000$2DBN
648 _7 $a1989-2000$2DBN
648 _7 $a2001-$2DBN
650 _7 $aSłużba cywilna$2DBN
650 _7 $aNeoinstytucjonalizm$2DBN
651 _7 $aPolska$2DBN
655 _7 $aMonografia$2DBN
658 __ $aPolityka, politologia, administracja publiczna
658 __ $aPrawo i wymiar sprawiedliwości

Przykład 254

245 00 $aRozwój Euroregionu Beskidy IV :$bsamorządy i fundusze unijne: tworzenie ramowych warunków rozwoju : materiały międzynarodowej konferencji naukowej, Źilina 14 czerwca 2006 r. /$c[redakcja: Stanislav Štofko] ; Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej, Żilinska univerzita v Źilinie. Fakulta prevadzky a ekonomiky dopravy a spojov.
380 __ $aKsiążki
380 __ $aPublikacje naukowe
388 1_ $a2001-
610 27 $aEuroregion Beskidy$2DBN
648 _7 $a2001-$2DBN
650 _7 $aRozwój regionalny$2DBN
650 _7 $aSamorząd terytorialny$2DBN
650 _7 $aProgramy i fundusze europejskie$2DBN
650 _7 $aEuroregiony$2DBN
651 _7 $aCzechy$2DBN
651 _7 $aPolska$2DBN
651 _7 $aSłowacja$2DBN
655 _7 $aMateriały konferencyjne$2DBN
658 __ $aPolityka, politologia, administracja publiczna

Przykład 255

245 10 $aO jednym takim... :$bbiografia Jarosława Kaczyńskiego /$cPiotr Zaremba.
380 __ $aLiteratura faktu, eseje, publicystyka
386 __ $mPrzynależność kulturowa$aLiteratura polska
388 1_ $a2001-
600 17 $aJarosław Kaczyński $ d (1949- )$2DBN
648 _7 $a1901-2000$2DBN
648 _7 $a1945-1989$2DBN
648 _7 $a1989-2000$2DBN
648 _7 $a2001-$2DBN
650 _7 $aPolitycy$2DBN
650 _7 $aPolityka wewnętrzna$2DBN
651 _7 $aPolska$2DBN
655 _7 $aBiografia$2DBN
658 __ $aHistoria
658 __ $aPolityka, politologia, administracja publiczna

Przykład 256

245 10 $aSolidarność i duma /$cDonald Tusk.
380 __ $aKsiążki
380 __ $aLiteratura faktu, eseje, publicystyka
388 1_ $a2001-
600 17 $aTusk, Donald$d(1957- )$2DBN
648 _7 $a1901-2000$2DBN
648 _7 $a1945-1989$2DBN
648 _7 $a1989-2000$2DBN
648 _7 $a2001-$2DBN
650 _7 $aPolityka wewnętrzna$2DBN
651 _7 $aPolska$2DBN
655 _7 $aPamiętniki i wspomnienia$2DBN
658 __ $aHistoria
658 __ $aPolityka, politologia, administracja publiczna

Przykład 257

245 10 $aJak samorządy lokalne mogą wspierać rozwój przedsiębiorczości /$cMałgorzata Anna Saar.
380 __ $aKsiążki
380 __ $aPublikacje fachowe
388 1_ $a2001-
648 _7 $a1901-2000$2DBN
648 _7 $a1989-2000$2DBN
648 _7 $a2001-$2DBN
650 _7 $aSamorząd terytorialny$2DBN
650 _7 $aMałe i średnie przedsiębiorstwa (MSP)$2DBN
651 _7 $aPolska$2DBN
655 _7 $aOpracowanie$2DBN
658 __ $aGospodarka, ekonomia, finanse
658 __ $aPolityka, politologia, administracja publiczna

2.27 Prawo i wymiar sprawiedliwości

Deskryptor „Prawo i wymiar sprawiedliwości” stosuje się do publikacji dotyczących:

 • wszystkich dziedzin oraz gałęzi prawa (w tym: cywilnego, karnego, rolnego, budowlanego, handlowego, pracy, a także kanonicznego i wyznaniowego);
 • wszystkich etapów śledztwa i postępowania dowodowego, prokuratorskiego oraz sądowego;
 • kryminalistyki;
 • więziennictwa i penitencjarystyki.

 

Uwaga:

 • publikacje dotyczące historii prawa (w tym biografistyka) otrzymują deskryptor „Historia” oraz „Prawo i wymiar sprawiedliwości”.

Przykład 258

245 10 $aAdministracyjne prawo nieruchomości :$btabele kompetencyjne dla administracji publicznej /$cPiotr Wancke.
380 __ $aKsiążki
380 __ $aPublikacje fachowe
388 1_ $a2001-
648 _7 $a2001-$2DBN
650 _7 $aPrawo administracyjne$2DBN
650 _7 $aPrawo nieruchomości$2DBN
651 _7 $aPolska$2DBN
655 _7 $aVademecum$2DBN
658 __ $aPrawo i wymiar sprawiedliwości

Przykład 259

245 10 $aKara śmierci w świetle doświadczeń współczesnych systemów prawnych /$cMonika Mitera, Marek Zubik.
380 __ $aKsiążki
380 __ $aPublikacje naukowe
388 1_ $a1901-2000
388 1_ $a1989-2000
648 _7 $a1901-2000$2DBN
648 _7 $a1945-1989$2DBN
648 _7 $a1989-2000$2DBN
650 _7 $aKara śmierci$2DBN
650 _7 $aPrawa człowieka$2DBN
655 _7 $aMonografia$2DBN
658 __ $aPrawo i wymiar sprawiedliwości

Przykład 260

245 10 $aPrawa kobiet w aksjologii ONZ :$bnajważniejsze dokumenty równościowe /$cEwa Lisowska.
380 __ $aArtykuły
380 __ $aPublikacje naukowe
610 27 $aOrganizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ)$2DBN
648 _7 $a1901-2000$2DBN
648 _7 $a1945-1989$2DBN
650 _7 $aKonwencja w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet (CEDAW)$2DBN
650 _7 $aPrawa kobiet$2DBN
650 _7 $aRównouprawnienie płci$2DBN
650 _7 $aPrawo międzynarodowe$2DBN
655 _7 $aArtykuł z pracy zbiorowej$2DBN
658 __ $aPrawo i wymiar sprawiedliwości

Przykład 261

245 10 $aPrawo kanoniczne wsparciem dla polskiego prawa rodzinnego :$bteoretyczne podstawy i praktyczne przykłady /$cPiotr Kroczek.
380 __ $aArtykuły
380 __ $aPublikacje naukowe
388 1_ $a2001-
648 _7 $a2001-$2DBN
650 _7 $aPrawo kanoniczne$2DBN
650 _7 $aPrawo rodzinne$2DBN
651 _7 $aPolska$2DBN
655 _7 $aArtykuł monograficzny$2DBN
655 _7 $aArtykuł z czasopisma naukowego$2DBN
658 __ $aPrawo i wymiar sprawiedliwości

Przykład 262

245 10 $aMazowieckie Sądy Ziemskie (1588-1648) :$borganizacja - funkcjonowanie - postępowanie /$cAdam Moniuszko.
380 __ $aKsiążki
380 __ $aPublikacje naukowe
388 1_ $a2001-
648 _7 $a1501-1600$2DBN
648 _7 $a1601-1700$2DBN
650 _7 $aSądy ziemskie$2DBN
651 _7 $aMazowsze$2DBN
655 _7 $aMonografia$2DBN
658 __ $aHistoria
658 __ $aPrawo i wymiar sprawiedliwości

Przykład 263

245 10 $aWykorzystanie możliwości skanowania 3D w oględzinach i dokumentowaniu miejsca zdarzenia /$cLeszek Koźmiński, Marzena Brzozowska, Jacek Kościuk, Waldemar Kubisz ; Zakład Kryminalistyki Szkoły Policji w Pile, Laboratorium Skanowania i Modelowania 3D przy Instytucie Historii Architektury Sztuki i Techniki Politechniki Warszawskiej.
380 __ $aArtykuły
380 __ $aPublikacje naukowe
380 __ $aPublikacje fachowe
388 1_ $a2001-
650 _7 $aOględziny kryminalistyczne$2DBN
650 _7 $aSkaner 3D$2DBN
655 _7 $aArtykuł problemowy$2DBN
655 _7 $aArtykuł z czasopisma fachowego$2DBN
658 __ $aPrawo i wymiar sprawiedliwości

Przykład 264

245 00 $aOrzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z zakresu VAT : polska perspektywa /$credaktor naukowy Roman Namysłowski ; [poszczególne części publikacji przygotowali: Roman Namysłowski, Michał Borowski, Marcin Brzezin, Kamil Olczykowski, Marcin Zawadzki].
380 __ $aKsiążki
380 __ $aPublikacje fachowe
380 __ $aPublikacje naukowe
388 1_ $a2001-
610 27 $aEuropejski Trybunał Sprawiedliwości (ETS)$2DBN
648 _7 $a1901-2000$2DBN
648 _7 $a1945-1989$2DBN
648 _7 $a1989-2000$2DBN
648 _7 $a2001-$2DBN
648 _7 $aPrawo podatkowe$2DBN
650 _7 $aPrawo Unii Europejskiej$2DBN
650 _7 $aVAT (podatek)$2DBN
650 _7 $aOrzecznictwo$2DBN
651 _7 $aKraje Unii Europejskiej$2DBN
655 _7 $aMonografia$2DBN
658 __ $aPrawo i wymiar sprawiedliwości

Przykład 265

245 10 $aPoradnik dla policjantów pełniących służbę na drogach /$c[autorzy Ireneusz Dziugieł, Grażyna Puchalska, Kamila Zimoń] ; Komenda Główna Policji. Biuro Spraw Wewnętrznych.
380 __ $aKsiążki
380 __ $aPublikacje fachowe
385 __ $aPolicjanci
388 1_ $a2001-
648 _7 $a2001-$2DBN
650 _7 $aKorupcja$2DBN
650 _7 $aPolicja drogowa$2DBN
655 _7 $aPoradnik$2DBN
658 __ $aBezpieczeństwo i wojskowość
658 __ $aPrawo i wymiar sprawiedliwości

Przykład 266

245 00 $aKażdy człowiek ma prawa :$bilustrowana Deklaracja praw człowieka dla dzieci : przygotowana na podstawie Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka Narodów Zjednoczonych /$cze wstępem Mary Robinson ; [tłumaczenie Anna Czechowska] ; National Geographic.
380 __ $aKsiążki
380 __ $aPublikacje popularnonaukowe
385 __ $mGrupa wiekowa$aDzieci
388 1_ $a2001-
648 _7 $a1901-2000$2DBN
648 _7 $a1945-1989$2DBN
648 _7 $a1989-2000$2DBN
648 _7 $a2001-$2DBN
650 _7 $aPrawa człowieka$2DBN
650 _7 $aPrawo międzynarodowe$2DBN
650 _7 $aPowszechna deklaracja praw człowieka$2DBN
655 _7 $aOpracowanie$2DBN
658 __ $aEdukacja i pedagogika
658 __ $aPrawo i wymiar sprawiedliwości

Przykład 267

245 10 $aKonstytucyjno-prawne aspekty kompetencji samorządu terytorialnego w zakresie ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego /$cAnna Gołębiowska.
380 __ $aArtykuł
380 __ $aPublikacje naukowe
388 1_ $a2001-
648 _7 $a2001-$2DBN
650 _7 $aBezpieczeństwo publiczne$2DBN
650 _7 $aSamorząd terytorialny$2DBN
651 _7 $aPolska$2DBN
655 _7 $aArtykuł problemowy$2DBN
655 _7 $aArtykuł z pracy zbiorowej$2DBN
658 __ $aPrawo i wymiar sprawiedliwości

2.28 Psychologia

Deskryptor „Psychologia” stosuje się do publikacji dotyczących:

 • wszystkich działów psychologii (w tym: psychologii poznawczej, społecznej, wychowawczej, rozwojowej, uczenia się, emocji, motywacji, osobowości, różnic indywidualnych, psychopatologii i psychoterapii).

 

Uwaga:

 • publikacje dotyczące zaburzeń psychicznych omawianych w kategoriach psychologicznych otrzymują deskryptor „Psychologia”;
 • publikacje dotyczące oddziaływania farmakologicznego i zaburzeń na poziomie neuronalnym otrzymują dwa deskryptory „Medycyna i zdrowie” oraz „Psychologia”;
 • biografie psychologów otrzymują dwa deskryptory „Historia” oraz „Psychologia”.

 

Deskryptora „Psychologia” nie stosuje się do:

 • publikacji dotyczących zaburzeń psychicznych, rozpatrywanych wyłącznie z perspektywy psychiatrycznej i neurologicznej.
  Otrzymują one deskryptor „Medycyna i zdrowie”;
 • popularnych poradników, nie odwołujących się wyraźnie do teorii psychologicznych, nie posiadających bibliografii i obszernych partii analitycznych.
  Otrzymują one jeden, lub więcej, z następujących deskryptorów: „Praca, kariera, pieniądze”, „Rodzina, relacje międzyludzkie”, „Rozwój osobisty”.

Przykład 268

245 10 $aTeorie osobowości /$cCalvin S. Hall, Gardner Lindzey, John B. Campbell ; [przetłumaczyli Joanna Kowalczewska, Józef Radzicki, Michał Zagrodzki].
380 __ $aKsiążki
380 __ $aPublikacje dydaktyczne
380 __ $aPublikacje naukowe
385 __ $mPoziom nauczania$aSzkoły wyższe
388 1_ $a1901-2000
388 1_ $a1945-1989
648 _7 $a1801-1900$2DBN
648 _7 $a1901-2000$2DBN
650 _7 $aOsobowość$2DBN
650 _7 $aTeoria$2DBN
655 _7 $aPodręcznik$2DBN
658 __ $aHistoria
658 __ $aPsychologia

Przykład 269

245 10 $aCzłowiek istota społeczna /$cElliot Aronson oraz Joshua Aronson ; przełożył Józef Radzicki.
380 __ $aKsiążki
380 __ $aPublikacje dydaktyczne
380 __ $aPublikacje naukowe
385 __ $mPoziom nauczania$aSzkoły wyższe
388 1_ $a1901-2000
388 1_ $a1945-1989
650 _7 $aDysonans poznawczy$2DBN
650 _7 $aPsychologia społeczna$2DBN
655 _7 $aPodręcznik$2DBN
658 __ $aPsychologia
658 __ $aSocjologia i społeczeństwo

Przykład 270

245 10 $aSłownik psychologiczny /$cJózef Pieter ; [redakcja naukowa Ewa Pieter-Kania].
380 __ $aKsiążki
380 __ $aPublikacje informacyjne
380 __ $aPublikacje naukowe
388 1_ $a1901-2000
388 1_ $a1945-1989
388 1_ $a2001-
650 _7 $aPsychologia$2DBN
655 _7 $aEncyklopedia$2DBN
658 __ $aPsychologia

Przykład 271

245 10 $aPodręcznik do metody Rorschacha /$cMaria Grzywak-Kaczyńska ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Katedra Psychologii Wychowawczej i Rodziny KUL.
380 __ $aKsiążki
380 __ $aPublikacje fachowe
388 1_ $a1901-2000
388 1_ $a1945-1989
650 _7 $aTest Rorschacha (test psychologiczny)$2DBN
655 _7 $aPodręcznik$2DBN
658 __ $aPsychologia

Przykład 272

245 10 $aWywieranie wpływu na ludzi :$bteoria i praktyka /$cRobert B. Cialdini ; przekład Bogdan Wojciszke.
380 __ $aKsiążki
380 __ $aPoradniki i przewodniki
388 1_ $a1901-2000
388 1_ $a1989-2000
650 _7 $aSocjotechnika$2DBN
650 _7 $aRelacje interpersonalne$2DBN
655 _7 $aPoradnik$2DBN
658 __ $aPsychologia
658 __ $aRozwój osobisty

Przykład 273

245 10 $aCzłowiek w teatrze życia codziennego /$cErving Goffman ; przełożyli Helena Datner-Śpiewak i Paweł Śpiewak ; opracował i słowem wstępnym opatrzył Jerzy Szacki.
380 __ $aKsiążki
380 __ $aPublikacje naukowe
388 1_ $a1901-2000
388 1_ $a1945-1989
650 _7 $aZachowanie$2DBN
650 _7 $aŻycie codzienne$2DBN
655 _7 $aMonografia$2DBN
658 __ $aEtnologia i antropologia kulturowa
658 __ $aPsychologia
658 __ $aSocjologia i społeczeństwo

Przykład 274

245 10 $aZaburzenia rozwoju uczniów a niepowodzenia szkolne /$cHalina Spionek.
380 __ $aKsiążki
380 __ $aPublikacje naukowe
388 1_ $a1901-2000
388 1_ $a1945-1989
648 _7 $a1901-2000$2DBN
648 _7 $a1945-1989$2DBN
650 _7 $aUczniowie$2DBN
650 _7 $aRozwój psychofizyczny$2DBN
650 _7 $aNiepowodzenia szkolne$2DBN
650 _7 $aSzkoły podstawowe$2DBN
651 _7 $aPolska$2DBN
655 _7 $aMonografia$2DBN
658 __ $aEdukacja i pedagogika
658 __ $aPsychologia

Przykład 275

245 10 $aWola sensu :$bzałożenia i zastosowanie logoterapii /$cViktor E. Frankl ; przełożyła Aleksandra Wolnicka.
380 __ $aKsiążki
380 __ $aPublikacje naukowe
388 1_ $a1901-2000
388 1_ $a1945-1989
650 _7 $aLogoterapia$2DBN
655 _7 $aMonografia$2DBN
658 __ $aFilozofia i etyka
658 __ $aPsychologia

Przykład 276

245 10 $aTrzy studia.$n1-2,$pDojrzewanie na Samoa ; Dorastanie na Nowej Gwinei.$n3,$pPłeć i charakter w trzech społecznościach pierwotnych /$cMargaret Mead ; przełożyła [z angielskiego] Ewa Życieńska ; [konsultacja naukowa Krystyna Czerniewska ; słowo wstępne Franz Boas].
380 __ $aKsiążki
380 __ $aPublikacje naukowe
388 1_ $a1901-2000
388 1_ $a1918-1939
648 1_ $a1901-2000$2DBN
648 1_ $a1918-1939$2DBN
650 _7 $aArapeszowie (plemię)$2DBN
650 _7 $aManus (plemię)$2DBN
650 _7 $aMundugumorowie (plemię)$2DBN
650 _7 $aTchambuli (plemię)$2DBN
650 _7 $aPłeć kulturowa$2DBN
651 _7 $aNowa Gwinea$2DBN
651 _7 $aSamoa$2DBN
655 _7 $aMonografia$2DBN
658 __ $aEtnografia i antropologia kulturowa
658 __ $aPsychologia

Przykład 277

245 10 $aSchizofrenia /$cAntoni Kępiński ; posłowie Andrzej Cechnicki.fen
380 __ $aKsiążki
380 __ $aPublikacje popularnonaukowe
388 1_ $a1901-2000
388 1_ $a1945-1989
650 _7 $aPsychiatria humanistyczna$2DBN
650 _7 $aSchizofrenia$2DBN
655 _7 $aMonografia$2DBN
658 __ $aMedycyna i zdrowie
658 __ $aPsychologia

2.29 Religia i duchowość

Deskryptor „Religia i duchowość” stosuje się do publikacji dotyczących:

 • teologii;
 • religioznawstwa;
 • narracji i symboliki zawartych w systemach wierzeń;
 • problematyki socjologicznej, antropologicznej, psychologicznej, medycznej, ekonomicznej, prawnej czy politycznej ujętej z punktu widzenia wiary;
 • ezoteryki, magii, astrologii;
 • zjawisk nadnaturalnych, nieosadzonych w systemie wierzeń żadnej z uznanych religii (w tym: ufologii, numerologii, tarota, horoskopów, wróżb, różdżkarstwa);
 • sekt;
 • ateizmu.

 

Deskryptor „Religia i duchowość” otrzymują również:

 • księgi święte, apokryfy i inne teksty religijne wszystkich wyznań (żywych i martwych);
 • publikacje służące do sprawowania kultu (księgi liturgiczne, modlitewniki);
 • poradniki zawodowe dla kapłanów i katechetów.

 

Uwaga:

 • publikacje dotyczące interpretacji dzieł sztuki religijnej i literatury religijnej otrzymują deskryptor „Religia i duchowość”;
 • biografie postaci związanych z poszczególnymi wyznaniami otrzymują dwa deskryptory „Historia” oraz „Religia i duchowość”;
 • podręczniki szkolne do przedmiotu „Religia” i materiały metodyczne dla nauczycieli oraz publikacje dla dzieci i młodzieży otrzymują dwa deskryptory „Edukacja i pedagogika” oraz „Religia i duchowość.

Przykład 278

245 00 $aStatystyka diecezji kościoła katolickiego w Polsce 1992-2004 :$bpraca zbiorowa /$cpod redakcją Lucjana Adamczuka, Witolda Zdaniewicza, Sławomira H. Zaręby.
380 __ $aKsiążki
380 __ $aPublikacje informacyjne
388 1_ $a2001-
610 27 $aKościół katolicki$2DBN
648 _7 $a1901-2000$2DBN
648 _7 $a1989-2000$2DBN
648 _7 $a2001-$2DBN
650 _7 $aDiecezje$2DBN
651 _7 $aPolska$2DBN
655 _7 $aDane statystyczne$2DBN
655 _7 $aPraca zbiorowa$2DBN
658 __ $aHistoria
658 __ $aReligia i duchowość
658 __ $aSocjologia i społeczeństwo

Przykład 279

245 10 $aJahwe Bogiem Izraela :$bzarys starotestamentowej teologii Boga /$cManfred Uglorz.
380 __ $aKsiążki
380 __ $aPublikacje naukowe
388 1_ $a2001-
630 07 $aBiblia$pST$2DBN
650 _7 $aTeologia$2DBN
650 _7 $aJudaizm$2DBN
655 _7 $aMonografia$2DBN
658 __ $aReligia i duchowość

Przykład 280

245 10 $aO praktyce duchowej wiśisztadwaita-wedanty :$bstudium koncepcji bhakti i prapatti u wybranych myślicieli tradycji /$cHalina Marlewicz.
380 __ $aKsiążki
380 __ $aPublikacje naukowe
388 1_ $a2001-
600 07 $aRamanudźa$d(1017-1137)$2DBN
600 17 $aWaradaguru, Watsja$d(ca 1165- ca 1272)$2DBN
648 _7 $a1001-1100$2DBN
648 _7 $a1101-1200$2DBN
648 _7 $a1201–1300$2DBN
650 _7 $aBhakti (hinduizm)$2DBN
650 _7 $aPrapatti (hinduizm)$2DBN
650 _7 $aSaranagati (hinduizm)$2DBN
650 _7 $aWiśisztadwajta (hinduizm)$2DBN
650 _7 $aFilozofia$2DBN
651 _7 $aIndie$2DBN
655 _7 $aMonografia$2DBN
658 __ $aFilozofia i etyka
658 __ $aHistoria
658 __ $aReligia i duchowość

Przykład 281

245 10 $aWierzchowce Bogów :$bmotyw konia w wierzeniach Słowian i Skandynawów /$cAgnieszka Łukaszyk.
380 __ $aKsiążki
380 __ $aPublikacje naukowe
388 1_ $a2001-
648 _7 $a801-900$2DBN
648 _7 $a901-1000$2DBN
648 _7 $a1001-1100$2DBN
648 _7 $a1101-1200$2DBN
648 _7 $a1201-1300$2DBN
650 _7 $aIkonografia$2DBN
650 _7 $aKoń$2DBN
650 _7 $aMitologia$2DBN
650 _7 $aMotywy i toposy$2DBN
650 _7 $aSztuka$2DBN
650 _7 $aSkandynawowie$2DBN
650 _7 $aSłowianie$2DBN
658 __ $aArcheologia
658 __ $aEtnologia i antropologia kulturowa
658 __ $aHistoria
658 __ $aKultura i sztuka
658 __ $aReligia i duchowość

Przykład 282

245 00 $aPodręcznik do religii prawosławnej :$bgimnazjum : klasa 2 : praca zbiorowa /$cpod redakcją Izabeli Kochan ; Prawosławna Diecezja Lubelsko-Chełmska.
380 __ $aKsiążki
380 __ $aPublikacje dydaktyczne
385 __ $mPoziom nauczania$aGimnazja
385 __ $mPoziom nauczania$aKlasa 2
388 1_ $a2001-
648 _7 $a1-100$2DBN
648 _7 $a101-200$2DBN
648 _7 $a201-300$2DBN
648 _7 $a301-400$2DBN
648 _7 $a401-500$2DBN
648 _7 $a501-600$2DBN
648 _7 $a601-700$2DBN
648 _7 $a701-800$2DBN
648 _7 $a801-900$2DBN
648 _7 $a901-1000$2DBN
648 _7 $a1001-1100$2DBN
648 _7 $a1101-1200$2DBN
648 _7 $a1201-1300$2DBN
648 _7 $a1301-1400$2DBN
648 _7 $a1401-1500$2DBN
648 _7 $a1501-1600$2DBN
648 _7 $a1601-1700$2DBN
648 _7 $a1701-1800$2DBN
648 _7 $a1801-1900$2DBN
648 _7 $a1901-2000$2DBN
650 _7 $aPrawosławie$2DBN
650 _7 $aReligia (przedmiot szkolny)$2DBN
655 _7 $aPodręcznik$2DBN
658 __ $aEdukacja i pedagogika
658 __ $aHistoria
658 __ $aReligia i duchowość

Przykład 283

245 10 $aReligia a globalizacja /$cAnna Mrozek-Dumanowska.
380 __ $aKsiążki
380 __ $aPublikacje naukowe
388 1_ $a2001-
648 _7 $a1901-2000$2DBN
648 _7 $a1945-1989$2DBN
648 _7 $a1989-2000$2DBN
648 _7 $a2001-$2DBN
650 _7 $aGlobalizacja$2DBN
650 _7 $aPostmodernizm$2DBN
650 _7 $aReligia$2DBN
655 _7 $aMonografia$2DBN
658 __ $aReligia i duchowość
658 __ $aSocjologia i społeczeństwo

Przykład 284

245 10 $aPalestyna - ojczyzna proroków :$btopografia biblijnych krain geograficznych /$cMichał Adamski.
380 __ $aArtykuły
380 __ $aPublikacje naukowe
388 1_ $a2001-
650 _7 $aGeografia biblijna$2DBN
651 _7 $aZiemia Święta$2DBN
655 _7 $aArtykuł problemowy$2DBN
655 _7 $aArtykuł z czasopisma naukowego$2DBN
658 __ $aReligia i duchowość

Przykład 285

245 00 $aOd bólu po stracie do nadziei życia :$bpogrzeb dziecka poronionego /$credaktor Jan Dziedzic, Piotr Guzdek.
380 __ $aKsiążki
380 __ $aPublikacje naukowe
388 1_ $a2001-
650 _7 $aPoronienie$2DBN
650 _7 $aŻałoba$2DBN
650 _7 $aKatolicyzm$2DBN
655 _7 $aMonografia$2DBN
655 _7 $aPraca zbiorowa$2DBN
658 __ $aReligia i duchowość

Przykład 286

245 00 $aSztuka relacji międzyludzkich :$bmiłość, małżeństwo, rodzina : praca zbiorowa /$cpod redakcją Józefa Augustyna.
380 __ $aKsiążki
380 __ $aPoradniki i przewodniki
388 1_ $a2001-
650 _7 $aMałżeństwo$2DBN
650 _7 $aMiłość$2DBN
650 _7 $aRodzina$2DBN
650 _7 $aWychowanie$2DBN
650 _7 $aKatolicyzm$2DBN
655 _7 $aPoradnik$2DBN
655 _7 $aPraca zbiorowa$2DBN
658 __ $aFilozofia i etyka
658 __ $aReligia i duchowość
658 __ $aRodzina, relacje międzyludzkie

Przykład 287

245 10 $aSerial „Dr House” jako „laboratorium wiary” /$cArtur Turemka.
380 __ $aKsiążki
380 __ $aPublikacje popularnonaukowe
388 1_ $a2001-
630 07 $aHouse, M.D. (serial filmowy)$2DBN
648 _7 $a2001-$2DBN
650 _7 $aFilm amerykański$2DBN
650 _7 $aSerial filmowy$2DBN
650 _7 $aTeologia$2DBN
655 _7 $aOpracowanie$2DBN
658 __ $aFilozofia i etyka
658 __ $aReligia i duchowość

Przykład 288

245 10 $aSztuka sakralna jako spotkanie z Bogiem i Tradycją /$cDominik Kubicki.
380 __ $aArtykuły
380 __ $aPublikacje popularnonaukowe
388 1_ $a2001-
650 _7 $aKościoły i kaplice$2DBN
650 _7 $aLiturgia katolicka$2DBN
650 _7 $aWyposażenie$2DBN
655 _7 $aArtykuł z czasopisma fachowego$2DBN
655 _7 $aOpracowanie$2DBN
658 __ $aKultura i sztuka
658 __ $aReligia i duchowość

Przykład 289

245 10 $a50 mitów o ateizmie /$cRussell Blackford, Udo Schüklenk ; przełożył Piotr J. Szwajcer.
380 __ $aKsiążki
380 __ $aPublikacje popularnonaukowe
388 1_ $a2001-
650 _7 $aAteizm$2DBN
650 _7 $aStereotyp$2DBN
655 _7 $aOpracowanie$2DBN
658 __ $aReligia i duchowość

Przykład 290

245 10 $aJakie cuda czyni ksiądz Popiełuszko /$cMilena Kindziuk.
380 __ $aArtykuły
380 __ $aPublikacje religijne
388 1_ $a2001-
600 07 $aJerzy Popiełuszko$c(błogosławiony ;$d1947-1984)$2DBN
648 _7 $a2001-$2DBN
650 _7 $aCuda$2DBN
650 _7 $aKatolicyzm$2DBN
651 _7 $aPolska$2DBN
655 _7 $aArtykuł z czasopisma religijnego$2DBN
658 __ $aReligia i duchowość

2.30 Rolnictwo i leśnictwo

Deskryptor „Rolnictwo i leśnictwo” stosuje się do publikacji dotyczących:

 • nauk rolniczych i leśnych,
 • pozyskiwania produktów roślinnych i zwierzęcych dzięki uprawie roślin,
 • chowu i hodowli zwierząt,
 • agronomii,
 • chemii i inżynierii rolniczej,
 • ogrodnictwa i ochrony roślin,
 • rybactwa i rybołówstwa,
 • technologii żywności i żywienia,
 • leśnictwa i drzewnictwa,

 

Deskryptora „Rolnictwo i leśnictwo” nie stosuje się do publikacji dotyczących:

 • ekonomiki rolnictwa.
  Otrzymują one deskryptor „Gospodarka, ekonomia, finanse”.

Przykład 291

245 10 $aPlanowanie i organizacja pracy hodowlanej :$bmateriały do ćwiczeń /$cTomasz Strabel, Katarzyna Rzewuska.
380 __ $aKsiążki
380 __ $aPublikacje dydaktyczne
385 __ $mPoziom nauczania$aSzkoły wyższe
388 1_ $a2001-
650 _7 $aKrzyżowanie zwierząt$2DBN
650 _7 $aHodowla zwierząt$2DBN
650 _7 $aZwierzęta gospodarskie$2DBN
655 _7 $aMateriały pomocnicze$2DBN
658 __ $aRolnictwo i leśnictwo

Przykład 292

245 10 $aReakcja warzyw szklarniowych, uprawianych w torfie wysokim, na zróżnicowane nawożenie NPKMg /$cTadeusz Pudelski.
380 __ $aKsiążki
380 __ $aPublikacje naukowe
388 1_ $a1901-2000
388 1_ $a1945-1989
648 _7 $a1901-2000$2DBN
648 _7 $a1945-1989$2DBN
650 _7 $aNawozy sztuczne$2DBN
650 _7 $aTorf$2DBN
650 _7 $aWarzywa$2DBN
650 _7 $aUprawy pod osłonami$2DBN
651 _7 $aPolska$2DBN
655 _7 $aRozprawa habilitacyjna$2DBN
655 _7 $aRaport z badań$2DBN
658 __ $aRolnictwo i leśnictwo

Przykład 293

245 00 $aAgrobieszczady '2000 :$bmateriały z sympozjum, Lesko 30 VI-2 VII 2000.
380 __ $aKsiążki
380 __ $aPublikacje naukowe
388 1_ $a1901-2000
388 1_ $a1989-2000
648 _7 $a1901-2000$2DBN
648 _7 $a1989-2000$2DBN
650 _7 $aHodowla zierząt$2DBN
650 _7 $aPrzyroda$2DBN
650 _7 $aBydło simentalskie$2DBN
651 _7 $aBieszczady$2DBN
655 _7 $aMateriały konferencyjne$2DBN
655 _7 $aPraca zbiorowa$2DBN
658 __ $aOchrona środowiska
658 __ $aRolnictwo i leśnictwo

Przykład 294

245 00 $aPołowy i stan zasobów dorszy i storni w Bałtyku : (1980-1990)/$c[redakcja Maria Radecka].
380 __ $aKsiążki
380 __ $aPublikacje naukowe
388 1_ $a1901-2000
388 1_ $a1989-2000
648 _7 $a1901-2000$2DBN
648 _7 $a1945-1989$2DBN
648 _7 $a1989-2000$2DBN
650 _7 $aDorsz$2DBN
650 _7 $aFlądra$2DBN
650 _7 $aRybołówstwo$2DBN
651 _7 $aMorze Bałtyckie$2DBN
651 _7 $aPolska$2DBN
655 _7 $aRaport z badań$2DBN
658 __ $aRolnictwo i leśnictwo

Przykład 295

245 10 $aWpływ nawożenia azotowego i warunków przechowywania na skład chemiczny oraz wartość konsumpcyjną i użytkową bulw różnych odmian ziemniaków /$cIlona Rogozińska.
380 __ $aKsiążki
380 __ $aPublikacje naukowe
388 1_ $a1901-2000
388 1_ $a1945-1989
648 _7 $a1901-2000$2DBN
648 _7 $a1945-1989$2DBN
650 _7 $aJakość produktu$2DBN
650 _7 $aNawozy azotowe$2DBN
650 _7 $aZiemniak$2DBN
650 _7 $aMagazynowanie$2DBN
651 _7 $aPolska$2DBN
655 _7 $aRaport z badań$2DBN
658 __ $aChemia
658 __ $aRolnictwo i leśnictwo

Przykład 296

245 10 $aBadania nad efektywnością antybiotyków stosowanych do odkażania materiału siewnego /$cWojciech Piotrowski.
380 __ $aKsiążki
380 __ $aPublikacje naukowe
388 1_ $a1901-2000
388 1_ $a1945-1989
648 _7 $a1901-2000$2DBN
648 _7 $a1945-1989$2DBN
650 _7 $aAntybiotyki$2DBN
650 _7 $aDezynfekcja$2DBN
650 _7 $aNasiona$2DBN
651 _7 $aPolska$2DBN
655 _7 $aRaport z badań$2DBN
658 __ $aRolnictwo i leśnictwo

Przykład 297

245 10 $aWykorzystanie zdjęć satelitarnych do oceny wskaźników wegetacji obszarów łąkowych /$cMonika Tomaszewska, Instytut Geodezji i Kartografii w Warszawie. Centrum Teledetekcji.
380 __ $aKsiążki
380 __ $aPublikacje naukowe
388 1_ $a2001-
648 _7 $a2001-$2DBN
650 _7 $aFotografia satelitarna$2DBN
650 _7 $aŁąki i pastwiska$2DBN
650 _7 $aUprawa roślin$2DBN
655 _7 $aMateriały konferencyjne$2DBN
655 _7 $aKomunikat$2DBN
658 __ $aRolnictwo i leśnictwo

Przykład 298

245 10 $aStudia biometryczno-hodowlane.$nCz. 1,$pO metodzie dyskryminacji wielocechowych populacji hodowlanych buraków cukrowych /$cZygmunt Nawrocki.
380 __ $aKsiążki
380 __ $aArtykuł
388 1_ $a1901-2000
388 1_ $a1945-1989
648 _7 $a1901-2000$2DBN
648 _7 $a1945-1989$2DBN
650 _7 $aBiometria$2DBN
650 _7 $aBurak cukrowy$2DBN
650 _7 $aOdmiany$2DBN
651 _7 $aPolska$2DBN
655 _7 $aRaport z badań$2DBN
658 __ $aRolnictwo i leśnictwo

Przykład 299

245 10 $aPomiar finansowego wsparcia rolnictwa w krajach OECD /$cBarbara Wieliczko.
380 __ $aKsiążki
380 __ $aPublikacje naukowe
610 27 $aOrganizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)$2DBN
648 _7 $a1901-2000$2DBN
648 _7 $a1945-1989$2DBN
648 _7 $a1989-2000$2DBN
648 _7 $a2001-$2DBN
650 _7 $aDotacja$2DBN
650 _7 $aPolityka rolna$2DBN
650 _7 $aWskaźnik wsparcia producentów (PSE)$2DBN
650 _7 $aZagregowany wskaźnik wsparcia (AMS)$2DBN
655 _7 $aOpracowanie$2DBN
658 __ $aGospodarka, ekonomia, finanse
658 __ $aRolnictwo i leśnictwo

2.31 Socjologia i społeczeństwo

Deskryptor „Socjologia i społeczeństwo” stosuje się do publikacji dotyczących:

 • wszystkich specjalizacji socjologii (w tym: socjologii organizacji, kultury, pracy, nauki, prawa, polityki, wiedzy, zmiany społecznej, socjolingwistyki, badań ilościowych i jakościowych);
 • statystyki i demografii.

 

Uwaga:

 • publikacje o tematyce historycznej otrzymują deskryptor „Socjologia i społeczeństwo” jedynie, gdy przedmiotem pracy są struktury i zjawiska społeczne, bądź stosowana jest metodologia socjologiczna;
 • publikacje dotyczące socjolingwistyki otrzymują dwa deskryptory „Językoznawstwo” oraz „Socjologia i społeczeństwo”;
 • publikacje dotyczące geografii społecznej i ekonomicznej otrzymują dwa lub trzy deskryptory: „Geografia i nauki o Ziemi”, „Socjologia i społeczeństwo” i/lub „Gospodarka, ekonomia, finanse”;
 • w połączeniu z innymi deskryptorami „Socjologia i społeczeństwo” może wyrażać metodologię socjologiczną użytą do badania zagadnienia opisanego w publikacji.

 

Deskryptora „Socjologia i społeczeństwo” nie stosuje się do:

 • publikacji historycznych, dotyczących mikrohistorii i życia codziennego.
  Otrzymują one deskryptor „Etnologia i antropologia kulturowa” - w większości przypadków pisane są przy użyciu metodologii antropologicznej.

Przykład 300

245 10 $aSztuka leniuchowania :$bo szczęściu nicnierobienia /$cUlrich Schnabel ; przełożył Viktor Grotowicz.
380 __ $aKsiążki
380 __ $aPublikacje popularnonaukowe
388 1_ $a2001-
650 _7 $aCzas wolny$2DBN
650 _7 $aOdpoczynek$2DBN
655 _7 $aMonografia$2DBN
658 __ $aSocjologia i społeczeństwo

Przykład 301

245 10 $aAktywne społeczeństwo :$bteoria procesów społecznych i politycznych /$cAmitai Etizoni ; przełożył Stanisław Burdziej.
380 __ $aKsiążki
380 __ $aPublikacje dydaktyczne
380 __ $aPublikacje naukowe
385 __ $mPoziom nauczania$aSzkoły wyższe
388 1_ $a1901-2000
388 1_ $a1945-1989
650 _7 $aProcesy społeczne$2DBN
650 _7 $aKomunitaryzm $2DBN
655 _7 $aMonografia$2DBN
655 _7 $aPodręcznik$2DBN
658 __ $aSocjologia i społeczeństwo

Przykład 302

245 10 $aBezrobocie jako zjawisko dezorganizujące życie społeczne i rodzinne /$cZygmunt Markocki.
380 __ $aArtykuł
380 __ $aPublikacje naukowe
388 1_ $a2001-
648 _7 $a1901-2000$2DBN
648 _7 $a1989-2000$2DBN
648 _7 $a2001-$2DBN
650 _7 $aBezrobocie$2DBN
650 _7 $aRodzina$2DBN
651 _7 $aPolska$2DBN
655 _7 $aArtykuł problemowy$2DBN
655 _7 $aArtykuł z czasopisma naukowego$2DBN
658 __ $aSocjologia i społeczeństwo

Przykład 303

245 10 $aSocjologia wizualna :$bfotografia jako metoda badawcza /$cPiotr Sztompka.
380 __ $aKsiążki
380 __ $aPublikacje dydaktyczne
380 __ $aPublikacje naukowe
385 __ $mPoziom nauczania$aSzkoły wyższe
388 1_ $a2001-
650 _7 $aSocjologia wizualna$2DBN
650 _7 $aMetodologia$2DBN
650 _7 $aFotografia$2DBN
655 _7 $aMonografia$2DBN
655 _7 $aPodręcznik$2DBN
658 __ $aSocjologia i społeczeństwo

Przykład 304

245 10 $aLiderzy i działacze o idei trzeciego sektora w Polsce /$cIlona Iłowiecka-Tańska.
380 __ $aKsiążki
380 __ $aPublikacje naukowe
388 1_ $a2001-
648 _7 $a1901-2000$2DBN
648 _7 $a1989-2000$2DBN
650 _7 $aOrganizacje pozarządowe (NGO)$2DBN
650 _7 $aSpołecznicy$2DBN
650 _7 $aSpołeczeństwo obywatelskie$2DBN
651 _7 $aPolska$2DBN
655 _7 $aMonografia$2DBN
658 __ $aSocjologia i społeczeństwo

Przykład 305

245 00 $aStatystyczny drogowskaz.$n1,$pPraktyczne wprowadzenie do wnioskowania statystycznego /$cpod redakcją Sylwii Bedyńskiej, Marzeny Cypryańskiej.
380 __ $aKsiążki
380 __ $aPublikacje dydaktyczne
385 __ $mPoziom nauczania$aSzkoły wyższe
388 1_ $a2001-
650 _7 $aSPSS (program komputerowy)$2DBN
650 _7 $aStatystyka$2DBN
650 _7 $aAnaliza danych$2DBN
650 _7 $aProgramy komputerowe$2DBN
655 _7 $aPodręcznik$2DBN
655 _7 $aPraca zbiorowa$2DBN
658 __ $aInformatyka i technologie informacyjne
658 __ $aSocjologia i społeczeństwo

Przykład 306

245 10 $aObiegi społeczne literatury a problem publiczności /$cStefan Żółkiewski.
380 __ $aArtykuł
380 __ $aPublikacje naukowe
388 1_ $a1901-2000
388 1_ $a1945-1989
650 _7 $aCzytelnictwo$2DBN
650 _7 $aSpołeczny obieg książki$2DBN
655 _7 $aArtykuł problemowy$2DBN

655 _7 $aArtykuł z czasopisma naukowego$2DBN
658 __ $aLiteraturoznawstwo
658 __ $aSocjologia i społeczeństwo

Przykład 307

245 00 $aProfilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych w samorządach lokalnych w 2003 i 2004 roku :$bzestawienia statystyczne /$c[Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych].
380 __ $aKsiążki
380 __ $aPublikacje informacyjne
388 1_ $a2001-
648 _7 $a2001-$2DBN
650 _7 $aSamorząd gminny$2DBN
650 _7 $aAlkoholizm$2DBN
650 _7 $aProfilaktyka$2DBN
650 _7 $aZwalczanie [Rozwiązywanie problemów]$2DBN
651 _7 $aPolska$2DBN
655 _7 $aDane statystyczne$2DBN
658 __ $aPolityka, politologia, administracja publiczna
658 __ $aSocjologia i społeczeństwo

Przykład 308

245 10 $aNarodziny inteligencji 1750-1831 /$cMaciej Janowski.
380 __ $aKsiążki
380 __ $aPublikacje naukowe
388 1_ $a2001-
648 _7 $a1701-1800$2DBN
648 _7 $a1801-1900$2DBN
650 _7 $aInteligencja (klasa społeczna)$2DBN
651 _7 $aPolska$2DBN
655 _7 $aMonografia$2DBN
658 __ $aHistoria
658 __ $aSocjologia i społeczeństwo

Przykład 309

245 10 $aO procesie cywilizacji :$banalizy socjo- i psychogenetyczne /$cNorbert Elias ; przełożył Tadeusz Zabłudowski i Kamil Markiewicz.
380 __ $aKsiążki
380 __ $aPublikacje naukowe
388 1_ $a1901-2000
388 1_ $a1918-1939
648 _7 $a1101-1200$2DBN
648 _7 $a1201-1300$2DBN
648 _7 $a1301-1400$2DBN
648 _7 $a1401-1500$2DBN
648 _7 $a1501-1600$2DBN
648 _7 $a1601-1700$2DBN
648 _7 $a1701-1800$2DBN
648 _7 $a1801-1900$2DBN
650 _7 $aObyczaje$2DBN
650 _7 $aProcesy społeczne$2DBN
651 _7 $aEuropa Zachodnia$2DBN
655 _7 $aMonografia$2DBN
658 __ $aHistoria
658 __ $aSocjologia i społeczeństwo

Przykład 310 

245 00 $aStatystyka diecezji kościoła katolickiego w Polsce 1992-2004 :$bpraca zbiorowa /$cpod redakcją Lucjana Adamczuka, Witolda Zdaniewicza, Sławomira H. Zaręby.
380 __ $aKsiążki
380 __ $aPublikacje informacyjne
388 1_ $a2001-
610 27 $aKościół katolicki$2DBN
648 _7 $a1901-2000$2DBN
648 _7 $a1989-2000$2DBN
648 _7 $a2001-$2DBN
650 _7 $aDiecezje$2DBN
651 _7 $aPolska$2DBN
655 _7 $aDane statystyczne$2DBN
655 _7 $aPraca zbiorowa$2DBN
658 __ $aHistoria
658 __ $aReligia i duchowość
658 __ $aSocjologia i społeczeństwo

2.32 Transport i logistyka

Deskryptor „Transport i logistyka” stosuje się do publikacji dotyczących:

 • transportu (wodnego - żeglugi; lądowego - kołowego i szynowego; powietrznego - lotnictwa; rurociągowego);
 • użytkowania i budowy obiektów transportowych (w tym: lotnisk, dróg, mostów, portów, przejść granicznych, środków transportu);
 • astronautyki;
 • logistyki, przechowalnictwa i magazynowania;
 • telekomunikacji i poczty.

 

Uwaga:

 • publikacje dotyczące budowy dróg, mostów, lotnisk oraz portów mogą otrzymać dwa deskryptory „Architektura i budownictwo” oraz „Transport i logistyka”;
 • publikacje dotyczące budownictwa komunikacyjnego otrzymują dwa deskryptory „Inżynieria i technika” oraz „Transport i logistyka”;
 • publikacje dotyczące historii transportu i logistyki otrzymują dwa deskryptory „Historia” oraz „Transport i logistyka”.

Przykład 311

245 10 $aDuże miasta wybierają ruch po szynach, małe inwestują w autobusy /$cMariusz Szulc.
380 __ $aArtykuły
388 1_ $a2001-
648 _7 $a2001-$2DBN
650 _7 $aKomunikacja miejska$2DBN
651 _7 $aBiałystok (woj. podlaskie)$2DBN
651 _7 $aKraków (woj. małopolskie)$2DBN
651 _7 $aOpole (woj. opolskie)$2DBN
651 _7 $aLublin (woj. lubelskie)$2DBN
651 _7 $aWarszawa (woj. mazowieckie)$2DBN
655 _7 $aArtykuł z gazety$2DBN
658 __ $aTransport i logistyka

Przykład 312

245 10 $aInnowacyjne technologie przechowalnicze i ich wpływ na jakość jabłek /$cKrzysztof Rutkowski ; Instytut Ogrodnictwa, Skierniewice.
380 __ $aArtykuły
380 __ $aPublikacje naukowe
388 1_ $a2001-
648 _7 $a2001-$2DBN
650 _7 $aJabłka$2DBN
650 _7 $aJakość produktu$2DBN
650 _7 $aMagazynowanie$2DBN
655 _7 $aArtykuł problemowy$2DBN
655 _7 $aArtykuł z pracy zbiorowej$2DBN
655 _7 $aMateriały konferencyjne$2DBN
658 __ $aTransport i logistyka

Przykład 313

245 10 $aMetodologia nauk jako kryterium naukowości logistyki /$cJan Długosz.
380 __ $aArtykuły
380 __ $aPublikacje naukowe
388 1_ $a2001-
650 _7 $aLogistyka$2DBN
650 _7 $aMetodologia$2DBN
655 _7 $aArtykuł monograficzny$2DBN
655 _7 $aArtykuł z pracy zbiorowej$2DBN
658 __ $aTransport i logistyka

Przykład 314

245 10 $aOrganizowanie przepływów logistycznych w jednostkach gospodarczych i administracyjnych :$bgospodarowanie odpadami : poradnik dla nauczyciela /$cautor Bartosz Kruk.
380 __ $aKsiążki
380 __ $aPublikacje dydaktyczne
380 __ $aPublikacje fachowe
385 __ $aNauczyciele
385 __ $mPoziom nauczania$aTechnikum
388 1_ $a2001-
648 _7 $a2001-$2DBN
650 _7 $aGospodarka odpadami$2DBN
650 _7 $aNauczanie$2DBN
655 _7 $aPoradnik$2DBN
658 __ $aEdukacja i pedagogika
658 __ $aTransport i logistyka

Przykład 315

245 10 $aEkologistyka w przedsiębiorstwie /$cAgnieszka Piasecka-Głuszak.
380 __ $aArtykuły
380 __ $aPublikacje naukowe
388 1_ $a2001-
650 _7 $aEkologistyka$2DBN
650 _7 $aPrzedsiębiorstwa i zakłady$2DBN
655 _7 $aArtykuł z czasopisma naukowego$2DBN
658 __ $aOchrona środowiska
658 __ $aTransport i logistyka

Przykład 316

245 00 $aTelekomunikacja i poczta jako stymulatory rozwoju e-gospodarki w Polsce /$c[redakcja naukowa Henryk Babis] ; Uniwersytet Szczeciński. Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług. Katedra Ekonomiki i Organizacji Telekomunikacji, Katedra Polityki Gospodarczej Łączności.
380 __ $aKsiążki
380 __ $aPublikacje naukowe
648 _7 $a1901-2000$2DBN
648 _7 $a1989-2000$2DBN
648 _7 $a2001-$2DBN
650 _7 $aE-gospodarka$2DBN
650 _7 $aPoczta$2DBN
650 _7 $aTelekomunikacja$2DBN
651 _7 $aPolska$2DBN
655 _7 $aMateriały konferencyjne$2DBN
655 _7 $aPraca zbiorowa$2DBN
658 __ $aGospodarka, ekonomia, finanse
658 __ $aTransport i logistyka

Przykład 317

245 10 $aSamochody ciężarowe Wojska Polskiego /$cAdam Jońca.
380 __ $aKsiążki
380 __ $aPublikacje popularnonaukowe

610 27 $aWojsko Polskie (1918-1939)$2DBN
648 _7 $a1901-2000$2DBN
648 _7 $a1918-1939$2DBN
648 _7 $a1939-1945$2DBN
650 _7 $aSamochody ciężarowe$2DBN
650 _7 $aSamochody wojskowe$2DBN
651 _7 $aPolska$2DBN
655 _7 $aOpracowanie$2DBN
658 __ $aBezpieczeństwo i wojskowość
658 __ $aHistoria
658 __ $aTransport i logistyka

Przykład 318

245 10 $aBoeing zamknął lotnisko /$cKrzysztof Śmietana.
380 __ $aArtykuły
388 1_ $a2001-
610 27 $aLotnisko Chopina$2DBN
648 _7 $a2001-$2DBN
650 _7 $aBoeing 767$2DBN
650 _7 $aLądowanie awaryjne$2DBN
651 _7 $aWarszawa (woj. mazowieckie)$2DBN
655 _7 $aArtykuł z gazety$2DBN
658 __ $aTransport i logistyka

2.33 Zarządzanie i marketing

Deskryptor „Zarządzanie i marketing” stosuje się do publikacji dotyczących:

 • teorii i praktyki zarządzania (w tym: audytu, teorii decyzji, systemów informatycznego zarządzania, kontroli zarządczej, zarządzania wiedzą, zasobami ludzkimi, jakością, nieruchomościami, projektami);
 • marketingu.

 

Uwaga:

 • materiały reklamowe otrzymują deskryptor „Zarządzanie i marketing”;
 • publikacje dotyczące użycia technik PR i mediów w projektach marketingowych otrzymują dwa deskryptory „Media i komunikacja społeczna” oraz „Zarządzanie i marketing”;
 • publikacje poświęcone marketingowi politycznemu otrzymują dwa deskryptory „Polityka, politologia, administracja publiczna” oraz „Zarządzanie i marketing”.

Przykład 319

245 10 $aPojęcie „organizacja” w świetle rozwoju technologii informacyjno-komunikacyjnej (ICT) /$cJerzy Kisielnicki ; Uniwersytet Warszawski.
380 __ $aArtykuły
380 __ $aPublikacje naukowe
388 1_ $a2001-
650 _7 $aOrganizacje sieciowe (zarządzanie)$2DBN
655 _7 $aArtykuł problemowy$2DBN
655 _7 $aArtykuł z czasopisma naukowego$2DBN
658 __ $aZarządzanie i marketing

Przykład 320

245 00 $aCyfrowy archeolog :$bpodręcznik promocji archeologii w nowych mediach /$cpod redakcją Szymona Zdziebłowskiego.
380 __ $aKsiążki
380 __ $aPublikacje fachowe
388 1_ $a2001-
648 _7 $a2001-$2DBN
650 _7 $aArcheologia$2DBN
650 _7 $aMarketing internetowy$2DBN
650 _7 $aPopularyzacja nauki$2DBN
655 _7 $aPoradnik$2DBN
658 __ $aInformatyka i technologie informacyjne
658 __ $aMedia i komunikacja społeczna
658 __ $aZarządzanie i marketing

Przykład 321

245 10 $aKłamstwo i polityczna paranoja w kontekście wizerunkowych strategii pr i marketingu politycznego /$cAgnieszka Walecka-Rynduch ; Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie. Katedra Lingwistyki Kulturowej i Komunikacji Społecznej.
380 __ $aArtykuły
380 __ $aPublikacje naukowe
388 1_ $a2001-
648 _7 $a2001-$2DBN
650 _7 $aKłamstwo$2DBN
650 _7 $aPolityka$2DBN
650 _7 $aPublic relations$2DBN
650 _7 $aSpiskowa teoria dziejów$2DBN
650 _7 $aMarketing polityczny$2DBN
655 _7 $aArtykuł monograficzny$2DBN
655 _7 $aArtykuł z czasopisma naukowego$2DBN
658 __ $aMedia i komunikacja społeczna
658 __ $aPolityka, politologia, administracja publiczna
658 __ $aZarządzanie i marketing

Przykład 322

245 10 $aIstota zarządzania publicznego /$cBarbara Kożuch.
380 __ $aArtykuły
380 __ $aPublikacje naukowe
388 1_ $a2001-
650 _7 $aZarządzanie publiczne$2DBN
655 _7 $aArtykuł monograficzny$2DBN
655 _7 $aArtykuł z czasopisma naukowego$2DBN
658 __ $aPolityka, politologia, administracja publiczna
658 __ $aZarządzanie i marketing

Przykład 323

245 10 $aMarketing organizacji niedochodowych :$bwybrane problemy adaptacji w warunkach polskich /$cBarbara Iwankiewicz-Rak.
380 __ $aKsiążki
380 __ $aPublikacje naukowe
388 1_ $a1901-2000
388 1_ $a1989-2000
648 _7 $a1901-2000$2DBN
648 _7 $a1989-2000$2DBN
650 _7 $aInstytucje nonprofit$2DBN
650 _7 $aMarketing$2DBN
651 _7 $aPolska$2DBN
655 _7 $aMonografia$2DBN
658 __ $aSocjologia i społeczeństwo
658 __ $aZarządzanie i marketing

Przykład 324

245 10 $aZarządzanie jakością w placówce medycznej /$c[autor Arkadiusz Trela].
380 __ $aKsiążki
380 __ $aPublikacje fachowe
388 1_ $a2001-
648 _7 $a2001-$2DBN
650 _7 $aSłużba zdrowia$2DBN
650 _7 $aZarządzanie jakością$2DBN
651 _7 $aPolska$2DBN
655 _7 $aOpracowanie$2DBN
658 __ $aMedycyna i zdrowie
658 __ $aZarządzanie i marketing

Przykład 325

245 10 $aZarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji /$cTadeusz Oleksyn.
380 __ $aKsiążki
380 __ $aPublikacje naukowe
388 1_ $a2001-
650 _7 $aZarządzanie zasobami ludzkimi (HR)$2DBN
655 _7 $aMonografia$2DBN
658 __ $aZarządzanie i marketing

Przykład 326

245 10 $aNowoczesny audyt wewnętrzny /$cRobert Moeller ; [przekład Michał Płonka, Natalia Koniuszewska].
380 __ $aKsiążki
380 __ $aPublikacje fachowe
388 1_ $a2001-
648 _7 $a2001-$2DBN
650 _7 $aAudyt wewnętrzny$2DBN
655 _7 $aPoradnik$2DBN
658 __ $aZarządzanie i marketing

Przykład 327

245 10 $aPublic relations :$bwiarygodny dialog z otoczeniem /$cKrystyna Wojcik.
380 __ $aKsiążki
380 __ $aPublikacje dydaktyczne
380 __ $aPublikacje fachowe
380 __ $aPublikacje naukowe
385 __ $mPoziom nauczania$aSzkoły wyższe
388 1_ $a2001-
650 _7 $aPublic relations$2DBN
655 _7 $aPodręcznik$2DBN
658 __ $aMedia i komunikacja społeczna
658 __ $aZarządzanie i marketing

3. Deskryptory dotyczące sfer życia

3.1 Dom i ogród

Deskryptor „Dom i ogród” stosuje się do publikacji poradnikowych dotyczących:

 • różnych aspektów urządzania domu, mieszkania, ogrodu;
 • doboru mebli oraz dodatków;
 • konserwacji i renowacji mebli;
 • sprzątania oraz napraw domowych.

 

Uwagi:

 • publikacje poradnikowe dotyczące chemii gospodarczej otrzymują deskryptor „Dom i ogród”;
 • deskryptorem „Dom i ogród” opracowuje się zarówno publikacje współczesne, jak i starożytne, średniowieczne, nowożytne, XIX i XX-wieczne, które spełniają powyższe kryteria.

 

Deskryptora „Dom i ogród” nie stosuje się do publikacji:

 • naukowych i popularnonaukowych,
 • przeznaczonych dla osób działających zawodowo w branży architektonicznej i budowlanej.
  Otrzymują one deskryptor „Architektura i budownictwo”.

Przykład 328

245 10 $aDomowy majsterkowicz :$bfachowe porady dotyczące sposobów wykonywania drobnych napraw i usuwania awarii w mieszkaniu, domku jednorodzinnym i w ogrodzie /$cGünther Bayer ; [przekład z niemieckiego Wiesław Słowik].
380 __ $aKsiążki
380 __ $aPoradniki i przewodniki
388 1_ $a1901-2000
388 1_ $a1989-2000
650 _7 $aDom jednorodzinny$2DBN
650 _7 $aMajsterkowanie$2DBN
650 _7 $aMieszkanie$2DBN
650 _7 $aNaprawy i renowacje$2DBN
650 _7 $aOgród$2DBN
655 _7 $aPoradnik$2DBN
655 _7 $aPublikacja bogato ilustrowana$2DBN
658 __ $aDom i ogród

Przykład 329

245 10 $aMagia na co dzień :$bpozytywna energia dla ciebie i twojego domu /$cTess Whitehurst ; [tłumaczenie Łukasz Głowacki].
380 __ $aKsiążki
380 __ $aPoradniki i przewodniki
388 1_ $a2001-
650 _7 $aFeng shui$2DBN
650 _7 $aMagia$2DBN
650 _7 $aUrządzanie domu$2DBN
655 _7 $aPoradnik$2DBN
658 __ $aDom i ogród
658 __ $aReligia i duchowość

Przykład 330

245 10 $aRenowacja mebli i starych przedmiotów /$cPilar Díaz ; [tłumaczenie Marta Targońska].
380 __ $aKsiążki
380 __ $aPoradniki i przewodniki
388 1_ $a1901-2000
388 1_ $a1989-2000
650 _7 $aRenowacja$2DBN
650 _7 $aMeble$2DBN
655 _7 $aPoradnik$2DBN
655 _7 $aPublikacja bogato ilustrowana$2DBN
658 __ $aDom i ogród

Przykład 331

245 10 $aZdobienie przedmiotów :$bmalowanie, postarzanie, złocenie /$cJ. Godefroid, B. Barbier ; [tłumaczenie Igor Waleńczak].
380 __ $aKsiążki
380 __ $aPoradniki i przewodniki
388 1_ $a2001-
650 _7 $aTechniki zdobnicze$2DBN
655 _7 $aPoradnik$2DBN
655 _7 $aPublikacja bogato ilustrowana$2DBN
658 __ $aDom i ogród
658 __ $aHobby i czas wolny

Przykład 332

245 10 $aKrokusy, tulipany, lilie... :$bnajpiękniejsze rośliny cebulowe i ich pielęgnowanie /$cKatharina Adams ; z niemieckiego przełożyła Krystyna Mazur.
380 __ $aKsiążki
380 __ $aPoradniki i przewodniki
388 1_ $a2001-
650 _7 $aRośliny bulwiaste$2DBN
650 _7 $aRośliny cebulowe$2DBN
650 _7 $aRośliny ozdobne$2DBN
650 _7 $aUprawa roślin$2DBN
655 _7 $aPoradnik$2DBN
655 _7 $aPublikacja bogato ilustrowana$2DBN
658 __ $aDom i ogród

3.2 Hobby i czas wolny

Deskryptor „Hobby i czas wolny” stosuje się do publikacji poradnikowych dotyczących:

 • sposobów spędzania wolnego czasu,
 • rekreacji i odpoczynku,
 • rozwijania zainteresowań pozazawodowych,
 • zwierząt domowych.

 

Uwaga:

 • deskryptorem „Hobby i czas wolny” opracowuje się zarówno publikacje współczesne, jak i starożytne, średniowieczne, nowożytne, XIX i XX-wieczne, które spełniają powyższe kryteria.

 

Deskryptora „Hobby i czas wolny” nie stosuje się do publikacji:

 • naukowych, popularnonaukowych i fachowych;
 • dotyczących rekreacji i odpoczynku, które nie są poradnikami;
  Otrzymują one deskryptor „Kultura fizyczna i sport”.

Przykład 333

245 10 $aGry towarzyskie /$c[przekład z angielskiego Zbigniew Nadstoga]
380 __ $aKsiążki
380 __ $aPoradniki i przewodniki
388 1_ $a1901-2000
388 1_ $a1989-2000
650 _7 $aGry i zabawy towarzyskie$2DBN
655 _7 $aPoradnik$2DBN
658 __ $aHobby i czas wolny

Przykład 334

245 10 $aJak układać limeryki? :$bporadnik praktyczny wraz z ćwiczeniami dla początkujących i zaawansowanych /$cJacek Baluch.
380 __ $aKsiążki
380 __ $aPoradniki i przewodniki
388 1_ $a2001-
650 _7 $aLimeryk$2DBN
650 _7 $aTwórcze pisanie$2DBN
655 _7 $aPoradnik$2DBN
658 __ $aHobby i czas wolny

Przykład 335

245 10 $aPoradnik początkującego wikliniarza /$cTomasz Kowal.
380 __ $aKsiążki
380 __ $aPoradniki i przewodniki
388 1_ $a2001-
650 _7 $aKosze$2DBN
650 _7 $aWikliniarstwo$2DBN
655 _7 $aPoradnik$2DBN
658 __ $aHobby i czas wolny

Przykład 336

245 10 $aMam jacht :$bzakupy, naprawy, przebudowy /$cMaciej Roszkowski.
380 __ $aKsiążki
380 __ $aPoradniki i przewodniki
388 1_ $a2001-
650 _7 $aJacht$2DBN
650 _7 $aBudowa i konstrukcja$2DBN
650 _7 $aNaprawa i konserwacja$2DBN
655 _7 $aPoradnik$2DBN
658 __ $aHobby i czas wolny
658 __ $aInżynieria i technika

Przykład 337

245 10 $aChomiki :$butrzymanie, pielęgnacja, żywienie, zdrowie /$cLea Fistein ; [przekład Agnieszka Gunia].
380 __ $aKsiążki
380 __ $aPoradniki i przewodniki
388 1_ $a2001-
650 _7 $aChomiki$2DBN
650 _7 $aHodowla$2DBN
655 _7 $aPoradnik$2DBN
658 __ $aHobby i czas wolny

3.3 Kulinaria

Deskryptor „Kulinaria” stosuje się do publikacji poradnikowych dotyczących:

 • kuchni i gotowania (książki kucharskie oraz poradniki dotyczące gotowania, jedzenia, napojów, przypraw, ziół i kultury stołu).

 

Uwaga:

 • deskryptorem „Kulinaria” opracowuje się zarówno publikacje współczesne, jak i starożytne, średniowieczne, nowożytne, XIX i XX-wieczne, które spełniają powyższe kryteria.

 

Deskryptora „Kulinaria” nie stosuje się do publikacji:

 • naukowych, popularnonaukowych i fachowych.

Przykład 338

245 10 $aKuchnia prababci :$bElizabeth Gilbert autorka Jedz, módl się, kochaj przedstawia książkę kucharską swojej prababci /$cMargaret Yardley Potter ; przełożyła Bożena Jóźwiak.
380 __ $aKsiążki
380 __ $aPoradniki i przewodniki
388 1_ $a1901-2000
388 1_ $a1945-1989
650 _7 $aKuchnia amerykańska$2DBN
650 _7 $aGotowanie$2DBN
655 _7 $aPoradnik$2DBN
655 _7 $aKsiążka kucharska$2DBN
658 __ $aKulinaria

Przykład 339

245 00 $a1001 whisky, których warto spróbować /$credakcja Dominic Roskrow ; przedmowa Jim Murray ; [przekład Piotr Lewiński, Jerzy Malinowski, Przemysław Zasieczny].
380 __ $aKsiążki
380 __ $aPublikacje informacyjne
388 1_ $a2001-
650 _7 $aWhisky$2DBN
655 _7 $aPoradnik$2DBN
655 _7 $aPublikacja bogato ilustrowana$2DBN
658 __ $aKulinaria

Przykład 340

245 10 $aKokosowe przepisy na zdrowie :$bksiążka kucharska doktora Fife'a /$cBruce Fife ; [tłumaczenie Elżbieta Piłasiewicz].
380 __ $aKsiążki
380 __ $aPoradniki i przewodniki
388 1_ $a2001-
650 _7 $aKokos (orzech)$2DBN
655 _7 $aKsiążka kucharska$2DBN
655 _7 $aPrzepisy kulinarne$2DBN
658 __ $aKulinaria

Przykład 341

245 10 $aZioła w kuchni :$buprawa, zastosowanie, właściwości /$cGabriele Lehari ; [tłumaczenie Monika Krotoszyńska].
380 __ $aKsiążki
380 __ $aPoradniki i przewodniki
388 1_ $a2001-
650 _7 $aZioła$2DBN
655 _7 $aPoradnik$2DBN
658 __ $aDom i ogród
658 __ $aKulinaria

Przykład 342

245 10 $aFrancuzki nie tyją :$bsekret jedzenia dla przyjemności /$cMireille Guiliano ; z angielskiego przełożyła Danuta Górska.
380 __ $aKsiążki
380 __ $aPoradniki i przewodniki
388 1_ $a2001-
650 _7 $aKobieta$2DBN
650 _7 $aKuchnia francuska$2DBN
655 _7 $aPoradnik$2DBN
655 _7 $aPrzepisy kulinarne$2DBN
658 __ $aKulinaria
658 __ $aStyl życia, moda i uroda

Przykład 343

245 10 $aO sztuce kulinarnej :$bksiąg dziesięć /$cApicjusz ; tekst, przekład i komentarze Ireneusz Mikołajczyk, Sławomir Wyszomirski.
380 __ $aKsiążki
380 __ $aPoradniki i przewodniki
380 __ $aPublikacje naukowe
388 1_ $a301-400
648 _7 $a1-100$2DBN
650 _7 $aKuchnia Starożytnego Rzymu$2DBN
651 _7 $aStarożytny Rzym$2DBN
655 _7 $aEdycja krytyczna$2DBN
655 _7 $aKsiążka kucharska$2DBN
658 __ $aKulinaria

Przykład 344

245 10 $aRobię wina, cydry i miody pitne :$bwina z winopaków : krótki poradnik winiarza amatora /$c[autorzy Elżbieta Wawrowska, Rafał Wawrowski].
380 __ $aKsiążki
380 __ $aPoradniki i przewodniki
388 1_ $a2001-
650 _7 $aCydr$2DBN
650 _7 $aMiód pitny$2DBN
650 _7 $aWermut$2DBN
650 _7 $aWino$2DBN
650 _7 $aWiniarstwo$2DBN
655 _7 $aPoradnik$2DBN
655 _7 $aPrzepisy kulinarne$2DBN
658 __ $aKulinaria

3.4 Podróże i turystyka

Deskryptor „Podróże i turystyka” stosuje się do:

 • publikacji poradnikowych dotyczących podróży, podróżowania i turystyki (w tym: przewodniki i informatory turystyczne, a także materiały promocyjne);
 • podróżniczej literatury faktu.

 

Uwagi:

 • mapy turystyczne otrzymują dwa deskryptory „Geografia i nauki o Ziemi” i „Podróże i turystyka”;
 • deskryptorem „Podróże i turystyka” opracowuje się zarówno publikacje współczesne, jak i starożytne, średniowieczne, nowożytne, XIX i XX-wieczne, które spełniają powyższe kryteria.

 

Deskryptora „Podróże i turystyka” nie stosuje się do publikacji:

 • naukowych, popularnonaukowych i fachowych;
 • dotyczących turystyki jako sektora gospodarki.
  Otrzymują one deskryptor „Gospodarka, ekonomia, finanse”.

Przykład 345

245 10 $aPrzez trzy oceany :$bpierwsza wyprawa dookoła świata pod banderą niepodległej Ukrainy /$cWalery Pietuszczak ; [tłumaczenie z ukraińskiego Natalia Wojtyra].
380 __ $aKsiążki
380 __ $aLiteratura faktu, eseje, publicystyka
386 __ $mPrzynależność kulturowa$aLiteratura ukraińska
388 1_ $a2001-
600 17 $aPietuszczak, Walery$d(1939- )$2DBN
648 _7 $a1901-2000$2DBN
648 _7 $a1989-2000$2DBN
650 _7 $aPodróże dookoła świata$2DBN
650 _7 $aŻeglarstwo morskie$2DBN
655 _7 $aLiteratura podróżnicza$2DBN
655 _7 $aPamiętniki i wspomnienia$2DBN
658 __ $aPodróże i turystyka

Przykład 346

245 10 $aMasyw Śnieżnika i Góry Bialskie :$bprzewodnik narciarza : pogranicze polsko-czeskie /$c[opracowanie Monika Słonecka] ; Gmina Stronie Śląskie, Gmina Staré Město, Stowarzyszenie Gmin Orlicko.
380 __ $aKsiążki
380 __ $aPoradniki i przewodniki
385 __ $aNarciarze
388 1_ $a2001-
648 _7 $a2001-$2DBN
650 _7 $aBiegi narciarskie$2DBN
650 _7 $aTrasy narciarskie biegowe$2DBN
651 _7 $aKrálíky (Czechy ; okręg)$2DBN
651 _7 $aMasyw Śnieżnika$2DBN
651 _7 $aGóry Bialskie$2DBN
651 _7 $aStarĕ Mĕsto pod Snĕžnikem (Czechy ; okolice)$2DBN
651 _7 $aStronie Śląskie (woj. dolnośląskie ; okolice)$2DBN
655 _7 $aPrzewodnik turystyczny$2DBN
658 __ $aPodróże i turystyka
658 __ $aKultura fizyczna i sport

Przykład 347

245 10 $aGetto krakowskie 1941-1943 :$bprzewodnik po terenie byłego getta /$cAnna Pióro ; [Muzeum Historyczne Miasta Krakowa. Apteka pod Orłem].
380 __ $aKsiążki
380 __ $aPoradniki i przewodniki
388 1_ $a2001-
648 _7 $a1901-2000$2DBN
648 _7 $a1939-1945$2DBN
650 _7 $aGetto krakowskie$2DBN
651 _7 $aKraków (woj. małopolskie)$2DBN
655 _7 $aPrzewodnik turystyczny$2DBN
658 __ $aHistoria
658 __ $aPodróże i turystyka

Przykład 348

245 10 $aGmina Gromadka :$bziemia lasów i kuźnic /$cJoanna Sawicka, Zdzisław Abramowicz.
380 __ $aKsiążki
380 __ $aPublikacje popularnonaukowe
388 1_ $a2001-
648 _7 $a1501-1600$2DBN
648 _7 $a1601-1700$2DBN
648 _7 $a1701-1800$2DBN
648 _7 $a1801-1900$2DBN
648 _7 $a1901-2000$2DBN
648 _7 $a2001-$2DBN
651 _7 $aGmina Gromadka (woj. dolnośląskie)$2DBN
655 _7 $aOpracowanie$2DBN
658 __ $aHistoria
658 __ $aPodróże i turystyka

Przykład 349

245 10 $aBeskid Śląski i Żywiecki :$bmapa turystyczna dla narciarzy 1:100 000 /$cWydawnictwo Witański.
380 __ $aMapy
388 1_ $a2001-
648 _7 $a2001-$2DBN
650 _7 $aNarciarstwo$2DBN
651 _7 $aBeskid Śląski$2DBN
651 _7 $aBeskid Żywiecki$2DBN
655 _7 $aMapa turystyczna$2DBN
658 __ $aGeografia i nauki o Ziemi
658 __ $aPodróże i turystyka

Przykład 350

245 10 $aPrzewodnik po Beskidach Wschodnich.$nT. 2,$pPasmo Czarnohorskie /$cHenryk Gąsiorowski.
380 __ $aKsiążki
380 __ $aPoradniki i przewodniki
388 1_ $a1901-2000
388 1_ $a1918-1939
648 _7 $a1901-2000$2DBN
648 _7 $a1918-1939$2DBN
651 _7 $aCzarnohora (Ukraina ; pasmo górskie)$2DBN
655 _7 $aPrzewodnik turystyczny$2DBN
658 __ $aPodróże i turystyka

3.5 Praca, kariera, pieniądze

Deskryptor „Praca, kariera, pieniądze” stosuje się do publikacji poradnikowych dotyczących:

 • pracy zawodowej (w tym: relacji ze współpracownikami, sukcesu zawodowego, radzenia sobie ze stresem w pracy, rozwijania konkretnych umiejętności potrzebnych w pracy i omawianych w jej kontekście);
 • budżetu domowego (w tym: oszczędzania, inwestowania, kredytów).

 

Uwaga:

 • deskryptorem „Praca, kariera, pieniądze” opracowuje się zarówno publikacje współczesne, jak i starożytne, średniowieczne, nowożytne, XIX i XX-wieczne, które spełniają powyższe kryteria.

 

Deskryptora „Praca, kariera, pieniądze” nie stosuje się do publikacji:

 • naukowych, popularnonaukowych i fachowych.

Przykład 351

245 10 $aEmocjonalne wampiry w pracy /$cAlbert J. Bernstein ; przełożyła Jolanta Kubiak.
380 __ $aKsiążki
380 __ $aPoradniki i przewodniki
388 1_ $a2001-
650 _7 $aOsobowość$2DBN
650 _7 $aRelacje interpersonalne$2DBN
650 _7 $aPraca$2DBN
655 _7 $aPoradnik$2DBN
658 __ $aPraca, kariera, pieniądze

Przykład 352

245 10 $aGen sprzedawcy :$bjak obudzić w sobie wrodzone umiejętności handlowe /$cRobert Zych.
380 __ $aKsiążki
380 __ $aPoradniki i przewodniki
388 1_ $a2001-
650 _7 $aTechniki sprzedaży$2DBN
655 _7 $aPoradnik$2DBN
658 __ $aPraca, kariera, pieniądze

Przykład 353

245 10 $aBiznes w Chinach :$bjak osiągnąć sukces /$c[autor Radosław Pyffel].
380 __ $aKsiążki
380 __ $aPoradniki i przewodniki
388 1_ $a2001-
648 _7 $a2001-$2DBN
650 _7 $aDziałalność gospodarcza$2DBN
651 _7 $aChiny$2DBN
655 _7 $aPoradnik$2DBN
658 __ $aPraca, kariera, pieniądze

Przykład 354

245 10 $aBądź sobie szefem :$bporadnik dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą /$c[opracował Mariusz Wiktorowicz] ; Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie. Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej.
380 __ $aKsiążki
380 __ $aPoradniki i przewodniki
388 1_ $a2001-
648 _7 $a2001-$2DBN
650 _7 $aDziałalność gospodarcza$2DBN
651 _7 $aPolska$2DBN
655 _7 $aPoradnik$2DBN
658 __ $aPraca, kariera, pieniądze

Przykład 355

245 10 $aJak inwestować i pomnażać oszczędności? /$cMaciej Samcik.
380 __ $aKsiążki
380 __ $aPoradniki i przewodniki
388 1_ $a2001-
648 _7 $a2001-$2DBN
650 _7 $aInwestowanie$2DBN
651 _7 $aPolska$2DBN
655 _7 $aPoradnik$2DBN
658 __ $aPraca, kariera, pieniądze

Przykład 356

245 00 $aŻycie w kredycie :$bprzewodnik nie tylko dla zadłużonych /$c[opracowanie Magdalena Głowacka, Waldemar Szkiela, Sylwia Koszyk, Katarzyna Kołodziejczyk, Iwona Karmasz, Monika Marchalewska].
380 __ $aKsiążki
380 __ $aPoradniki i przewodniki
388 1_ $a2001-
648 _7 $a2001-$2DBN
650 _7 $aKredyt$2DBN
651 _7 $aPolska$2DBN
655 _7 $aPoradnik$2DBN
658 __ $aPraca, kariera, pieniądze

3.6 Rodzina, relacje międzyludzkie

Deskryptor „Rodzina, relacje międzyludzkie” stosuje się do publikacji poradnikowych dotyczących:

 • bliskich relacji społecznych - przyjacielskich, partnerskich, rodzinnych (w tym: wychowania dzieci, rozwodów, opieki nad chorymi w rodzinie).

 

Uwaga:

 • deskryptorem „Rodzina, relacje międzyludzkie” opracowuje się zarówno publikacje współczesne, jak i starożytne, średniowieczne, nowożytne, XIX i XX-wieczne, które spełniają powyższe kryteria.

 

Deskryptora „Rodzina, relacje międzyludzkie” nie stosuje się do publikacji:

 • naukowych, popularnonaukowych i fachowych.

Przykład 357

245 10 $aSupertata na tacierzyńskim /$cPat Byrnes ; [tłumaczenie Aleksandra Gietka-Ostrowska].
380 __ $aKsiążki
380 __ $aLiteratura, eseje, publicystyka
386 __ $mPrzynależność kulturowa$aLiteratura amerykańska
388 1_ $a2001-
650 _7 $aOjcostwo$2DBN
655 _7 $aPoradnik$2DBN
658 __ $aRodzina, relacje międzyludzkie

Przykład 358

245 10 $aWystarczająco dobrzy rodzice :$bjak wychowywać dziecko /$cBruno Bettelheim ; przełożyła Dorota Kubicka, Maria Gawlik.
380 __ $aKsiążki
380 __ $aPoradniki i przewodniki
388 1_ $a1901-2000
388 1_ $a1945-1989
650 _7 $aRodzicielstwo$2DBN
650 _7 $aWychowanie$2DBN
655 _7 $aPoradnik$2DBN
658 __ $aPsychologia
658 __ $aRodzina, relacje międzyludzkie

Przykład 359

245 10 $aPodręcznik dla nastolatków i ich rodziców u kresu wytrzymałości /$cGustavo Pietropolli Charmet, Loredana Cirillo ; [tłumaczenie z języka włoskiego Krystyna Kozak].
380 __ $aKsiążki
380 __ $aPoradniki i przewodniki
388 1_ $a2001-
650 _7 $aNastolatki$2DBN
650 _7 $aDojrzewanie (psychologia)$2DBN
650 _7 $aWychowanie$2DBN
655 _7 $aPoradnik$2DBN
658 __ $aRodzina, relacje międzyludzkie

Przykład 360

245 10 $aTeściowie i młodzi :$bjak to ma działać ? /$cKsawery Knotz, Anna Zajic, Małgorzata i Jan Wilkowie.
380 __ $aKsiążki
380 __ $aPoradniki i przewodniki
388 1_ $a2001-
650 _7 $aMałżeństwo$2DBN
650 _7 $aRelacje interpersonalne$2DBN
650 _7 $aTeściowie$2DBN
655 _7 $aPoradnik$2DBN
658 __ $aRodzina, relacje międzyludzkie

Przykład 361

245 10 $aWyjdź za mąż i poddaj się :$bekstremalne przeżycia dla nieustraszonych kobiet /$cCostanza Miriano ; tłumaczenie Joanna Ganobis.
380 __ $aKsiążki
380 __ $aPoradniki i przewodniki
650 _7 $aMałżeństwo$2DBN
650 _7 $aKobieta$2DBN
650 _7 $aRelacje interpersonalne$2DBN
655 _7 $aPoradnik$2DBN
658 __ $aRodzina, relacje międzyludzkie

Przykład 362

245 10 $aSztuka kochania /$cOwidiusz ; przełożyła, wstępem i przypisami opatrzyła Ewa Skwara.
380 __ $aKsiążki
380 __ $aPoezja
380 __ $aPoradniki i przewodniki
386 __ $mPrzynależność kulturowa$aLiteratura Starożytnego Rzymu
388 1_ $a1-100
650 _7 $aKobieta$2DBN
650 _7 $aMężczyzna$2DBN
650 _7 $aMiłość$2DBN
655 _7 $aPoemat$2DBN
655 _7 $aPoradnik$2DBN
658 __ $aRodzina, relacje międzyludzkie

Przykład 363

245 10 $aJak znaleźć prawdziwych przyjaciół /$cJoanna Charms ; ilustracje Dorota Prończuk.
380 __ $aKsiążki
380 __ $aPoradniki i przewodniki
385 __ $mGrupa wiekowa$aDziecko
385 __ $mGrupa wiekowa$aDziewczęta
388 1_ $a2001-
650 _7 $aPrzyjaźń$2DBN
655 _7 $aPoradnik$2DBN
658 __ $aRodzina, relacje międzyludzkie

Przykład 364

245 10 $aZaufanie działa :$bcztery kluczowe czynniki budowania trwałych związków /$cKen Blanchard [oraz] Cynthia Olmstead, Martha Lawrence ; przekład Marcin Kowalczyk.
380 __ $aKsiążki
380 __ $aPoradniki i przewodniki
388 1_ $a2001-
650 _7 $aRelacje interpersonalne$2DBN
650 _7 $aZaufanie$2DBN
655 _7 $aPoradnik$2DBN
658 __ $aPraca, kariera, pieniądze
658 __ $aRodzina, relacje międzyludzkie

3.7 Rozwój osobisty

Deskryptor „Rozwój osobisty” stosuje się do publikacji poradnikowych dotyczących:

 • różnych aspektów rozwoju osobowości,
 • kształtowania charakteru,
 • ćwiczenia umysłu i szybkiego czytania,
 • nabywania umiejętności społecznych,
 • odnoszenia sukcesu życiowego,
 • poszukiwania szczęścia i budowania poczucia sensu życia.

 

Uwaga:

 • deskryptorem „Rozwój osobisty” opracowuje się zarówno publikacje współczesne, jak i starożytne, średniowieczne, nowożytne, XIX i XX-wieczne, które spełniają powyższe kryteria.

 

Deskryptora „Rozwój osobisty” nie stosuje się do publikacji:

 • naukowych, popularnonaukowych i fachowych.

Przykład 365

245 10 $aLicencja na zaliczanie :$bdowiedz się, jak zdać każdy egzamin /$cMarcin Matuszewski, Alicja Holewa.
380 __ $aKsiążki
380 __ $aPoradniki i przewodniki
388 1_ $a2001-
650 _7 $aMnemotechnika$2DBN
650 _7 $aUczenie się$2DBN
650 _7 $aSzybkie czytanie$2DBN
650 _7 $aPamięć$2DBN
655 _7 $aPoradnik$2DBN
658 __ $aRozwój osobisty

Przykład 366

245 10 $aPotęga podświadomości /$cAlicja Lubczyk.
380 __ $aKsiążki
380 __ $aPoradniki i przewodniki
388 1_ $a2001-
650 _7 $aPodświadomość$2DBN
650 _7 $aSamorealizacja$2DBN
655 _7 $aPoradnik$2DBN
658 __ $aRozwój osobisty

Przykład 367

245 10 $aSpoko, poradzę sobie! :$bniezbędnik nastolatka /$cMagdalena Adamska ; ilustracje Wojciech Stachyra.
380 __ $aKsiążki
380 __ $aPoradniki i przewodniki
385 __ $mGrupa wiekowa$aMłodzież
388 1_ $a2001-
650 _7 $aMłodzież$2DBN
650 _7 $aSamodzielność$2DBN
650 _7 $aŻycie codzienne$2DBN
655 _7 $aPoradnik$2DBN
658 __ $aRozwój osobisty

Przykład 368

245 10 $aDojrzałość :$bodpowiedzialność bycia sobą /$cOsho ; przełożyła Bogusława Jurkevich i Magdalena Stefańczuk.
380 __ $aKsiążki
380 __ $aPoradniki i przewodniki
388 1_ $a1901-2000
388 1_ $a1989-2000
650 _7 $aDojrzałość emocjonalna$2DBN
650 _7 $aSamorealizacja$2DBN
650 _7 $aStarość$2DBN
655 _7 $aPoradnik$2DBN
658 __ $aRozwój osobisty

Przykład 369

245 10 $aNieśmiałość :$bzmień myślenie i odważ się być sobą /$cMagdalena Staniek.
380 __ $aKsiążki
380 __ $aPoradniki i przewodniki
388 1_ $a2001-
650 _7 $aNieśmiałość$2DBN
650 _7 $aTerapia poznawczo-behawioralna$2DBN
650 _7 $aZwalczanie$2DBN
655 _7 $aPoradnik$2DBN
658 __ $aRozwój osobisty

Przykład 370

245 10 $a7 zasad sukcesu według mistrza Chuang Yao /$cMaciej Stawicki.
380 __ $aKsiążki
380 __ $aPoradniki i przewodniki
388 1_ $a2001-
650 _7 $aSukces$2DBN
655 _7 $aPoradnik$2DBN
658 __ $aRozwój osobisty

Przykład 371

245 10 $aJak zostałem geniuszem pamięci :$bo sztuce i technice zapamiętywania /$cJoshua Foer ; tłumaczenie Krzysztof Puławski.
380 __ $aKsiążki
380 __ $aPublikacje popularnonaukowe
388 1_ $a2001-
650 _7 $aPamięć$2DBN
650 _7 $aMnemotechnika$2DBN
655 _7 $aOpracowanie$2DBN
658 __ $aRozwój osobisty

Przykład 372

245 10 $aWywieranie wpływu na ludzi :$bteoria i praktyka /$cRobert B. Cialdini ; przekład Bogdan Wojciszke.
380 __ $aKsiążki
380 __ $aPoradniki i przewodniki
388 1_ $a1901-2000
388 1_ $a1989-2000
650 _7 $aSocjotechnika$2DBN
650 _7 $aRelacje interpersonalne$2DBN
655 _7 $aPoradnik$2DBN
658 __ $aPsychologia
658 __ $aRozwój osobisty

Przykład 373

245 10 $aMity o szczęściu :$bco powinno nam dawać szczęście, ale nie daje, co nie powinno nam dawać szczęścia ale daje /$cSonja Lyubomirsky ; przekład Magda Witkowska.
380 __ $aKsiążki
380 __ $aPoradniki i przewodniki
388 __ $a2001-
650 _7 $aSzczęście$2DBN
655 _7 $aPoradnik$2DBN
658 __ $aRozwój osobisty

Przykład 374

245 10 $aSens życia - szczęście :$bjak być szczęśliwym w życiu osobistym i zawodowym? /$cZenon Żurek.
380 __ $aKsiążki
380 __ $aPoradniki i przewodniki
388 1_ $a2001-
650 _7 $aRelacje interpersonalne$2DBN
650 _7 $aSzczęście$2DBN
655 _7 $aPoradnik$2DBN
658 __ $aRozwój osobisty

3.8 Styl życia, moda i uroda

Deskryptor „Styl życia, moda i uroda” stosuje się do publikacji poradnikowych dotyczących:

 • mody, elegancji, urody i dobrego smaku;
 • savoir-vivre.

 

Uwaga:

 • deskryptorem „Styl życia, moda i uroda” opracowuje się również publikacje dotyczące polityków, sportowców, aktorów, piosenkarzy, naukowców itp., jeśli ich treść związana jest z modą i stylem życia;
 • deskryptorem „Styl życia, moda i uroda” opracowuje się zarówno publikacje współczesne, jak i starożytne, średniowieczne, nowożytne, XIX i XX-wieczne, które spełniają powyższe kryteria.

 

Deskryptora „Styl życia, moda i uroda” nie stosuje się do publikacji:

 • naukowych, popularnonaukowych i fachowych.

Przykład 375

245 10 $aKsiężna Kate wyraźnie idzie w ślady Diany, Królowej Serc /$cKate Mansey, Katie Glass ; tłumaczenie Zbigniew Mach.
380 __ $aArtykuły
388 1_ $a2001-
600 07 $aDiana$c(księżna Walii ;$d1961-1997)$2DBN
600 07 $aKatarzyna$c(księżna Cambridge ;$d1982- )$2DBN
648 _7 $a1901–2000$2DBN
648 _7 $a1945-1989$2DBN
648 _7 $a1989-2000$2DBN
648 _7 $a2001-$2DBN
650 _7 $aMonarchia$2DBN
651 _7 $aWielka Brytania$2DBN
655 _7 $aArtykuł z gazety$2DBN
658 __ $aStyl życia, moda i uroda

Przykład 376

245 10 $aWizerunek w biznesie :$bjak zbudować własną markę i wykreować indywidualny styl /$cAgata Maroń.
380 __ $aKsiążki
380 __ $aPoradniki i przewodniki
388 1_ $a2001-
650 _7 $aAutoprezentacja$2DBN
650 _7 $aDress code$2DBN
655 _7 $aPoradnik$2DBN
658 __ $aPraca, kariera, pieniądze
658 __ $aStyl życia, moda i uroda

Przykład 377

245 10 $aSurvival czyli Jak zachować maniery w epoce fejsbuka /$cMonika Piątkowska, Leszek Talko.
380 __ $aKsiążki
380 __ $aLiteratura faktu, eseje, publicystyka
386 __ $mPrzynależność kulturowa$aLiteratura polska
388 1_ $a2001-
648 _7 $a2001-$2DBN
650 _7 $aObyczaje towarzyskie$2DBN
655 _7 $aFelieton$2DBN
658 __ $aStyl życia, moda i uroda

Przykład 378

245 10 $aMakijaż w mgnieniu oka :$bpiękny wygląd w kilka minut /$cRae Morris ; fotografie Steven Chee ; [przekład Agnieszka Wróblewska].
380 __ $aKsiążki
380 __ $aPoradniki i przewodniki
388 1_ $a2001-
650 _7 $aMakijaż$2DBN
655 _7 $aPoradnik$2DBN
655 _7 $aPublikacja bogato ilustrowana$2DBN
658 __ $aStyl życia, moda i uroda

Przykład 379

245 10 $aFrancuski szyk! :$bzostań własną stylistką /$cIsabelle Thomas, Frédérique Veysset ; pod redakcją Caroline Levesque ; przełożyła Małgorzata Kozłowska.
380 __ $aKsiążki
380 __ $aPoradniki i przewodniki
388 1_ $a2001-
648 _7 $a2001-$2DBN
650 _7 $aKobieta$2DBN
650 _7 $aModa$2DBN
650 _7 $aUbrania i dodatki$2DBN
655 _7 $aPoradnik$2DBN
655 _7 $aPublikacja bogato ilustrowana$2DBN
658 __ $aStyl życia, moda i uroda

Przykład 380

245 10 $aZiołowy zakątek :$bkosmetyki, które zrobisz w domu /$cKlaudyna Hebda.
380 __ $aKsiążki
380 __ $aPoradniki i przewodniki
388 1_ $a2001-
650 _7 $aKosmetyki naturalne$2DBN
650 _7 $aZioła$2DBN
655 _7 $aPoradnik$2DBN
655 _7 $aPublikacja bogato ilustrowana$2DBN
655 _7 $aReceptury$2DBN
658 __ $aStyl życia, moda i uroda